Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika - aplikace - výpisky

Ekonomika - aplikace - výpisky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se věnuje aplikaci ekonomie. Na teoretické úrovni představuje podnik jako systém, jeho právní úpravu, i podnikové činnosti. Zabývá se personalistikou, odměňováním a mzdami. Popisuje systém sociálního pojištění. Definuje výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Informuje nejen o řízení podnikových financí a tvorbě podnikatelského plánu, ale také o ekonomických ukazatelích a finanční analýze. V závěru uvádí praktické propočty finančního zdraví podniku.

Obsah

1.
Podnik jako systém
1.1.
Atributy podniku
1.2.
Členění podniků
1.2.1.
Podle právní subjektivity
1.2.2.
Podle velikosti
1.3.
Systém nejzákladnějších vazeb podniku na vnější prostředí
2.
Personální činnosti, odměňování a mzdy
2.1.
Personální činnosti zahrnují:
2.2.
Systém odměňování
2.3.
Kolektivní vyjednávání
2.4.
Personální agenda
2.5.
Pracovní smlouva
2.6.
Druhy pracovního poměru z hlediska délky trvání
2.7.
Výpověď
2.8.
Dohoda
2.9.
Okamžité zrušení pracovního poměru
2.10.
Mzda
2.11.
Průměrný výdělek
2.12.
Složky mezd
2.13.
Příplatky ke mzdě
2.14.
Náhrady mezd
2.15.
Časová mzda
2.16.
Úkolová mzda
2.17.
Stanovení úkolové mzdy na základě norem času
2.18.
Podílová mzda
2.19.
Mzda u technicko-hospodářských pracovníků, manažerů
2.20.
Provize
2.21.
Výpočet čisté mzdy
3.
Systém sociálního pojištění (zdravotní a sociální pojištění)
3.1.
Plátci pojistného jsou
3.2.
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3.3.
Plátci sociálního pojistného
3.4.
Příklad – zdravotní pojištění
3.5.
Příklad – sociální pojištění
3.6.
Kategorie výnosy a náklady
3.7.
Kategorie příjmy a výdaje
3.8.
Rozdíl mezi pojmy výnosy a příjmy a mezi náklady a výdaji
3.9.
Výnosy se účetně dělí
3.10.
Náklady
3.10.1.
Účetní členění nákladů
3.10.2.
Podle vztahu nákladů k objemu výroby se náklady člení
3.10.3.
Kalkulace nákladů
3.11.
Hrubý zisk – daň z příjmů
3.12.
Ztráta
4.
Proces řízení podnikových financí
4.1.
Podnikatelský plán
4.1.1.
Základní struktura podnikatelského plánu
5.
Finanční analýza
5.1.
Fáze finanční analýzy
5.2.
Poměrové ukazatele
5.2.1.
Rentabilita
5.2.2.
Zadluženost
5.2.3.
Likvidita
5.3.
Ukazatelé aktivity
5.4.
Příklad aplikace finanční analýzy
5.4.1.
Komentář

Úryvek

"Atributy podniku:

- právní subjektivita jako schopnost podnikatelského subjektu vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, dána registrací při zahájení podnikání. Právnické osoby jsou zapsány na jejich žádost do Obchodního rejstříku. Fyzické osoby jsou registrovány na místně příslušném živnostenském úřadě (vykonavatelé živnostenského podnikání), na místně příslušném obecním, resp. městském úřadě + na Okresním statistickém úřadě (samostatně hospodařící rolníci) nebo na Okresním statistickém úřadě (ostatní subjekty podnikající v činnostech které nejsou živností – soukromé praxe lékařů, veterinářů, advokáti, daňoví poradci, svobodná povolání herců a artistů apod.) – podnikání pod určitou obchodní firmou (např. Orion, a.s. Praha)
- předmět podnikání jako obor ve kterém podnik působí a konkrétní podnikatelské aktivity, kterými se zabývá (výrobní program) a rozsah podnikání (velikost podniku – měří se objemem produkce, velikostí kapitálu nebo počtem zaměstnanců)
- výrobní technologie (výrobní profil) a lidské zdroje (počet a struktura zaměstnanců, typ organizační a řídicí struktury podniku)
- suverénní (samostatné) hospodaření s majetkem, informační systém (finanční strategie, způsob vedení účetnictví a operativní evidence)
- cílem je dosahování zisku, udržení dobrého jména firmy, co nejvyšší konkurenceschopnost (maximalizace tržního podílu na dílčích trzích, kde firma operuje)

Právní úprava: platná znění Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku, Zákona o živnostenském podnikání, Zákoníku práce a souvisejících předpisů

Členění podniků:
podle právní subjektivity:
- právnické osoby (obchodní společnosti, družstva, státní podniky)
- fyzické osoby (živnostníci, samostatně hospodařící rolníci, svobodná povolání, advokáti,…)
podle oboru (rezortu) podnikání: - průmyslové podniky, stavební firmy, opravárenství, potravinářské firmy, velkoobchodní a maloobchodní organizace, zemědělské podniky, dopravní firmy atd.

podle velikosti:
- malé podniky jsou ekonomicky pružné, dokáží se rychleji přizpůsobovat měnícím se podmínkám trhu, ale jsou kapitálově méně vybavené a proto v konkurenčním prostředí zranitelné (vzhledem k nižší kapitálové síle nedokáží obvykle dlouhodobě vzdorovat nepříznivým podmínkám na trhu), rychle vznikají a zanikají, na trhu jich je největší počet
- středně velké podniky – obvykle vznikají spojením kapitálových vkladů více vlastníků (s.r.o., družstva), čímž je dosaženo větší kapitálové síly, mají tedy relativně větší investiční a rozvojové možnosti, jsou však méně pružné co se týká rychlosti rozhodování a rychlosti reakce na změny podmínek na trhu
- velké podniky disponují velkými objemy kapitálu, mají velké investiční možnosti, jsou schopny financovat vlastní výzkum a vývoj, investovat do nákladné reklamy, vzhledem k vysokým objemům produkce je jejich výroba obvykle výhodnější (výhody z rozsahu), na trhu jich působí relativně nejmenší počet, často mají monopolní nebo oligopolní postavení na trhu (velké a.s. a státní podniky) "

Poznámka

Páce se odkazuje ke schématům, která však nejsou součástí textu.
Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17274
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse