Ekonomika kultury v ČR

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Evropská výzkumná univerzita, z.ú. - Vysoká škola PRIGO, Havířov

Charakteristika: Otázka se zaměřuje na kulturní politiku a financování kultury v České republice. Na úvod charakterizuje obsah kulturní politiky v ČR včetně funkcí a cílů kultury a nástrojů kulturní politiky a její koncepce mezi lety 2007 a 2013. Další oddíl se zabývá rolí státní správy, samosprávy i soukromého sektoru v rozvoji kultury a navazují na něj informace o financování umění a kultury z prostředků Ministerstva kultury, státních fondů, územních rozpočtů i zdrojů EU. Poslední část se věnuje legislativnímu zakotvení činnosti církví v ČR a jejich financování.

Obsah

1.
Kulturní politika ČR, funkce, cíle a nástroje, koncepce na léta 2007 až 2013
1.1.
Kulturní politika ČR
1.2.
Funkce kultury
1.3.
Hlavní cíle kultury
1.4.
Nástroje kulturní politiky
1.5.
Koncepce na léta 2007 až 2013
1.6.
Role veřejného a soukromého sektoru
2.
Státní správa a územní samospráva v kultuře, jejich oblasti působení a zřizovatelské funkce
2.1.
Státní správa
2.1.1.
Oblasti působení odborů Ministerstva kultury
2.1.1.1.
Kulturní dědictví
2.1.1.2.
Umění, církve
2.1.1.3.
Média a audiovize
2.1.1.4.
Literatura a knihovny
2.2.
Samospráva
3.
Soukromý sektor v kultuře
4.
Ekonomika kultury a umění
4.1.
Kulturní statky
4.2.
Ministerstvo kultury v oblasti financování
4.2.1.
Financované činnosti
4.2.2.
Příspěvkové organizace Ministerstva kultury
4.2.3.
Obecně prospěšné společnosti založené Ministerstvem kultury
4.2.4.
Dotace poskytované Ministerstvem kultury
4.2.5.
Stipendia
4.3.
Státní fondy
4.3.1.
Státní fondy kultury České republiky
4.3.2.
Státní fond ČR na podporu rozvoje české kinematografie
4.4.
Financování kultury z územních rozpočtů
4.5.
Financování ze zdrojů EU
5.
Církev a náboženské společnosti
5.1.
Legislativní zakotvení
5.2.
Církve a náboženské společnosti v ČR
5.3.
Vztah státu a církve
5.4.
Financování církví

Úryvek

"Kulturní politika ČR, funkce, cíle a nástroje, koncepce na léta 2007 - 2013

Kulturní politika ČR
je formulována v dokumentu „Strategie účinnější státní podpory kultury“. Uvádí funkce kultury, hlavní cíle a nástroje kulturní politiky

Funkce kultury

- kultura napomáhá integraci občanské společnosti,
- plní výchovně vzdělávací funkci,
- je významným hospodářským odvětvím:
o nabízí řadu pracovních příležitostí,
o spotřebovává prostředky z veřejných rozpočtů,
o na druhé straně se podílí na jejich vytváření:
 přímo – prostřednictvím daňových výnosů kulturního průmyslu,
 nepřímo – vytváří podmínky pro vznik příjmů veřejných rozpočtů, např. daňové výnosy kulturního turismu,
- plní důležitou sociální funkci – je preventivním faktorem sociálně patologických jevů,
- je prostředkem proti xenofobii a rasismu,
- pomáhá se začleněním do společnosti osobám se zdravotním postižením.

Hlavní cíle kultury

- zaručit ochranu tvůrčí svobody a vytvářet podmínky pro její využívání,
- vytvářet podmínky pro kulturní aktivity občanů na základě občanských sdružení,
- vytvářet podmínky pro decentralizaci řízení v celé kulturní oblasti a pro nezávislost na státní správě a to jak rozhodovací, tak i ekonomickou,
- zaručit rovné podmínky pro všechny v přístupu občanů ke kulturnímu bohatství, i menšinám a osobám se zdravotním postižením,
- garantovat ochranu kulturního dědictví a podporovat péči o ně,
- zaručit svobodný přístupu občanů k informacím, podporovat výměnu informací jak uvnitř systému kultury, tak i vně tohoto systému,
- podporovat výchovu a osvětu v systému tvorby i užívání kulturních statků,
- brzdit negativní vlivy komercializace kultury.

Nástroje kulturní politiky

legislativní – v právním řádu je definována veřejná služba státu v oblasti kultury, dále jsou definována práva a povinnosti státu při zabezpečování kulturní služby jako služby veřejně prospěšné,
ekonomické – ekonomická podpora kultury státem je realizována:
o nepřímo – daňovými úlevami, podporou ekonomické soběstačnosti neziskových subjektů,
o přímo – dotacemi ze státního rozpočtu,

žádoucí je posílit financování kulturních aktiv z fondů a zajistit finanční prostředky na dotace z veřejných rozpočtů,

institucionální – systém státních kulturních institucí je důležitým zdrojem informací v systému péče o kulturní dědictví,

řídící – konzistentní postoj orgánů státní správy jako předpoklad pro zachování rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství,

metodický – metodickým působením motivovat chování subjektů nezávislých na státní správě (krajů, obcí, církví a náboženských společností, neziskových organizací)

Koncepce na léta 2007 – 2013

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 – 2013 – náplní této koncepce je podpora tvůrčí umělecké činnosti, získávání, zpracování, uchovávání a prezentace umění a jeho zpřístupnění občanům doma i v zahraničí.
Umění je pro účely této koncepce chápáno jako soubor hmotných a nehmotných děl, vycházející z uměleckohistorické tradice a vztahující se k určitému společenství. Koncepce se zaměřuje na umělecká díla vznikající v oblasti divadla, hudby, tance, výtvarného a vizuálního umění, filmu, umění nových médií a literatury."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25259
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse