Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomika podnikání

Ekonomika podnikání

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Veřejné příjmy v ČR
Veřejné příjmy a daňový systém v ČR. Soustava veřejných příjmů v ČR - nedaňové příjmy (clo, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, místní poplatky), daňové příjmy (daně přímé tj. majetkové daně, daň z pozemků, daň ze staveb, daň silniční, daň dědická a darovací, daň z převodu nemovitosti, daně nepřímé tj. daň z přidané hodnoty (DPH), spotřební daň, daně k ochraně životního prostředí. Základy daňové techniky - daňový subjekt, předmět zdanění (objekt daně), sazba daně, způsob výběru daně.

Způsoby minimalizace daňové povinnosti
Způsoby minimalizace daňové povinnosti - daňové úspory = využívání daňových úspor. Správa daní - základní zásady daňového řízení: zákonný postup, neveřejné jednání, mlčenlivost účastníků daňového řízení, skutečný obsah věci, úřední jazyk, každý daňový subjekt může být zastupován, daňové řízení vede místně příslušný správce daně, povinnosti součinnosti se správcem daně, náklady daňového řízení nese správce daně.

Zásady daňového řízení
Úkony v daňovém řízení - protokol, úřední záznam, rozhodnutí, platební výměr. Zpráva o daňové kontrole, povinnosti daňového subjektu, práva daňového subjektu při kontrole.

Doručování v daňovém řízení a lhůty
Doručování k daňovému řízení. Lhůty v daňovém řízení.

Části daňového řízení
Části daňového řízení - přípravní řízení, vyměřovací řízení, placení daní, řízení vymáhání. Práva, která lze přiznat daňovému dlužníkovi - posečkání daně, povolení splátek, prominutí daňového nedoplatku, odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost. Přeplatek daně. Sankce v daňovém řízení - sankce při neplnění nepeněžních povinností, sankce při nedoplatku daně.

Opravné prostředky
Opravné prostředky - řádné (odvolání, stížnost, námitka, reklamace), mimořádné (obnova řízení, prominutí daně, přezkoumání daňových rozhodnutí, opravy zřejmých omylů a nesprávností).

Daň z příjmu fyzických osob
Daňový rezident, předmět daně. Dílčí daňové základy - příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní. Nezdanitelné části daně: = paušální částky. Odčitatelné položky - dary na veřejně prospěšné účely, ztráty z podnikání nebo z pronájmu, uplatnění 10% ceny vybraného majetku pořízeného ve zdaňovacím období. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Zdanění měsíční mzdy z vedlejšího pracovního poměru. Roční vyrovnání daňové povinnosti. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Příjmy z kapitálového majetku. Příjmy z pronájmu. Ostatní příjmy. Výpočet daně v daňovém přiznání – zápočet.

8.
Daň z příjmu právnických osob
Daňoví rezidenti a nerezidenti, podnikatelské a nepodnikatelské osoby. Základní schéma výpočtu daně z příjmů PO, připočitatelné položky, odčitatelné položky, slevy na dani. Kdo odpisuje majetek. Spoluvlastnictví majetku. Náhrady cestovních výdajů. Úroky z podnikatelských úvěrů. Rezervy pro daňové účely. Daně. Společný zdanění manželů.

DPH a daňové doklady
Daň z přidané hodnoty (DPH) - výklad základních pojmů: osoba podléhající dani, osoba identifikovaná k dani, osoby osvobozené od uplatňování daně. Daň ze vstupu. Daň na výstupu. Odpočet daně. Vlastní daňová povinnost. Nadměrný odpočet. Předmět daně, plátci. Dovoz, Místo plnění, Zdaňovací období. Kdo vybírá DPH, sazby DPH, výpočet DPH (výpočet daňové povinnosti v daňovém řízení, zdaňovací období, odpočet daně, nadměrný odpočet, DPH při dovozu zboží).

Spotřební daň
Předmět spotřebních daní, základní pojmy. Základ daně, osvobození od daně (§11), zdaňovací období, daňové doklady. Minerální oleje, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktu, daň z tabákových výrobků. Sazby daně, osvobození od daně. Omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků.

Majetkové daně
Daň z pozemku - osvobození od daně, předmětem daně nejsou, postup při výpočtu daně, daň ze staveb. Silniční daň. Daň dědická a darovací. Daň z převodu nemovitostí.

Výrobní činnost podniku (užší a širší pojetí a výrobní kapacita)
Typologie podnikových činností. Výrobní činnost podniku. Dělení výroby ve výrobním podniku. Výrobní kapacita.

13.Nákup (centralizace a decentralizace, řízení výrobních zásob, optimální výše dodávky, moderní systémy řízení zásob)
Organizace a řízení nákupní řízení. Centralizace nákupu, decentralizace nákupu, umístění útvaru nákupu, strategické řízení nákupu. nákupní rozhodovací proces, strategické řízení vlastních nákupů, plán nákupu. Operativní řízení zásob, normy zásob, konstrukce základního modelu pro propočet optimální výše dodávky.

14.Prodej zboží a služeb (předpoklady pro uplatnění marketingového přístupu, funkce marketingu, technickoekonomická úroveň výrobků, organizace marketingu v podniku)
Funkce marketingu a základní činnosti spojené s prodejem. Marketingová komunikace. Tržní partneři. Smluvní podmínky. Organizace marketingu v podniku.

15.Kontrola (obecně, rozpočtová, operativní a strategická kontrola, finanční kontrola, metody finanční analýzy a hlediska zadavatelů analýzy)
Rozpočtová kontrola, operativní finanční kontrola, strategická kontrola, vztah kontroly ke controllingu. Přehled metod finanční analýzy - základní metody (extenzivní, intenzivní, stavové, tokové), vyšší metody (výběr metod finanční analýzy z hlediska uživatelů, hledisko vedení podniku, hledisko vlastníků podniku, hledisko věřitelů). Finanční analýza podle prioritních potřeb uživatelů. Omezení spolehlivost finanční analýzy. Podklady a spolehlivost analýzy. Stav účetnictví. Zkreslování finančních informací. Příčiny neuspokojivého stavu účetního výkaznictví v ČR. Aplikace metod finanční analýzy. Interpretace výsledků.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3745
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse