Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomika zdravotnické organizace - esej

Ekonomika zdravotnické organizace - esej

Kategorie: Podniková ekonomika, Medicína

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Esej vymezuje odlišnosti hospodaření zdravotnické organizace od ostatních organizací podnikajících v jiných odvětvích. Zabývá se prokazováním jejich přínosů a opodstatňováním nákladů. Dále se zaobírá analýzou stavu zdravotnictví v ČR v současnosti a také na něj nahlíží z historického hlediska. V závěru se podrobně rozepisuje o ekonomice zdravotní organizace. Celá esej je zaměřena na problematiku příspěvkové organizace, která je zřízena územně samosprávným celkem.

Obsah

1.
Zdravotnická organizace
1.1.
Princip solidarity
1.2.
Finanční náročnost péče
1.3.
Poptávka po zdravotnické péči
2.
Systém zdravotnické péče v historii ČR
3.
Státní a nestátní zdravotnická zařízení
3.1.
Majetek
3.2.
Hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti
3.3.
Peněžní fondy
3.4.
Rezervní fond
3.5.
Investiční fond
3.6.
Fond odměn, kulturních a sociálních potřeb
3.7.
Výsledek hospodaření
3.8.
Náklady investiční, provozní, fixní, variabilní, explicitní, implicitní
3.9.
Celkové náklady, průměrné náklady
3.10.
Výnosy
3.11.
Příjem celkový, průměrný
3.12.
Horizontální a vertikální analýza
3.13.
Ukazatele

Úryvek

"V průběhu vývoje našeho státu docházelo k aplikaci různých systému zdravotnické péče, které se různým způsobem odrazily nejen na zdraví obyvatelstva, ale i v ekonomice. Po roce 1918 byla péče hrazena z rozpočtu veřejných nemocenských fondů a soukromých pojišťoven. Stát prováděl pouze doplňkovou úhradu. Po druhé světové válce až do 90. let 20. století převzal na sebe odpovědnost za organizování a financování zdravotní péče stát. V tomto období se ČR svými charakteristikami zdravotního stavu populace zařadila mezi světovou špičku. Po roce 1960 začala úroveň zdravotnictví klesat. V důsledku byrokracie a neefektivního nakládání s veřejnými zdroji docházelo k postupnému materiálnímu a technickému zastarávání zdravotnických zařízení, nedostatku léčiv, přičemž forma anonymní solidarity financovaná z daní se odrazila i na přístupu zdravotnického personálu k pacientům a na kvalitě poskytované péče. Přes stoupající náklady na zdravotnictví docházelo k neustále se zhoršujícím ukazatelům zdravotního stavu obyvatelstva. Po roce 1990 byl zaveden systém všeobecného zdravotního pojištění a došlo k privatizaci celé řady zdravotnických subjektů. Od roku 1993 byl zaveden výkonový systém založený na Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podstatou byla kalkulace výkonů vycházející z bilance mezi přímými a nepřímými režijními náklady. Režijní sazby byly vztaženy k minutě trvání výkonu. Tímto systémem byla financována převážná většina zdravotnických zařízení, včetně velkých nemocnic. Z důvodu narůstajících disproporcí mezi příjmy a výdaji zdravotnických subjektů, které byly řešeny neustálým navyšováním korunové hodnoty bodu, byl výkonový systém úhrad změněn na paušální. Výše paušálu se stanovuje na základě skutečností předcházejícího roku. Předpokladem paušálních plateb je, že většina nákladů nemocnic je fixních, což znamená nezávislých na počtu pacientů či výkonů. Výše fixních nákladů tvoří přibližně 75% celkových nákladů nemocnice. Paušální platby nejsou optimální, neboť vedou ke snižování prováděných výkonů vzhledem ke stoupajícím nákladům za výkony. V řadě zdravotnických zařízení, zejména ve velkých nemocnicích se přistupuje ke kombinaci s výkonovým systémem DRG, který byl již dříve zmíněn. V praxi tento systém úhrady funguje tak, ţe pro každou pojišťovnu, s níž byl sjednán, sleduje zdravotnické zařízení poměr počtů případů hodnocených podle Klasifikace IR-DRG běžného období k referenčnímu období, poměr součtu relativních vah všech DRG případů (DRG Index) v daném období k období referenčnímu a CMI index vyjadřující průměrnou složitost hospitalizačních případů. Platby jsou uskutečňovány na základě individuálně sjednané procentuální výše poměru počtu případů a poměru DRG indexu.
Zdravotnická zařízení v ČR dělíme na státní a nestátní. Nestátní zdravotnická zařízení mohou mít různou právní formu od soukromých subjektů až po příspěvkové organizace, které jsou stále nejčastější právní formou nemocnice. Vzhledem k tomu, že předmětem dalšího rozboru bude právě nemocnice, příspěvková organizace zřízena územně samosprávným celkem, zaměříme se na tuto právní formu již nyní. Příspěvková organizace je neziskovou organizací, jejíž rozsah, struktura a složitost vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. Příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku na základě návrhu na zápis podaný zřizovatelem. Majetek příspěvkové organizace je majetkem zřizovatele, který jej svěřuje organizaci k hospodaření, aby mohla plnit hlavní účel, pro který byla zřízena. Aby mohla organizace lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, může zřizovatel povolit doplňkové činnosti navazující na hlavní účel, s tím, že tento hlavní účel nesmí být narušen. Hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti je vedeno odděleně. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření. Majetek nabývá organizace bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem nebo děděním s předchozím souhlasem zřizovatele nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele."

Poznámka

Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21654
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse