Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Elekrotechnika ve stavebnictví 2

Elekrotechnika ve stavebnictví 2

Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma elektrotechniku ve stavebnictví. Ve druhé části jsou probírány elektroměry, hromadná dálková ovládání, základní charakteristiky elektrického zařízení, stykače, vodiče, kabely nebo veřejné osvětlení. První část naleznete zde.

Obsah

1.
oddíl
1.1.
Bleskosvody obecně
1.2.
Ochrana před atmosférickým přepětím - Pulsary - aktivní bleskosvody, používaný materiál, měření izolačního odporu, měřicí přístroje
2.
Praktický
3.
Dle normy
4.
Elekroměry
4.2.
Hromadné dálkové ovládání
4.3.
Prozatimní elektrické zařízení
4.4.
První pomoc při úrazu el. proudem
4.5.
Základní charakteristiky el. zařízení
4.6.
Technická správa
5.
Stykače
5.1.
Trubkování
5.2.
Vodiče, kabely – označení, specifikace, použití v rozvodech nn
5.3.
Veřejné osvětlení
6.
Trendy v moderní, inteligentní, bezdrátové elektroinstalaci v ČR

Úryvek

"Přepěťové ochrany v silových obv. nn
Základní členění svodičů:
třída A - svodiče určené pro distribuční sítě nízkého napětí
třída B - svodiče bleskových proudů na vstupu domovní přípojky
třída C - svodiče přepětí pro vnitřní rozvody
třída D - svodiče přepětí pro zásuv. okruhy či vstupy do přístrojů
Běžně používané názvy:
- první stupeň ochrany, tzv. hrubá ochrana (třída B)
- druhý stupeň ochrany, tzv. střední ochrana (třída C)
- třetí stupeň ochrany, tzv. jemná ochrana (třída D)

Třída B
- „zlomí“ vlnu bleskového proudu
- instalují se na rozhraní zón bleskové ochrany ZBO 0A a ZBO 1, především do skříní HDS
- obsahují jiskřiště, která spínají do zkratu impulzní vlnu bleskového proudu 10/350 ms, tím ji „zlomí“ na kratší proudovou vlnu 8/20 ms, s vrcholovou hodnotou impulzního zbytkového napětí pod 4 kV
Třída C
- převážně konstruovány na bázi varistorů
- místem instalace je podružný rozváděč, napájecí rozváděče technologických linek, telekomunikačních ústředen apod.
- obsahují tepelné odpojovací zařízení, ovládání, indikaci funkčnosti (optická, …)
- v některých typech bývá zabudováno i sériové jiskřiště nebo předřazená pojistka

Třída D
- omezují vlnu přepětí propuštěného předchozími stupni ochrany na úroveň neohrožující připojené zařízení
- likvidují odražené, indukované a spínací přepětí vzniklé v instalaci
- umísťují se v rozváděčích u zařízení nebo přímo v zařízeních, v krabicích, zásuvkových okruzích, nebo přímo v zásuvkách
- obsahují signalizaci, která může být jak světelná, tak zvuková


Přepěťové ochrany ve slaboproudých rozvodech
Hrubá ochrana
- určena k likvidaci prvotní velké energie vlny přepětí
- realizuje se jiskřištěm nebo výbojkovou bleskojistkou
- instalují se na rozhraní zón ZBO 0 a ZBO 1
- je pomalá a zanechává za sebou vysokou špičku zbylého impulsu
Jemná ochrana
- snižuje dále pronikající energeticky chudší špičku na hodnotu, která nepoškodí připojené citlivé zařízení
- tvoří ji rychle reagující polovodičové součástky
- umisťuje se obvykle na rozhraní zón ZBO 1 a ZBO 2 nebo bezprostředně před chráněné zařízení


Předjištění
Účel předjištění
- svodiče B představují většinou po svém zapálení zkrat v síti nn
- není zajištěna dostatečná zhášecí schopnost, následný proud ze sítě nn by mohl zničit svodiče, poškodit instalaci …
Zapojení předjištění
- k předjištění se použije nadproudové jištění vedení nn ( pojistky v HDS).
- pokud je hodnota I předepsaná výrobcem menší, než je hodnota nadproudového jištění objektu, zřizuje se samostatné jištění pro svodiče připojené k jednotlivým fázím. Střední vodič se zapojuje bez předjištění.
- při zřizování předjištění se dává přednost tavným pojistkám před jističi"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, schémata i tabulky o rozsahu cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29448
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse