Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Elektrotechnika ve stavebnictví 1

Elektrotechnika ve stavebnictví 1

Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje téma elektrotechnika ve stavebnictví. V první části jsou rozebírány otázky typu elektroenergetika, bezpečnostní předpisy pro práci na elektrická zařízení, značení vodičů barvami nebo číslicemi, sítě nízkého napětí, rozvaděče, prozatimní elektrické zařízení, technická zpráva. Dále jsou vymezeny stykače, požární čidla, vodiče, kabely nebo trendy v moderní bezdrátové elektroinstalaci v ČR. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
1.1.
Elektroenergetika (zákon 458/2000sb.), základní hlediska na el. zařízení – ČSN-23/2000-1.
1.2.
Bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízení (ČSN 34 3100).
1.3.
Označení vodičů a svorek el. předmětů, krytí, označení ochrany prostředí před
vnějšími vlivy (ČSN EN 60 445)
1.4.
Značení vodičů barvami nebo číslicemi, sdělovače a ovladače (ČSN EN 60 446, 33 0165, 33 0166, 33 0167, 60 073)
2.

2.1.
Sítě nízkého napětí – funkce, princip, rozdělení, výběr soustav a stavba vedení (ČSN 33 2000-5-52, 34 7402, 33 3301, ČSN IEC 1200-52).
2.2.
Pohyblivé přívody, šňůrová vedení, značení kabelů
2.3.
Elektroinstalační materiály – použití, bezpečnost, spolehlivost, příklady zapojení všech typů přepínačů (ČSN 33 1350, 34 7410, 34 7402, 33-2000-4-46)
2.4.
Ochrana před úrazem el. proudem
3.

3.1.
Dimenzování a jištění v distribučních rozvodech, uzemnění a ochranné vodiče, chrániče – použití, princip (ČSN 33-2000-47-473, 33-2000-5-523, 33-2000-4-43)
3.2.
Přípojky nn a silnoproudé rozvody
3.3.
Elektroinstalace v koupelnách a jejich realizace – umývací prostory, bazény sauny (ČSN 33 3320, 33 2130, 33-2000-7-701, 33-2000-7-702, 33-2000-7-703)
4.
bejbros
4.1.
Ochrana před atmosférickým přepětím - Pulsary - aktivní bleskosvody, používaný materiál, měření izolačního odporu, měřicí přístroje
4.2.
Volba, umístění a připojení el. spotřebičů a přístrojů (ČSN 33 2180, 33-2000-4-46, 33-2000-4-47, 33-2000-5-53)
5.
FLYD
5.1.
Rozvaděče nn, elektroměry, HDO – princip funkce, zapojení, použití v rozvodech nn (ČSN EN 60439-1, 60439-2, 60439-3, 60439-4)
5.2.
Prozatímní el. zařízení (ČSN 34 1090, 33 2000-7-704)
5.3.
První pomoc při úrazu el. proudem
5.4.
Základní charakteristiky el. zařízení (ČSN 33 2000-3, 33 2000-4-482, 33 2000-5-51, 33 2000-7-706, 33 0600, 33 2312, 37 5245)
5.5.
Technická zpráva
6.

6.1.
Veřejné osvětlení – druhy soustav, druhy používaných světelných zdrojů v rozvodech nn
6.2.
Stykače – princip, funkce, rozdělení, zapojení v rozvodech nn
6.3.
Dorozumívací a otevírací zařízení – zapojení, funkce a používané vodiče
6.4.
Požární čidla, pohybová čidla
6.5.
Trubkování pro státní telefon, trubkování pro kabelovou televizi
6.6.
Vodiče, kabely – označení, specifikace, použití v rozvodech nn.
6.7.
Veřejné osvětlení - stožáry
7.

7.1.
Trendy v moderní, inteligentní, bezdrátové elektroinstalaci v ČR

Úryvek

"Značení vodičů barvami nebo číslicemi, sdělovače a ovladače
Značení vodičů barvami – viz otázka 1.3.
Značení vodičů číslicemi
• podle evropských norem
• desetimístný kód
• pořadí
o 1. číslice
 H – harmonizovaný předpis
 A – mezinárodně uznávaný předpis
o 2. číslice - jmenovité napětí vodiče
• 03 – 300/300V
• 05 – 300/500V
• 07 – 300/750V
o 3. číslice – druh izolace
 V – PVC
 R – přírodní nebo syntetický kaučuk
 S – silikonový kaučuk
o 4. číslice – materiál pláště
 V- PVC
 R - přírodní nebo syntetický kaučuk
 S – silikonový kaučuk
 N – chloroprenový kaučuk
 J – skelné vlákno
 T – textilní vlákno
o 5. číslice – vlastnosti vodiče nebo kabelu (pro montáž)
 H – plochý rozdělitelný
 H2 – plochý nerozdělitelný
o 6. číslice – není
o 7. číslice – druh vodiče
 U – jeden drát
 R – více drátový
 K – z tenkých drátků pro pevné uložení
 F – pohyblivé uložení
 H – jemné drátky
o 8. číslice – počet žil
o 9. číslice – ochranný vodič
 X – bez ochranného vodiče
 G – s ochranným vodičem
o 10. číslice - průřez
Sdělovače a ovladače – hromadné dálkové ovládání
• původní vysílací frekvence na 217, 425, 750, 1050Hz
• vysílání uskutečněno do sítí nn a vn
• v roce 2000 pokryto 92% sítí
• přijímače
o elektromechanické – od r.1981 nahrazeny elektronickými
o elektronické
 FMX 15, FMX 35 (kód impuls-impuls; I-I)
 FMX 16, FMX 36 (kód impuls-mezera; I-M)
 dost velká poruchovost
 integrované obvody MHB 107 a MHB 108
 MHD 148 umožňuje jak kód I-I tak I-M
• kód I-M
o pouze 48 kombinací, byl tedy neperspektivní
o používaná f=425, 750, 1050Hz
• kód I-I
o 512 kombinací
o současné používání, f=216 2/3 Hz (217)
• tarifní opatření
o noční tarif – 8 hodin rozdělitelných do různých čas. Úseků
o může být vyhlašován pomocí HDO operativně
o možnost zkracování doby nabíjení akumulačních spotřebičů podle venkovní teploty => racionalizace spotřeby
platnost NT prac. dny dny prac. klidu
programově stanovené (30 dnů dopředu) 3 h 5 h
operativně stanovené 5 h 5 h
celkem 8 h 10 h

Telegram HDO
• signál HDO vysílán do sítě dle určeného kódu tzv. telegramem
• z průběhu telegramu se určí, která zařízení mají provést který úkon
• kódy – rozdíl v průběhu a množství možných informací
o paralelní - umožňuje dvojpovely – zapnout/vypnout
o sériové
 tvořen – startovacím impulzem, zabezpečovací mezerou a dvojicí předvoleb
 předvolba A – 4 povely
 předvolba B – 8 povelů
 následuje 16 vlastních povelů
• dle telegramu vysílána tónová frekvence signálu HDO – tónový signál HDO je přes vazební člen superponován na zákl. křivku 50HzBlokové schéma HDO:

Využití
• přímé ovládání el. spotř. (zásobníků horké vody, akumulačních kamen, kotlů, pecí, pračky, pařáku, čerpadel, veřejných obvodů apod.)
• přepínání dvojtarifových nebo trojtarifových elektroměrů
• ovládání pro provozní energetické účely (vypínače podružných vedení, spínání kondenzátorů, ovládání spínačů pro vyhledávání zemních spojení, svolávání poruchových energetických čet, spínání geograficky rozptýlených měřicích bodů rpo statické účely energetiky)
Výhody šíření HDO s nasazením malých počítačů
• odstraňuje monotónní a tedy na chyb náchylnou rutinní práci
• umožňuje rychlé přizpůsobení měnícím se provozním podmínkám
• zahrnuje oblasti použití, které byly pro dosavadní techny z ekonomického hlediska nepřistupné
• zvyšuje provozní spolehlivost
Systém na bázi PC – dává informace pohotovostnímu personálu"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29449
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse