Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektrické stanice - maturitní otázka 42/48

Elektrické stanice - maturitní otázka 42/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje jednotlivé druhy elektrických stanic, druhy přípojnic, přístroje elektrických stanic a měřící obvodu. V závěru jsou krátce shrnuty podmínky pro bezpečný a hospodárný provoz. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Mechanika venkovních vedení - maturitní otázka 41/48, následující Výroba elektrické energie - maturitní otázka 43/48.

Obsah

1.
Druhy elektrických stanic
1.1
Spínací stanice
1.2
Měnírny
1.3
Kompenzovány
1.4
Provedení
1.5
Umístění v soustavě
2.
Přípojnice
2.1
Druhy přípojnic
2.1.1
Jednoduché nedělené
2.1.2
Jednoduché podélné dělené nebo dvojité
2.1.3
Dvojité podélně dělené nebo trojité
2.1.4
NN
2.1.5
VN/NN
2.1.6
VN
2.1.7
VVN
3.
Přístroje Elektrických stanic
3.1
Přístroje v hlavních obvodech
3.2
Spínací
3.3
Jistící
3.4
Trafa
3.5
Obvody ovládání,měření – Příslušenství
4.
Měřící obvody
5.
Podmínky bezpečného a hospodárného provozu
5.1
Ochrana zařízení
5.2
Ochrana obsluhy

Úryvek

“Druhy přípojnic

Jednoduché nedělené – malé rozvodny, jednoduchá obsluha ,přehledné,citlivé na poruchu,údržbu lze provést jen při vypnutí celého rozvaděče
Jednoduché podélné dělené nebo dvojité – propojení skříňových rozváděčů,lepší dodávka elektrické energie,umožňují dělit provoz do skupin
Dvojité podélně dělené nebo trojité – Rozvodny velkých elektráren,velké průmyslové závody,více nezávislých zdrojů
Podélné dělení – provedené k odpojovači nebo k spínači (se zatížením)

NN – Rozvaděče mají jednoduché přípojnice někdy soustava záskokových přípojnic a výkon lze rozdělit na úseky , to je kvůli zmenšení zkratového výkonu.. hliník , měď ,pasovina, tyče malé rozváděče – oddělení rolátonem
VN/NN – Vstupní průmyslové transformovny, vstupní síť 2 a více zdrojů
Přípojnice , mají spínače, které umožňují převést odbočky z jedné soustavy na druhou
VN – Skříňové rozváděče provedené pasovinou z mědi nebo hliníku,navzájem izolované lakem
VVN – pomocné přípojnice umožňují udržet odbočku připojenou k uzlu venkovní rozvodny,mají přípojnice AlFe nebo hliník kruhového průřezu.hlavní přípojnice D=350mm2

Přístroje Elektrických stanic

Přístroje v hlavních obvodech – Volíme podle funkce,slouží ke spínání a jištění.tyto přístroje volíme na jmenovitý proud a napětí podle namáhání v poruchových (přechodných stavech) přístroje tvoří kombinace a jsou výzbrojí odboček nebo spínání přístrojnic
Podle funkce – Spínací – vypínání,zapínání,odpojování,stykače
Jistící –Svodiče,vypínače VVN,jističe,pojistky,tepelná relé
Trafa – přístrojová trafa, primár je zařazen"

Poznámka

Maturitní otázka z elektroenergetiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4784c973a14c9.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Elektr_stanice.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse