Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektrické vytápění - maturitní otázka 13/48

Elektrické vytápění - maturitní otázka 13/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje a charakterizuje jednotlivé způsoby přímého a nepřímého vytápění. V druhé části se věnuje přínosům a nevýhodám akumulace do vody. Poslední část ukazuje, jak vypočítat elektrický příkon k vytápění. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Elektrické zdroje tepla, elektrický ohřev - maturitní otázka 12/48, následující Trojfázový komutátorový motor - maturitní otázka 14/48.

Obsah

1.
Přímé vytápění
2.
Nepřímé vytápění
2.1
Akumulace do vody
2.1.1
Výhody
2.1.2
Nevýhody
3.
Určení elektrického příkonu k vytápění

Úryvek

“nepřímé vytápění – topnými články se zahřívá keramické jádro a teplo se v něm akumuluje . aby se později předalo do místnosti . Jádro se ohřívá v nočních hodinách a to až na teplotu 650°C a ve dne se teplo předává do místnosti , a to buď samovolně ( statická kamna ) nebo se jádrem prohání pomocí ventilátoru vzduch , jehož ohříváním se teplo z jádra předává do místnosti ( dynamická kamna ).

Akumulační keramické jádro dynamických kamen je obloženo vrstvami tepelně izolujícího materiálu, který ve značné míře zamezí samovolnému unikání tepla .
K nepřímému vytápění patří ještě způsob , který nazýváme akumulace do vody . Topné radiátory jsou vytápěny vodou z akumulačních elektrických ohřívačů .

Překročí – li teplota v horních vrstvách ohřívače nastavenou hodnotu , zapíná termostat A čerpadlo 2 a zespodu se čerpá studená voda . Klesne – li teplota v horních vrstvách pod nastavenou hodnotu, vypíná termostat A čerpadlo . Spodní termostat B zapíná a vypíná topný článek 1 . "

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46cc965af3d3b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
El_vytapeni.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse