Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektrický proud v polovodičích

Elektrický proud v polovodičích


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou elektrický proud v polovodičích (vlastní a nevlastní polovodiče, polovodičová dioda a její využití, tranzistor a jeho využití). V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Kovy
2.
Polovodiče
3.
Izolanty
4.
Vodivost polovodičů
5.
Příměsové polovodiče
6.
Polovodiče typu N
7.
Polovodiče typu P
8.
PN přechod
9.
Rekombinace
10.
Hradilová vrstva
11.
Polovodičová dioda
12.
Diodový jev
13.
Prahové napětí
14.
Průrazné napětí
15.
Tranzistor
16.
Tranzistorový jev
17.
Fototranzistor
18.
Piezotranzistor

Úryvek

"Podle měrného elektrického odporu lze látky rozdělit na:
o KOVY - ( ) , s rostoucí teplotou roste měrný odpor (a tedy i odpor), nejlepším vodičem je stříbro
o POLOVODIČE - ( ) , s rostoucí teplotou většinou měrný odpor (a tedy i odpor) klesá
o IZOLANTY - ( ) , nejlepším izolantem je diamant
 Mezi polovodiče patří řada pevných látek - křemík, germánium, selen, telur, uhlík (grafit), sulfid olovnatý, sulfid kademnatý, arsenid galia,…
 Polovodiče rozdělujeme na vlastní a příměsové.
 Vodivost VLASTNÍCH POLOVODIČŮ způsobuje generace elektronů a děr. Ke vzniku volného elektronu a díry dochází v důsledku tepelných kmitů. Aby se elektron uvolnil, je potřeba mu dodat poměrně malou energii 1,1 eV (asi 1,8 10-19 J), a to zvýšením teploty, ozářením (většinou stačí viditelné světlo) nebo excitací v silném elektrickém poli (za běžných teplot nepoužitelná – materiál by byl zničen). Elektrický proud v polovodiči je součtem elektronového a děrového proudu. S rostoucí teplotou roste i tepelný pohyb atomů v krystalové mřížce, což u polovodičů způsobuje větší počet generací párů elektron - díra, tím roste i vodivost polovodiče."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy, vzorce a obrázky o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e59fb9f2a5b.zip (951 kB)
Nezabalený formát:
Elektricky_proud_v_polovodicich.pdf (996 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse