Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektrostatika

Elektrostatika


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou elektrostatika (elektrický náboj a jeho vlastnosti, vodiče a izolanty, elektrické pole, elektrické napětí, kapacita vodiče). Práce obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Druhy elektrického náboje
2.
Elektrický náboj
3.
Elementární náboj
4.
Zákon zachování elektrického náboje
5.
Vodiče
6.
Izolanty
7.
Coulombův zákon
8.
Intenzita elektrického pole
9.
Elekrický potenciál
10.
Ekvipotenciální plocha
11.
Elektrické napětí
12.
Elektrostatická indukce
13.
Elektrický dipól
14.
Kapacita vodiče
15.
Kondenzátor
16.

Úryvek

"Existují dva druhy elektrického náboje - KLADNÝ (protony, kationty) a ZÁPORNÝ (elektrony, anionty).
Souhlasné náboje se odpuzují, opačné se přitahují. Nabité a nenabité těleso se přitahují. Těleso lze nabít třením nebo dotykem (přenesením náboje).
Fyzikální veličina ELEKTRICKÝ NÁBOJ se značí Q, jednotkou je 1C (coulomb). Hodnota náboje Q je vždy násobkem velikosti ELEMENTÁRNÍHO NÁBOJE e. Kladný elementární elektrický náboj má proton, záporný pak elektron.
V elektricky neutrálních tělesech je počet kladných a záporných elementárních nábojů stejný a jejich silové působení se navzájem ruší. Atom je elektroneutrální, protože má stejný počet protonů a elektronů.
V izolované soustavě platí zákon ZACHOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁBOJE: Celkový elektrický náboj se vzájemným zelektrováním v izolované soustavě nemění.
Podle pohybu náboje daným materiálem rozlišujeme vodiče a izolanty.
Ve VODIČÍCH se elektrický náboj snadno přemísťuje. Je to dáno tím, že např. elektrony, které jsou schopné přenášet náboj v kovech, jsou k atomovým jádrům slabě vázány a mohou se tedy od nich snadno odpoutat. Vytváří tak tzv. elektronový plyn, který je příčinou dobré vodivosti kovů."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy, vzorce a obrázky o rozsahu cca 1,5 stránky.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e0558508948.zip (513 kB)
Nezabalený formát:
Elektrostatika.pdf (537 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse