Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektrostatika - maturitní otázka

Elektrostatika - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text hovorovou formou seznamuje s triviálními základy elektrostatiky. Jediný vzorec v textu ukazuje, jaký je vztah mezi elektrickým nábojem a elektrickou silou (Coulombův zákon).

Obsah

1.
Elektrostatika, Coulombův zákon
2.
Elektrické pole - intenzita
3.
Potenciál
4.
Nevodič
5.
Vodiče
6.
Úloha kondenzátoru
7.
Elektrický proud

Úryvek

"Elektrické pole - Intenzita
-je v okolí každého každého tělesa které má elektrický náboj a projevuje se pusobením elektrické síly Fe
-počítáme intenzitu elektrického pole a vypočítá se jako podíl elektrické síly a gravitace
E=K.Q: r2

-Elektrické pole zobrazujeme pomocí siločar, což jsou smyšlené čáry, které se ztotožňují s vektory (šipka působení elektrické síly)

Potenciál
Každý bodový náboj + a – má přesné místo kde se nachází a kde projevuje svou polohovou (potenciální energii)
Tato potenciální energie se počítá jako elektrický potenciál označovaný jako psí=potenciální energie děleno velikost náboje
-v elektrickém poli kruhovém jsou plochy (oblouky) kde má potenciál stejnou hodnotu, protože místo měření je vždy stejně vzdáleno od náboje. Tyto plochy se jmenují ekvipotenciální
-jeli elektrické pole ploché viz. šňůra, pak jsou tyto plochy mezi jednotlivými siločarami
-velikost napětí vypočítáme jako rozdíl potenciálu jednoho náboje v bodě A minus a potenciálu v bodě b

Nevodič
-nevodič nemá propustnou elektrickou mřížku pro elektrony, proto se v něm nemohou náboje volně pohybovat. Vytvářejí na povrchu vrstvu, která je v podobě dipolů,a těmto látkám říkáme DIELEKTRIKA
-zajímavé je, že vzniklou energii nemůžeme odvést.
-příkladem dielektrika je sklo, porcelán nebo plast, proto se vodiče obalují PVC a zástrčky jsou bakelitové

Vodiče
-se chovají naprosto jinak, průchodem nábojů skrz vodič vzniká napětí, toto napětí dává schopnost vodiče pojmout při dané hodnotě potenciálu určitý náboj.
-pro každý vodič je kapacita hodnotou konstantní
-předměty, které se takto chovají a uchovávají si určité napětí se jmenují KONDENZÁTORY

Úloha kondenzátoru
Kondenzátory-dvě vodivé destičky, které mají vodivé prostředí.
Zavedeme elektrický proud-má tato součástka schopnost si určité množství náboje uchovat jako konzerva. Kolik náboje kondenzátor zachová= kapacita
-rozeznáváme kondenzátory, které vypadají jako dvě destičky nebo váleček..."

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby a překlepy. Coulombův zákon je v práci pojmenován jako Coulomův.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da969f1b5ba5.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Elektrostatika_MO.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse