Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Elektrotechnika a elektronika: vybraná témata

Elektrotechnika a elektronika: vybraná témata


Kategorie: Elektrotechnika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příprava na zkoušku zpracovaná na základě zápisků z přednášek charakterizuje vlastnosti, mechanismy fungování či využití vybraných elektronických a elektrotechnických zařízení od pulzních měničů po generátory parity. Výklad je doprovázen řadou ilustrací.

Obsah

1.
Pulzní měniče a optický přenos informací
1.1.
Pulzní měniče
1.1.1.
Funkce a činnost pulzního měniče
1.1.2.
Zapojení tyristorového pulzního měniče
1.1.3.
Časové průběhy proudů a napětí pulzního měniče během jedné pracovní periody
1.2.
Optický přenos informací
1.2.1.
Digitalizace signálu
1.2.2.
Analogový přenos
1.2.3.
Digitální přenos
1.2.4.
Světlovody
1.2.4.1.
Princip
1.2.4.2.
Geometrie vláknového světlovodu
1.2.4.3.
Typy světlovodů
1.2.4.4.
Řez světlovodným kabelem
2.
Tiskárny a sběrnice v PC
2.1.
Princip funkce tiskáren
2.2.
Bitové a vektorové fonty
2.3.
Bodové – jehličkové tiskárny
2.4.
Inkoustové tiskárny
2.4.1.
Ink-jet systém
2.4.2.
Bubble-jet systém
2.5.
Laserové tiskárny
2.5.1.
Princip
3.
Druhy sběrnic, rozdělení a funkce
3.1.
Rozdělení sběrnic
3.2.
Parametry sběrnic
4.
Registry a usměrňovače
4.1.
Posuvné registry
4.2.
Paměti se sekvenčním výběrem
4.3.
Paměti s libovolným přístupem
4.4.
Statické posuvné registry
4.5.
Dynamické posuvné registry
4.6.
Usměrňovače
4.6.1.
Neřízené usměrňovače
4.6.1.1.
Jednofázový usměrňovač v můstkovém zapojení s odporovou zátěží
4.6.1.2.
Jednofázový neřízený usměrňovač v můstkovém zapojení se zátěží indukčního charakteru
4.6.1.3.
Jednofázový můstkový usměrňovač zatížený reálnou indukční zátěží
4.6.2.
Řízené usměrňovače
4.6.2.1.
Jednofázový řízený usměrňovač v můstkovém zapojení
4.6.3.
Trojfázové usměrňovače
5.
Rámové zaměřovače a generátory parity, multiplexory, demultiplexory
5.1.
Druhy a funkce zaměřovačů
5.1.1.
Radiolokátory s impulsovou modulací
5.1.2.
Radiolokátory se stálou vlnou
5.1.3.
Rádiové zaměřování
5.1.4.
Rámové zaměřovače
5.1.5.
Samočinné zaměřovače
5.2.
Generátory parity, paritní bit, multiplexory a demultiplexory
5.2.1.
Funkce
5.2.2.
Využití generátoru pariety
5.2.3.
Druhy parity
5.2.4.
Paritní bity
5.2.5.
Funkce multiplexorů a demultiplexorů
5.2.6.
Hammingův kód

Úryvek

"Časové průběhy proudů a napětí pulzního měniče během jedné pracovní periody:

(nákres)

1.) V prvním taktu, (komutace proudu z nulové diody D0 na hlavní tyristor), dochází ke komutaci mezi nulovou diodou a hlavním tyristorem, proud diody se zmenšuje na nulu, zatímco proud tyristoru se zvětšuje na hodnotu zatěžovacího proudu motoru. V okamžiku t = t1 , ve kterém se proud diody zmenší na nulu (iDO = 0, je proud tyristoru dán proudem i1 = iM1 = I1. Tím končí první takt, protože diodou nemůže procházet záporný proud a proto dioda vypíná. Mění se i schéma obvodu a začíná druhý takt – interval samostatné činnosti hlavního tyristoru.
2.) Ve druhém taktu, (samostatná činnost hlavního tyristoru), nulová dioda se stane nevodivou, proud ze zdroje prochází do zátěže hlavním tyristorem. Proud se lineárně zvětšuje z počáteční hodnoty I1 (směrnice přímky je dána rozdílem napětí zdroje a motoru a součtem obou indukčností). V okamžiku t = t2 je přiveden impuls na tyristor T2. Ten spíná a připojuje napětí komutačního kondenzátoru k hlavnímu tyristoru, přičemž jej polarizuje do zpětného směru. Schéma obvodu se opět mění a nastává třetí interval.
3.) Ve třetím taktu, (komutace proudu z hlavního tyristoru na pomocný tyristor), se po zapnutí pomocného tyristoru připojuje k původnímu obvodu další obvod: komutační kondenzátor, tyristor T2, omezující tlumivka, tyristor T1. Od okamžiku t = t3, kdy se proud hlavního tyristoru iT1 zmenšil na nulu, kmitavý průběh proudu končí, protože tyristor T1 nemůže vést záporný proud. V tomto okamžiku proto končí třetí takt (interval, kdy proud z hlavního tyristoru T1 komutuje na pomocný tyristor T2). Během tohoto taktu se kondenzátor vybíjel a na konci t = t3 je jeho napětí UC3. Proudy v obvodu motoru i3 a proud pomocného tyristoru jsou stejně velké. (i3=iT2=I3). Nastali počáteční podmínky pro čtvrtý takt.
4.) Ve čtvrtém taktu, (samostatná činnost pomocného tyristoru), je obvod tvořen smyčkou: zdroj-komutační kondenzátor-pomocný tyristor-vyhlazovací tlumivka-motor. Jedná se o kmitavý LC obvod. Na začátku taktu, než se kondenzátor vybije, je tyristor polarizován závěrně a obnovuje svou blokovací schopnost. V okamžiku, kdy se kondenzátor vybil, je napětí tyristoru nulové, uT1=0. Časový interval Tv musí být delší, než je vypínací doba tyristoru, protože v další části taktu přechází napětí na tyristoru do kladných hodnot a namáhá tyristor v přímém směru. (Kondenzátor se vlivem činnosti kmitavého obvodu LC nabíjí na opačnou polaritu).
5.) Pátý takt, (komutace proudu z pomocného tyristoru na nulovou diodu), končí v okamžiku t5, kdy se proud pomocného tyristoru zmenšil na nulu a tyristor proto vypíná.
6.) V šestém taktu, (samostatná činnost nulové diody), jsou hlavní a pomocný tyristor nevodivé, zdroj je odpojen od motoru. Proud motoru se uzavírá nulovou diodou D0. Zdrojem proudu je magnetická energie indukčnosti obvodu motoru Lm. Interval končí v okamžiku t6 , kdy dostává zapínací impuls tyristor T1. (Začíná nová perioda činnosti puzního měniče.)

Přebíjení komutačního kondenzátoru: Jedná se o kmitavý LC obvod, který musí být navržen tak, aby kmital. V obvodu se uskuteční pouze jeden kmit, protože dioda Dp umožňuje průchod proudu pouze jedním směrem. Doba, za kterou dojde k přepólování je dána dobou trvání jedné půlperiody. Přebitím kondenzátoru se obvod připraví na nové vypnutí. Časový interval tP, za který proběhne přebití kondenzátoru, představuje omezení pro regulační rozsah pulzního měniče: vypnutí lze uskutečnit až po přebití kondenzátoru, ne dříve!"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, nákresy, grafy a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 15 stran.
Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24118
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse