Emoce

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce rozebírá problematiku emocí jako nedílnou součást každé osobnosti. Uvádí historii pojmu emoce, vystihuje tento pojem, zastavuje se u jednotlivých funkcí emocí. Podává podrobnou charakteristiku emocí. Sleduje úrovně vzrušení u jednotlivých emocí. Všímá si kulturních činitelů, fyziologie, výrazu a diferenciace emocí. Závěr patří Plutchikově teorii a tělesu emocí.

Obsah

1.
Historie pojmu emoce
2.
Pojem emoce
3.
Funkce emocí
4.
Charakteristika emocí
4.1.
Selektivní a tonizující vliv emocí
4.2.
Komplexní charakter emoční reakce
4.3.
Polárnost emocí a jejich intenzita
4.4.
Emoce jako složky motivace a učení
4.5.
Úzké spojení emocí s biologií organismu
5.
Vzrušení
5.1.
Vztah mezi úrovní vzrušení a úrovní činnosti
5.2.
Příjemné a nepříjemné zážitky
5.3.
Závislost libosti a nelibosti na síle podnětu
5.4.
Vnitřní a vnější podmínky vzniku emocí
6.
Kulturní činitelé emocí
7.
Fyziologie emocí
8.
Výraz emocí
8.1.
Základní dimenze výrazu emocí
9.
Diferenciace emocí
9.1.
Podle K. Jasperse
9.2.
Podle D. Kreche a R. S. Crutchfielda
9.3.
Podle G. Kafky (pra-efekty)
10.
Teorie emocí
10.1.
Plutchikova teorie emocí
10.1.1.
Primární a sekundární dyády
10.2.
Plutchikovo těleso emocí

Úryvek

"5. Vzrušení

Každá emoce se vyznačuje určitou úrovní vzrušení. Některé teorie omezují emoce vůbec jen na tento stav, což je ovšem zjednodušením problému. Pojem vzrušení (excitace) se v podstatě kryje s pojmem aktivace, který vyjadřuje vícedimenzionální jev funkční způsobilosti organismu: aktivace má dimenzi psychickou (různé úrovně aktivace se vyznačují různými stavy vědomí) a fyziologickou (—* Aktivace). Určité úrovní aktivace definované fyziologickými ukazateli odpovídá určitá úroveň emočních zážitků, jak bylo zjištěno výpověďmi pokusných osob (E. R. Avramov a V. P. Simonov, 1968). Podle B. D. Lindsleye (1951) existují dvě roviny aktivace: úroveň vzrušení v nervových buňkách mozku a úroveň mobilizace energie v organismu; aktivační procesy probíhající zejména v retikulární formaci mozkového kmene tonizují nervové buňky mozku. Urovně emociálního vzrušení a aktivace organismu spolu vždy nekorespondují. Emoční vzrušení je tedy fenomén specifický, avšak na fenoménu aktivace závislý, současně však fyziologickou aktivaci ovlivňující, neboť emociogermí podněty organismus J. Reykowski (1976) shrnul nálezy o emocionálním vzrušení v následujících tezích:

 Emoce je doprovázena vzrůstem vzrušení, které má vztah k úrovni aktivace; emoce vzniká na určité úrovni aktivace.
 Vzrušení se projevuje předně vzrůstem svalového napětí vedoucím často ke vzrůstu motorické aktivity, k celkovému pohybovému neklidu a k zvýšení rychlosti a síly pohybů nebo k lokálním projevům takového druhu, jako jsou tiky a mimovolní pohyby různých částí těla. Dále je projevem vzrušeni vzrůst intenzity intelektových procesů, což má za následek rychlejší průběh asociací, větší výraznost představ, zrychlení myšlení atd.
 Příjemné a nepříjemné. Zážitky tohoto druhu reprezentují další základní dimenzi emocí; každá emoce, až na malé výjimky, se vyznačuje určitou intenzitou zážitku příjemného nebo nepříjemného. Typickým příkladem intenzivně prožívané slasti je orgasmus, typickým příkladem silně nepříjemného zážitku je intenzivní bolest zubů. Filozof H. Spencer (kolem 1870) soudil, že libost je spojena s prospěchem a nelibost s neprospěchem organismu. Zpočátku příjemný podnět se může stát prodlužováním svého působení nebo zvětšením své intenzity nad určitou míru nepříjemný. Podnět původně nepříjemný se narůstáním své intenzity a prodlužováním působení v čase stává ještě nepříjemnějším. Guillaume vyjádřil podstatu příjemného a nepříjemného v následujících bodech:
 Pocity závisí na stavu potřeb, jejich aktuálnosti či latentnosti; např. příjemnost jedení závisí na apetitu."

Poznámka

Obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistý text tvoří cca 11,5 strany. Částečně čerpá z: http://ei.czechian.net/webs/emoce/plutchik.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13352
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse