Emoce

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zevrubné představení psychologického jevu - emocí. Práce se věnuje jejich definici, jednotlivým typům emocí, jejich rozdělení, polaritě emocionálních stavů a odkud se berou z fyziologického, ale i psychologického hlediska.

Obsah

Úvod
1
Co jsou to emoce
1.1
Definice emoce
1.2
Vyjasněná terminologie
1.2.1
Emoce a cit
1.2.2
Afekty, nálady, stavy
1.2.3
Emoce a emocionalita
2
Rozdělení emocí
2.1.
(Goleman, 1997, s.273)
2.2.
(Machač a kol., 1988, s.15)
2.3.
(Nakonečný, 1998, s. 430)
3
Hodnocení jako podstata emocí
4
Polarita emocionálních stavů
4.1
Příjemné - nepříjemné
4.2
Vzrušení - uklidnění
5
Podmínky vzniku emocí
6
Vývoj emocí
6.1
Fylogenetický vývoj emocí
6.2
Ontogenetický vývoj emocí
7
Sídlo emocí
8
Závěr

Úryvek

"1 Hodnocení jako podstata emocí
Podstatou emocí, jak již bylo uvedeno, je hodnocení podnětů a situací. Jak někdo emocionálně reaguje, nezávisí přímo na události, nýbrž na tom, jak osoba tuto událost hodnotí. Nikoli objektivní znaky události, nýbrž subjektivní interpretace události je rozhodující. Hodnocení směřuje k identifikaci nebo uznání hodnot a za hodnotu v užším, tj. pozitivním smyslu lze pokládat subjektivní pojetí dobrého, přičemž kultivovaný subjekt může ovšem za dobré pokládat nejen to, co je pro něj samotného, ale i více či méně obecně závazné či příjemné dobro jako je např. osobní svoboda, zdraví, spravedlnost, pohodlí apod. (ztotožnění se s některými společenskými hodnotami, hodnotami určitých skupin, sekt, církví atd.). Hodnota jako dobro znamená současně významnost, každá subjektivní hodnota je životně významná a žádoucí. Dosahování a udržování určitých hodnot je proto i motivující. Hodnoty, které člověk vyznává, tvoří jeho hodnotový systém, který může být více či méně stabilní (životní traumata mohou takový systém měnit velmi podstatně) a který tvoří hierarchicky uspořádané hodnoty (některé mají menší, jiné větší čí největší životní význam). To se někdy označuje jako hodnotová orientace, která je vlastně tvořena postoji k více či méně významným objektům, událostem, idejím, hodnotám. Emoce jsou sice kýmsi funkčním jádrem hodnocení, a tedy i hodnot, avšak nefungují v procesu hodnocení a utváření hodnot izolovaně, i když hlavně někteří filozofové pokládali za podstatu hodnot a hodnocení emoce. A. S. Reber (1985, s. 810) vymezuje hodnotu jako kvalitu nebo vlastnost věci, která ji činí užitečnou, žádoucí nebo cennou. Pokud se procesu hodnocení týče, je to komplexní jev.

4 Polarita emocionálních stavů
Již ve Wundtově psychologické laboratoři v Lipsku byl prozkoumán vztah mezi sílou podnětu a polaritou libost - nelibost. Zatímco u původně nelibých zvukových podnětů se nelibost stupňuje s přibýváním síly podnětu, u původně libých zvuků se libost zpočátku zvyšuje, ale při pokračujícím zvyšování intenzity se zase snižuje, až postupně přechází v nelibost. Polarita libosti - nelibosti však může být obtížně použitelná u některých citových stavů, např. u soucitu. Setkáváme se také s city, v nichž se mísí libost a nelibost, které jsou z tohoto hlediska ambivalentní nebo s city, které oscilují mezi těmito dvěma póly. Wundt doplnil polaritu libost - nelibost dalšími dvěma dimenzemi: napětí - uvolnění a vzrušení - uklidnění. Všechny tyto páry protikladných kvalit tvoří trojdimenzionální systém souřadnic, pomocí něhož lze popsat jednotlivé emoční stavy. Další formální charakteristiku zachycuje polarita stabilita - labilita emocionálních stavů. Svou povahou patří do souvislosti průběhu emocí a citů. Dimenzím vzrušení - uklidnění a napětí - uvolnění se vytýká, že jsou si blízké, takže mohou splývat. Nesporná tedy zůstala dimenze libost - nelibost, resp. příjemnost - nepříjemnost. V moderní psychologii se však počet dimenzí emocí nepovažuje za podstatné hledisko."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8156
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse