Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Energetické suroviny a typy elektráren

Energetické suroviny a typy elektráren


Kategorie: Fyzika, Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První polovina práce popisuje základní druhy energetických surovin – černé a hnědé uhlí, ropa, zemní plyn a uranové rudy. Uvádí jejich základní charakteristiky a místa největších světových zásob. Druhá část se zabývá elektrárnami, seznamuje s jejich hlavními typy a všímá si jejich výhod a nedostatků.

Obsah

1.
Energetické suroviny
1.1
Černé uhlí
1.2
Hnědé uhlí
1.3
Ropa
1.4
Zemní plyn
1.5
Uranové rudy
2.
Elektrárny
2.1
Tepelné
2.2
Jaderné
2.3
Vodní
2.4
Větrné
2.5
Fotovoltaické

Úryvek

"Hnědé uhlí
- povrchová těžba
- mladší než černé uhlí
- nižší procento uhlíku, více příměsí
- nejmladší, nejméně kvalitní = lignit
- dopad na životní prostředí – měsíční krajiny
- největší světové zásoby: USA, Rusko, Čína, Austrálie, Ukrajina

Ropa
- vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů
- ropné výrobky jsou základním palivem pro dopravu, výrobu plastů, léků, hnojiv, pesticidů
- množství ropy se udává v barelech = 158,97 litrů
- OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
- organizace zemí vyvážejících ropu
- 75% světových zásob
- vývozci: členové OPEC (Alžírsko, Angola, Ekvádor, Írák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Venezuela )
+ Rusko, USA, Čína, Kanada, Mexiko …

Zemní plyn
- hlavní složka methan (90%)
- výskyt většinou vázán na ropu
- bez zápachu → odorizace (přidávání zapáchajícího plynu)
- považován za ekologické palivo (při spalování malý podíl CO2)

Uranové rudy
- palivo jaderných elektráren, zbrojírenství
- Kanada, Austrálie, USA, JAR, Nigérie, Rusko, Česko…

Elektrárny:
Tepelné
- jako palivo využívají uhlí nebo zemní plyn
- účinnost stále pouze 50%, pro zvýšení efektivity
→ kogenerace (společná výroba elektřiny a tepla)
- nevýhodou zplodiny, které produkují

Jaderné
- typ tepelné elektrárny
- palivem je obohacený uran
- „čistá“ energie – vytváří pouze vodní páru, žádné zplodiny
- problém s uložišti vyhořelého paliva, snaha recyklace
- protesty kvůli bezpečnosti – Černobyl 1986
- Rakousko velký odpůrce"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d2dca9230e63.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Energeticke_suroviny_typy_elektraren.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse