Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > English speaking countries- maturitní téma (Anglicky mluvící země)

English speaking countries- maturitní téma (Anglicky mluvící země)


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá obecnou charakteristikou anglicky mluvících zemí a jejich rozdělením. Podrobně zkoumá status angličtiny v těchto zemích a její úlohu a dotýká se rovněž dalších oficiálních jazyků v těchto zemích. Anglicky mluvící země jsou vyjmenovány a dále se práce věnuje především Austrálii- zeměpisné poloze, klimatu, historii a politickému zřízení.

Obsah

1.
The definition of English speaking countries
2.
Nationalities, currencies, languages
3.
Basics about Autralia: where, area, population, territories
4.
Climate in Australia
5.
Australian history: indigenous inhabitants, Britain colony
6.
Political system in Australia, cities, flag, languages
7.
Structure of the topic

Úryvek

"English speaking countries are the ones where English is the dominant language, despite the fact, that this language doesn’t have to have an official status. These countries are Australia, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the USA. There is another group of ESC, where English is co-official with some other language and these countries are Canada, New Zealand and The Republic of Ireland. And the last group of ESC are the ones, where English has an official status, but is not spoken natively. There are many of these countries- India, Pakistan, Nigeria or Philippines.

Although all these countries have in common a language, the nationalities differ from one country to another one. We can find Americans, Canadians, New Zealanders, British or Australians speaking the same language, but English is not the same in every country, it is influenced by local languages and dialects. For example, New Zealanders speak dominantly English, but some percent of the population speaks Maori language. It’s the same in Canada, where English is co-official with French or in Ireland, where the co-official language is Irish. Special in some way is the USA, where English is official just in some states, and the UK, which doesn’t have an official language. The ESC don’t even have mostly the same currency, although dollars are being used in the USA, Canada, Australia and New Zealand. The UK uses a pound sterling and Ireland uses Euro.

Now I’d like to focus on Australia. Australia is a continent between the Indian and the Southern Pacific Ocean. It’s the smallest continent in the world, but the world’s sixth largest country. Total area is 7, 7 million sq. km and the population is 20 million. The capital city is Canberra. Australia consists of 6 states (New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia) and 2 territories (Australian Capital Territory, Northern Territory)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5611021710b12.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
MO__._10_Other_English_speaking_countries.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse