Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Environmentální analýza mikroregionu Kunštátsko

Environmentální analýza mikroregionu Kunštátsko

Kategorie: Regionální ekonomika, Ekologie, Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá environmentální analýzou mikroregionu Kunštátsko. V úvodu je území geograficky a geomorfologicky zařazeno. Autor uvádí nerostné zdroje, popisuje hydrologické poměry a nakládání s odpady. Seznamuje s klimatem a stavem znečištění životního prostředí. Nechybí ani informace o obyvatelstvu, zemědělství, průmyslu, dopravě, kulturních památkách a chráněných územích včetně Územních systémů ekologické stability (ÚSES). Závěr práce tvoří stručná historie města Kunštátu a nejbližšího okolí.

Obsah

1.
Geografická poloha
2.
Zařazení podle geomorfologického členění
3.
Nerostné zdroje
4.
Klimatická charakteristika
5.
Hydrologické poměry
6.
Pedologické poměry
7.
Odpady
8.
Rostlinstvo a živočišstvo
9.
Znečištění životního prostředí
10.
Obyvatelstvo
11.
Zemědělství
12.
Průmysl
13.
Doprava, služby, cestovní ruch
14.
Kulturní památky a rekreace
15.
Chráněná území
16.
Systém ekologické stability
17.
Stručná historie Kunštátu

Úryvek

"Odpady:

Komunální odpady jsou odváženy na řízenou skládku v katastru města Boskovice. Vzhledem k tomu, že v Kunštátě je jen minimum průmyslu, nejsou s likvidací odpadů větší problémy. V Kunštátě i okolních obcích jsou k dispozici kontejnery na PET lahve a sklo.

Rostlinstvo a živočišstvo:

Rostlinstvo: Lesy: převážně smrkové monokultury, případně boro-smrkové a borové s příměsí dubu a buku. Ve značně členitém terénu s množstvím lesů jsou velmi dobré podmínky pro divoce žijící živočichy.

Znečištění životního prostředí:

Ovzduší: Znečištěné malé, převážně prachem a výfukovými zplodinami.
I když je město Kunštát i okolní obce plně plynofikováno, jsou další možnosti
zlepšování kvality ovzduší snižováním počtu dosud používaných
topidel na pevná paliva.

Vodní toky: Znečištění malé, do potoka Petrůvky je vypouštěna odpadní voda z čističky.
V obcích v okolí Kunštátu a některých místních částech dosud nebyla
vybudována kanalizace.
město Kunštát, především místní část Sychotín, je ohrožena záplavami při
přívalových deštích.

Ekologická rizika: Za největší riziko lze považovat možnou kontaminaci půdy a vodních
zdrojů při přívalových deštích (v místní části Sychotín se nachází čerpací
stanice se skladem PHM) uniklými ropnými produkty.

Obyvatelstvo:

Sídlo: město Kunštát, počet obyvatel 2 618, místní části Hluboké, Rudka, Sychotín, Touboř, Újezd. (Město od roku 1994.)
Pověřená obec 1. typu
Základní škola, mateřská škola
Zdravotní středisko, lékárna
Zemědělství:

Zemědělská výroba nepříliš intenzivní
Zemědělská oblast Vysočina
Pěstování brambor, řepy, ječmene, kukuřice (jen ke krmení)
Pastviny
Ovocné sady (švestky, jabloně, hrušně)
Chov skotu
Chov drůbeže a dalšího drobného domácího zvířectva
Průmysl:

Potravinářský – pekárna
Výroba keramiky
Autoservis

Doprava:

Autobusová – v současné době jako součást IDS JMK"

Poznámka

Seminární práce do předmětu Environmentální vzdělávání. Práce obsahuje tabulku. Čistý text je cca 3,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21015
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse