Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Epigrafika v památkové péči-Jiří Roháček

Epigrafika v památkové péči-Jiří Roháček


Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, Pardubice 2

Charakteristika: Práce vychází z aktuální evropské epigrafické metodiky a věcných poznatků, reflektujících výsledky současného evropského bádání, které jsou přizpůsobeny pro aplikaci „laika“ v praxi památkové péče.

Obsah

1.
Text

Úryvek

"Život ve středověku
neexistuje každodennost souhrnná středověku od 7-13 století.
kniha si dává za cíl nahlížet každodennost různých oblastí života
Kniha H:G. Goetze začíná popisem životních podmínek. Například podnebí: středověký člověk byl bezbranně vydán všanc přírodním katastrofám. Zničená úroda znamenala hlad, jemuž šel v patách mor.
Autor potom popisuje rodinu ve středověku, přičemž dojde i na lásku a sexualitu. Následuje kapitola o životě mnichů, sedláků a rytířů a měšťanstva.

Dějiny každodennosti se chtějí vztahovat k všednímu životu lidí s jejich formami chování a vyjadřování.
Každodennost-lidský život sám ve avém denním průběhu v rámci příslušných životních poměrů.Cílem poznání je průměrný člověk.Forma života je především specifická z hlediska kasty, stavu, třídy nebo vrstvy
Kniha začíná popisem životních podmínek: například z hlediska podnebí byl člověk zcela vydán přírodním katastrofám. Zničená úroda znamenala hlad, jemuž šel často v patách zhoubný mor. Goetz dále popisuje středověkou rodinu, přičemž dojde i na lásku a sexualitu. Následuje kapitola o životě mnichů, sedláků, rytířů a měšťanstva ve středověké každodennosti. Asketický život ve společenství klášterních mnichů se přirozeně odlišuje od života sedláků, stejně jako se obojí odlišuje od dvorského života s jeho občasnými slavnostmi a turnaji. Podle toho se různí i životní ideály jednotlivých vrstev a idealizovaná norma byla i tenkrát spíš výjimkou než pravidlem.
To vše autor pojednává v názorných souvislostech, takže i nám, kteří stále máme tendenci mluvit o temném středověku, daná doba přestává být cizí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54293a691b707.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zivot_ve_stredoveku.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse