Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ernest Gellner: Národy a nacionalismus

Ernest Gellner: Národy a nacionalismus

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jádrem práce je shrnutí tezí a argumentů obsažených v knize Národy a nacionalismus Ernesta Gellnera, v níž tento myslitel českého původu podává svou koncepci vzniku a podstaty nacionalismu. Po úvodu, označujícím nacionalismus jako aktuální problém současnosti, práce konstatuje nedocenění Gellnerova významu v jeho rodné zemi a rekapituluje autorovu životní cestu a tvorbu. Charakterizuje poté v hlavních bodech strukturu a obsah knihy a dostává se ke své klíčové části, v níž je podán výtah myšlenek jednotlivých kapitol díla v tom pořadí a logické návaznosti, jak jsou řazeny v knize. Do textu je dvakrát vložena autorova poznámka upozorňující na problematické body Gellnerova uvažování.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Nacionalismus jako aktuální problém
1.2.
Národy a nacionalismus
1.3.
Několik slov o autorovi
1.3.1.
Nedocenění v České republice
1.3.2.
Život
1.3.3.
Dílo
1.4.
Několik slov úvodem ke knize Národy a nacionalismus
1.4.1.
Základní myšlenky knihy
2.
Národy a nacionalismus
2.1.
Předmluva
2.2.
Definice
2.3.
Kultura v agrární společnosti
2.4.
Průmyslová společnost
2.5.
Přechod k nacionalismu
2.6.
Co je národ?
2.7.
Společenská entropie a rovnost v průmyslové společnosti
2.8.
Typologie nacionalismu
2.9.
Budoucnost nacionalismu
2.10.
Nacionalismus a ideologie
2.11.
Závěr
3.
Závěr

Úryvek

"II. NÁRODY A NACIONALISMUS
PŘEDMLUVA
V předmluvě si A. Gellner pokládá základní otázku, na kterou chce v této knize odpovědět: proč se národnost stala politicky tak důležitou během 19. a 20. století? A co je ta národnost vůbec?
Za cíl si pokládá vyjasnit spojení mezi novou zásadou společenské organizace (nacionalismem) a průmyslovým způsobem života, popř. podmínkami, které již vznikají v předprůmyslových společnostech. Nezapomene se zmínit (s ohledem na politický vývoj u nás a v postkomunistických zemích vůbec) o rozpadu komunismu a otázku, jak se bude v zemích osvobozených od bolševismu vyvíjet situace po stránce nacionalistické, považuje za jednu z nejzávažnějších otázek naší doby.

DEFINICE
Tato kapitola je přímo nabitá různými definicemi, jimž Gellner věnuje v celém díle značnou pozornost.
Nacionalismus je původně politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí být shodné, je to teorie politického oprávnění, která požaduje, aby etnické hranice nebyly přeťaty politickými hranicemi, a především, aby etnické hranice uvnitř daného státu neoddělovaly držitele moci od ostatních, je to zásada stejnorodých kulturních jednotek a povinné kulturní jednoty vládců a ovládaných.
Dále se Gellner vyslovuje ke vztahu státu a národa, přičemž stát hraje důležitou a nezastupitelnou roli při vzniku nacionalismu ( otázka nacionalismu nevzniká, když neexistuje stát ), a definuje stát jako instituci nebo soubor institucí, které se specificky zabývají vynucováním pořádku.
V této úvodní kapitole také rozděluje vývoj lidské společnosti do tří etap: předagrární, agrární a průmyslovou, a to na základě politické dělby práce, která dává vznik státu.
Nacionalismus spojuje právě s poslední fází, průmyslovou společností.
Diskuse: toto rozdělení lze však přijmout jen v té nejobecnější rovině, s přihlédnutím ke specifice historického procesu v jednotlivých oblastech se však toto nazírání stává problematickým. Jednotlivá období zahrnují časově příliš rozlehlé etapy, kdy se poměry měnily, navíc je vývoj v čase nerovnoměrný v různých oblastech.
Gellner dále definuje národ, jehož neúplné vymezení zní, že dva lidé patří ke stejnému národu, když a jedině když sdílejí stejnou kulturu, přičemž kultura znamená soubor myšlenek a znaků a představ a způsobů chování a dorozumívání.
Diskuse: tento sociálně antropologický pohled na národ je poměrně úzký, definice totiž neobsahuje pojmy jako např. jazyk, kulturní tradice, náboženství.

KULTURA V AGRÁRNÍ SPOLEČNOSTI
Hned v úvodu se Gellner zmiňuje o dvou fenoménech agrární etapy, které jsou srovnatelné co do důležitosti se samotným vznikem státu, a to objevení se gramotnosti a kněžského stavu (jako specializované duchovenské třídy, která jediná má kulturní politiku).
Pro společnost zde užívá pojmu agro-gramotný stát (stát nebo společnost, založená na zemědělství s více méně stabilní technologií, a na částečném, ale ne všeobecném používání písma), ve kterém existují dvě formy dělby práce - centralizace moci a vzdělanosti(stát - kněží).
Charakterizuje společ. strukturu, kde menšinu tvoří vládnoucí vrstva, která používá a kontroluje násilí, udržuje pořádek a dohlíží na oficiální dogmata a jejíž ideologie podněcuje nerovnost tříd a stupeň jejího odloučení od většiny - zemědělských výrobců žijících ve svých uzavřených společnostech. Vládnoucí menšina nemá zájem na šíření gramotnosti a zvyšování kult. stejnorodosti.
Na základě charakteristiky kultury a státu v agrární společnosti se Gellner snaží dokázat, že vše v agrární společnosti odporuje definování politických jednotek kulturními hranicemi, neboť prvky určující politické hranice jsou zcela odlišné od hranic určujících kulturní meze. V závěru si klade otázku, zda v agrárním světě existují síly, které jsou schopny sloučit kulturu a organizovaný stát, a jeho odpověď zní záporně."

Poznámka

Klíčové myšlenky knihy jsou zvýrazněny tučně a kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22542
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse