Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Esej z terénního kurzu z věd o Zemi

Esej z terénního kurzu z věd o Zemi

Kategorie: Geologie

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Jedná se o zápis (esej) z terénního kurzu zaměřeného na vědy o Zemi a určeného pro studenty geologie, důraz je kladen na geologické vědy, popis přírodních zdrojů a nerostných surovin. Na vybraných lokalitách je dokumentována rehabilitace či rekultivace krajiny po těžbě, případně hospodaření s krajinou v místech mimořádně hodnotných fenoménů výskytu neživé přírody. Práce je vedena formou zápisového deníku, týká se zejména lokalit v Českém ráji a vhodná je nejen pro studenty geologie, ale i ochrany přírodního prostředí a geografie.

Obsah

1.
První den
1.1.
Malešice - sádrovce
1.2.
Vrch Káčov - olivinický nefelinit, porcelanit
1.3.
Čertova zeď - meliliticko-olivinický nefelinit
1.4.
Frýdštejn - pískovce
2.
Druhý den
2.1.
Jeřmanovice - wolframity
2.2.
Ruprechtice u Liberce - exkurze, liberecká žula, plagioklas
2.3.
Firma Ligranit - exkurze, tanvaldská dvojslídná žula
2.4.
Hlavní oddělení Geoparku Český ráj, Dolánky u Turnova - přednáška
3.
Třetí den
3.1.
Tatobity - geopark
3.2.
Vrch Kozákov - melafyr, ignimbrit, jaspis, křišťál
3.3.
Lom Colas, lokalita Chuchelná - rekultivovaný lom, lherzolit, olivín
3.4.
Bozkovské dolomitové jeskyně
3.5.
Lom na fylit
4.
Čtvrtý den
4.1.
Hřídelecká hůrka u Nové Paky - nefelinický bazanit, aragonit, kalcit, natrolit
4.2.
Vestřev - pyropy
4.3.
Mandlovec, lapilli
4.4.
Zlámaniny u Nové Paky - arkóza, araukarity
4.5.
Doubravice - melafyr
5.
Pátý den
5.1.
Hruboskalské skalní město
5.2.
Sklopísek Střeleč

Úryvek

"Naše cesta za poznáním začala už v Praze, když jsme se zastavili v Malešicích, abychom nasbírali pár lesklých sádrovců. První opravdovou lokalitou se však po delší jízdě autobusem stal až vrch Káčov u obce Sychrov. Tento velký sopouch třetihorní sopky je tvořen velmi pevným olivinickým nefelinitem, díky kontaktní metamorfóze sestává z šestibokých sloupců a můžeme zde nalézt i přepálený pískovec, místy až porcelanit.
Další lokalitou byla Čertova zeď, což je třetihorní žíla z meliliticko-olivinického nefelinitu. Její sloupce (praskliny) jsou kolmé na žílu, v tomto případě jsou tedy svislé. Většina zdi, která je dnes široká od jednoho do tří metrů, byla v minulosti vytěžena. Nejstarší vulkanity z této oblasti jsou podle nových studií až 70 milionů let staré, odpovídají tedy období křídy, což je rarita.
Nedaleko hradu Frýdštejn, jehož původ sahá až do 14. století, se nachází naučná stezka vedoucí až k hradu Vranov nad Malou Skálou a procházející oblastí pískovců, které mají obrovské rozdíly v zrnitosti, což je dáno změnami mezi jednotlivými sedimentačními epizodami. Vrstvy tohoto křídového sedimentu jsou ukloněny až o 90°, a to kvůli blízkému významnému zlomu, který se nazývá Lužická porucha.

První zastávkou druhého dne se stala stavební plocha poblíž Jeřmanovic. Nacházeli jsme zde wolframity.
Potom jsme se přesunuli do lomu Ruprechtice v Liberci, kde byl součástí exkurze i výklad vedoucího lomu, pana Šreka. Z lomu Ruprechtice pochází například materiál použitý na Stalinův pomník, sluneční hodiny v Ústí nad Labem atd. Těží se zde výrazně porfyrická, tzv. liberecká žula, která je specifická svou narůžovělou barvou, což je způsobeno velkými vyrostlicemi ortoklasu. To činí libereckou žulu komerčně zajímavou, avšak společnost se potýká také s problémy, jelikož i v ještě nevytěžené stěně jsme viděli barevný přechod, který způsobuje, že lom není schopný dodávat stále stejný odstín kamene. V dolní části lomu jsme měli možnost vidět i granit s nazelenalým plagioklasem.
Těží se zde blokovou těžbou, což znamená, že kámen není během dobývání ani po něm drcen, ale využívá se znalostí o třech směrech rozpukání granitoidů (s, q, l pukliny), kdy se do stěny provádí vrty vzdálené od sebe zhruba 15 cm a o průměru 3 cm. Na manipulaci s těžkými bloky se používá speciální lanový jeřáb. Kámen se dále zpracovává a mezi nejběžnější produkty patří dlažební kostky různých rozměrů. V lomech, které se specializují na blokovou těžbu, je spotřebováno výrazně méně střeliva než v lomech štěrkařských.
Lom Ruprechtice patří mezi největší lomy České republiky, vytěží se zde patnáct tisíc tun ročně a zásoby se odhadují na dalších 150-200 let (avšak předchozí těžař ložisko nepřipravil zrovna optimálně). Od pana Šreka jsme se dále dozvěděli, že lom odvádí státu úhrady, které činí asi 9% z dobytých surovin. Stát si tímto způsobem chrání své nerostné bohatství, a to i přesto, že pozemek, na kterém se lom nachází, je v soukromém vlastnictví."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24498
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse