Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etické pojetí štěstí a smyslu života

Etické pojetí štěstí a smyslu života


Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce se zaměřuje na pojetí štěstí a smyslu života z etického hlediska. Je zde využita odborná literatura z oblasti etiky, filozofie a psychologie. Navíc obsahuje spousty citací a parafrází.

Obsah

Úvod ..................................................................................................................................................................................... 3
Etické řešení otázky smyslu života ....................................................................................................................................... 3
Svědomí ................................................................................................................................................................................ 4
Problém společenských norem ............................................................................................................................................. 6
Rodina ................................................................................................................................................................................... 7
Práce a společenské uplatnění ............................................................................................................................................... 8
Volnočasové aktivity ............................................................................................................................................................ 9
Mezilidské vztahy, konflikty a jejich řešení ....................................................................................................................... 11
Dialog ................................................................................................................................................................................. 12
Kazuistika ........................................................................................................................................................................... 13
Závěr ................................................................................................................................................................................... 14
Použité a citované zdroje .................................................................................................................................................... 16

Úryvek

"Za etické se dá považovat to, co nás vede ke spokojenosti a pocitům štěstí a k vytvoření harmonie mezi naší duší a vnějším světem. Neetické je pak jednání, které přináší opačné pocity: pocity zmaru, neklid, obavy, smutky a výčitky. Naše pocity nás upozorňují na to, zda jednáme eticky či ne. Neetické prvky jednání by neměly být důvodem k moralizování, spíše k poukázání na důsledky takového jednání.
4
Jednání motivované chtivostí, nenávistí a zaslepenosti vede k utrpení. Takové naše činy, které nás vedou k prožitkům frustrace a utrpení, můžeme považovat za neetické. Jednání motivované štědrostí, dobrotivostí a moudrostí vede ke šťastnému prodlévání. Takové naše činy, které nás vedou k prožitkům spokojenosti a štěstí, můžeme právem považovat za etické.
Na základě takového porozumění vidíme, že výsledkem etického života je život mnohem klidnější a spokojenější než život člověka pronásledovaného výčitkami a obavami, pramenícími z neetických forem jednání.
Otázka smyslu života může být, pro lidstvo i pro každého jednotlivce, řešena realizací v životě samém. Naplňujeme ji tím, že žijeme, nikoli tím, že o tom přemýšlíme. Tím, že pracujeme a tvoříme, milujeme se, pomáháme si, řešíme konflikty, radujeme se, smutníme a prožíváme. Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíc překvapuje, odpověděl:
"Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví a pak se tak znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by nikdy neměli zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili."2
Představu šťastného života nám může pomoci uskutečnit to, že budeme žít v souladu se svědomím.
Svědomí
„Svědomí je vnitřní instance, „mlčenlivé volání“ (Heidegger, Bytí a čas, § 56.), které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit. Navazuje na lidskou schopnost sebereflexe, tj. schopnost uvažovat o sobě samém, „podívat se“ na sebe jinýma očima než je pohled vlastního zájmu a prosazování. Proto se svědomí chápe jako podstatný
2 Česká televize: Kalendárium [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/212563235300009/
5
příznak a atribut lidské osoby a vyžaduje si respektování ze strany druhých i společnosti (svoboda svědomí). Naopak tam, kde má člověk ujistit druhé o upřímnosti svých úmyslů, slibuje „na svou čest a svědomí“."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54ba3205c417f.zip (590 kB)
Nezabalený formát:
Eticke_pojeti_stesti_a_smyslu_zivota.pdf (609 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse