Etika


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma etika. Stručně popisuje vznik, význam etiky a prochází její počátky od antiky až po modernu. Dále charakterizuje etické směry a filozofické systémy.

Obsah

1.
Charakteristika - vznik, význam
2.
Antika - Sokrates, Platón, Aristoteles
3.
Středověk - Sv. Augustýn, Tomáš Akvinský
4.
Renesance - Machiavelli
5.
Novověk - Hobbes, Kant
6.
Moderna - Nietzsche
7.
Postmodernismus - Fromme
8.
Etické směry
9.
Etiky z jednotlivých filosofických systémů

Úryvek

"DĚJINY ETIKY:
- Ctnosti antiky (moudrost, statečnost, spravedlnost, uměřenost) – zlatá střední cesta

Antika

Sokrates
- Považoval za hlavní cíl života dosažení blaženosti (eudaiomónion).
- Žít ctnostně znamená – Kdo zná dobro, ten také dobro koná, protože nikdo nedělá dobrovolně zlé věci => etický intelektualismus
- Jako mravní autoritu uznával - vnitřní hlas bohů

Platon
- Představitel monarchistického směru myšlení
- Skutečný svět idejí, na jehož vrcholu je idea dobra
- Zastánce eugenity a sofokracie
- Dělí společnost, tři složky lidské duše:
o Žádostivá duše (výrobci)
o Vznětlivá duše (strážci, toužící po slávě)
o Rozumová duše (vládci)
- Spravedlnost – plnění povinností vyplývajících z postavení v hierarchické mocenské struktuře obce (aby níže postavení poslouchali výše postavené)

Aristoteles
- Zastánce aristokracie
- Nejvyšším cílem v životě je dosažení blaženého života (blaženost spočívá ve ctnostech)
- Dobro - je žít v souladu sám se sebou, se svou přirozeností – dosažení blaženosti
- Spravedlnost – je v rovnosti
- Je přesvědčen, že se nerodíme jako dobří a zlí, ale se schopností obojího
- Možnost volby
- Nepřiznává všem stejnou schopnost myslet – myšlení žen (ženy jsou vázány dělbou práce na rodinu), není stejně dokonalé jako myšlení mužů"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5640d627cb0a5.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
8._Etika.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse