Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Etika a internetové média - diplomová práce slovensky

Etika a internetové média - diplomová práce slovensky

Kategorie: Internet, Žurnalistika a mediální vědy, Humanitní cizojazyčné práce, Technické obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá vztahem etiky a internetových médií. Na začátku práce jsou uvedeny definice základních pojmů. Stručně je vysvětlena podstata internetu s přihlédnutím na nové možnosti, které nabízí médiím. Druhá kapitola popisuje rozdíly mezi tradičním publikováním a šířením informací prostřednictvím internetu. Jádro práce tvoří třetí kapitola, ve které jsou podrobně rozebrány jednotlivé etické problémy, se kterými se mohou setkat žurnalisti pracující v internetových médiích. Čtvrtá kapitola nastiňuje problémy, které čekají ve věku internetu novináře z tradičních médií. Jedná se zejména o otázku správného citování internetových zdrojů.

Obsah

0.
Úvod
1.
Internet ako nové médium. Definícia pojmov
1.1.
Čo je to internet
1.1.1.
Web (www - z angl. World Wide Web - celosvetová pavučina)
1.1.2.
E-mail (z angl. electronic mail, elektronická pošta)
1.1.3.
FTP (angl. File Transfer Protocol - protokol pre prenos súborov)
1.1.4.
IRC (angl. Internet Relay Chat - (voľne) priamy internetový rozhovor)
1.1.5.
Usenet (diskusné skupiny, diskusné konferencie)
1.1.6.
Telnet
1.1.7.
Gopher
1.2.
Čo sú interneové médiá
1.3.
Publikum internetových médií
1.3.1.
Internet na Slovensku
1.3.2.
Čo očakáva internetové publikum
1.4.
Je internet masovým médiom?
2.
Špecifiká internetového publikovania
2.1.
Kontinuálnosť poskytovania informácií - žurnalistika bez uzávierok
2.2.
Neobmezený rozsah informácií
2.3.
Konvergencia elektronických a tlačených médií
2.4.
Hypertext
2.5.
Vydavatelia internetových médií
2.6.
Globálne médium bez globálnej legislatívy
2.7.
Abslolútna závislosť na technických prostriedkoch
2.8.
Spatná vazba
2.9.
Personalizácia
2.10.
Jazyk a štýl internetových médií
3.
Etické problémy v internetových médiách
3.1.
Overovanie informácií a vyváženosť spravodajstva
3.1.1.
Opravy v internetových médiách
3.1.2.
Neprofesionalita ako etický prehrešok
3.1.3.
Odporúčanie
3.2.
VVydavatelia internetových médií a konflikty záujmov
3.2.1.
Záujem novinára, záujem obchodníka
3.2.2.
Partneri a sponzori
3.2.3.
Označovanie inzercie na internete
3.2.4.
Reklama ako pridaná hodnota
3.2.5.
Platené hypertextové odkazy
3.2.6.
Odporúčanie
3.3.
Primeranosť jazykových prostriedkov a vkus, propagácia násilia či xenofóbie
3.3.1.
Reakcie čitateľov
3.3.2.
Hypertextové odkazy na stránky so závadným obsahom
3.3.3.
Legitimizácia nevkusu na internete
3.3.4.
Odporúčanie
3.4.
Plagiátorstvo a využívanie cudzích zdrojov na internete
3.5.
Rešpektovanie súkromia čitateľov
3.6.
Problémy na horizonte
4.
Etika tradičných médií v čase internetu
4.1.
Vzťah "tradičných" a "nových" novinárov
4.2.
Citovanie "internetu"
4.2.1.
Odporúčanie (ako citovať informácie z internetu)
4.3.
Kontakt s čitateľmi
4.4.
Webová prezentácia médií
5.
Záver

Úryvek

"Internet je najrýchlejšie prijatou technológiou v dejinách ľudstva. Jeho rozmach začal len pred desiatimi rokmi a dnes ho už používa asi 400-miliónov ľudí, t. j. 7 percent obyvateľov Zeme. Do roku 2005 by sa mal ich počet zvýšiť na jednu miliardu. Slovensko je vo využívaní internetu na chvoste vyspelých krajín, keď sa k medzinárodnej sieti pripája 15-18 obyvateľov. Výrazný nárast počtu užívateľov ho však s najväčšou pravdepodobnosťou čaká v najbližších rokoch. Všetci používatelia internetu sú zároveň potenciálnym publikom internetových médií. Tento nový druh (masových) médií sa v porovnaní s tlačenými médiami, rozhlasom a televíziou vyznačuje viacerými špecifikami prejavujúcimi sa vo forme šírenia komunikátov i v samotnej práci internetových žurnalistov. Internetové periodiká nie sú vydávané v cykloch (vydaniach), ale kontinuálne, nepretržite, čím sa približujú spravodajským agentúram. Nie sú obmedzené rozsahom - - internetové médium môže z technického hľadiska ponúkať prakticky neobmedzené množstvo informácií, novinárskych prejavov i ľubovoľných iných komunikátov. Pre internetové médiá je charakteristické aj spájanie žánrov a foriem komunikácie zo všetkých tradičných typov médií. Súčasťou internetového média totiž môžu byť písané texty, fotografie, zvukové záznamy aj videosnímky. Kľúčovým prvkom internetu, ktorý odlišuje internetové médiá od médií tradičných, je hypertext. Vďaka nemu je možné vytvárať nelineárne texty, ktoré dávajú recipientovi pri čítaní možnosť výberu medzi viacerými alternatívami. Zároveň to novinárom umožňuje veľmi efektívne nasmerovať čitateľov na ďalšie informácie týkajúce sa danej témy: staršie texty z vlastných novín, doplňujúce štatistické informácie, alebo napríklad podrobné životopisy ľudí, ktorých sa novinársky prejav týka. V porovnaní s tradičnými sa internetové médiá vyznačujú oveľa nižším stupňom formálnej organizácie a hierarchizácie. Internetové médium totiž môže vydávať prakticky ktokoľvek, keďže publikovanie webových stránok nie je nutné nikde ohlasovať ani žiadať o súhlas akúkoľvek inštitúciu. (V praxi sú často „vydavateľmi“ internetových médií napríklad aj deti.) Absencia špeciálneho legislatívneho rámca pre internetové médiá je čiastočne spôsobená aj tým, že je veľmi problematické zákonmi upravovať médiá, ktoré sú dostupné rovnako vo všetkých štátoch sveta, pričom by však v každom mali teoreticky vyhovovať iným lokálnym zákonom. Ďalším špecifikom internetu je možnosť diverzifikácie mediálneho obsahu až do takej miery, že každý jednotlivý príjemca môže dostávať od toho istého média iný balík informácií. Umožňuje to technológia personalizácie, v rámci ktorej môže každý recipient zadať oblasti svojich záujmov a podľa toho mu bude médium (automaticky) ponúkať práve tie informácie, ktoré by ho mohli zaujímať. V neposlednom rade vyvoláva odlišná technológia prístupu k internetovým médiám aj tlak na zmenu štýlu a jazyka komunikácie. Novinárske prejavy v internetových médiách by mali byť kratšie, oveľa dôkladnejšie logicky rozčlenené (na krátke odseky), mali by umožňovať veľmi rýchle čítanie s preskakovaním pasáží, ktoré konkrétneho recipienta nezaujímajú. Vyžaduje sa dôkladná práca s titulkom, ktorý na internete často nahrádza aj funkciu perexu - len podľa neho sa recipient rozhoduje, či bude textu venovať viac pozornosti. Používatelia internetu si zároveň vytvárajú vlastný komunikačný kód, ktorý musí novinár poznať: ide najmä o špecifické značky zobrazujúce nálady (tzv. emotikony). "

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Katedra žurnalistiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19361
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse