Název Goodness Staženo

Segmentace uživatelů internetu - diplomová práce

Vymezení Internetu - základní vlastnosti, neduhy, specifické marketingové aktivity v prostředí Internetu (reklama na internetu - banner, e-mailový mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

238x

Facebook: změna sociálního prostředí ve vazbě na strategie využívání komunikace s prolínáním sociálních komunit - diplomová práce

Diplomová práce zkoumá posuny uživatelských strategií na Facebooku při změně sociálního prostředí. První část postihuje teoretická východiska práce v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Sociologie

10x

Etika a internetové média - diplomová práce slovensky

Diplomová práce se zabývá vztahem etiky a internetových médií. Na začátku práce jsou uvedeny definice základních pojmů. Stručně je vysvětlena podstata... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Žurnalistika a mediální vědy, Humanitní cizojazyčné práce, Technické obory - cizojazyčné práce

9x