Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etika psychoterapeutického vztahu

Etika psychoterapeutického vztahu

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zamyšlením na téma etických otázek v procesu psychoterapie s důrazem na vztah klienta a psychoterapeuta. Nastiňuje různé problémy, které v tomto vztahu mohou vyvstat a nabízí řešení v podobě návodu, jak se psychoterapeut má ke svému klientovi chovat.

Obsah

1.
Co je to etika
2.
Otázka etiky a morálky
3.
Psychoterapeutické směry
4.
Vztah psychoterapeut - klient
4.1
Zásady tohoto vztahu
4.2
Úskalí tohoto vztahu
4.3
Jak by měl terapeut jednat
5.
Závěr

Úryvek

"Všemi hlavními zásadami terapeutické praxe pdle Vymětala prochází „princip principů“ medicíny „primum nil nocere“ tedy „především neškodit“, který je doplňován snahou psychoterapeuta „konat dobro“ a tím napomáhat rozvoji klientova života.
Ve chvíli kdy pacient vstupuje do psychoterapie a psychoterapeut se ujímá své role, oba dva též přijímají určité mravní závazky. V knize „Úvod do psychoterapie“ (Vymětal, 2003) je kromě Etických zásad české psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a také Etických zásad pro evropské psychoterapeuty (návrh EAP) uvedeno několik zásad, kterými by se měl terapeut řídit.
Předně jde o zásadu plně informovat klienta o průběhu a výsledcích terapie tak, aby mohl na základě těchto informací rozhodnout, zda v terapii pokračovat či nikoli. Dále povinnost užívat prokázané postupy a prostředky, tedy nedělat z klienta jakéhosi „pokusného králíka“ a praktikovat ty postupy, ve kterých terapeut získal patřičný výcvik. Terapeut by měl užít takový typ terapie, který by uplatnil i sám na sobě, tedy jednat v dobré víře, že užitý postup je pro pacienta ten nejlepší. Profesionální přístup se projevuje také minimálním vstupováním do soukromí klienta, což může být chápáno tak, že je dobré vytvořit si ucelený obraz o životě a osobnosti klienta, avšak zasahovat do něj jen v nejnižší možné míře. Důležité je klienta na cestě k lepšímu prožití života pouze vést a stát při něm jako jeho opora, avšak rozhodnutí ponechat pouze na něm. Podstatný je také respekt k autonomii a možnostem klienta a vůbec pochopení klientova zázemí a osobnosti. Dle mého názoru je dost podstatné být si vědom toho, že každý člověk vnímá věci po svém, uznává jiné hodnoty a má odlišný pohled na svět. Osobnost terapeuta tedy musí být natolik vyrovnaná, aby si byl vědom svého postoje a názorů, avšak dokázal respektovat ostatní a svá rozhodnutí činil na podkladu klientovi osobnosti, nikoli své. Nejdůležitější zásadou je pak zaručení naprosté mlčenlivosti, bez které by nemohl vzniknout vyrovnaný a na důvěře založený terapeutický vztah. Nakonec by měl správný terapeut také znát hranice svých kompetencí a schopností, měl by dokázat být sám k sobě kritický a také umět přijímat zpětnou vazbu, například formou supervize, jež má psychologovi připomenout, že i on je člověk a chce-li dávat, musí mít i kde brát. Tyto zásady ani výše zmíněné etické kodexy nejsou nijak právně ošetřeny, jejich dodržování je tedy otázkou morálky a profesní etiky. Když se nad nimi zamyslíme, zjistíme, že každý rozumně uvažující člověk a především profesionál by se měl těmito zásadami přirozeně řídit, nejen s ohledem na dobro svých klientů, ale také své vlastní."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17339
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse