Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etiketa cizích zemí

Etiketa cizích zemí

Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha 8

Charakteristika: Práce se zabývá etiketou vybraných cizích zemí. Věnuje se problematice mentality nahlížené z různých hledisek - historie, příslušnosti k státu a národu, velikosti, jazyka, náboženství, postoje k času, rozhodovacího procesu, jednotlivce či více osob a přípravy na jednání. Následuje téma etikety prezentovaná v rámci Německa, Francie, Itálie, Velké Británie, arabských zemí, Spojených států amerických, Brazílie a Japonska.

Obsah

1.
Mentalita z hlediska
1.1.
Historie
1.2.
Příslušnosti k státu a národu
1.3.
Velikosti
1.4.
Jazyka
1.5.
Náboženství
1.6.
Postoje k času
1.7.
Rozhodovacího procesu
1.8.
Jednotlivce či více osob
1.9.
Přípravy na jednání
2.
Německo
3.
Francie
4.
Itálie
5.
Velká Británie
6.
Arabské země
7.
Spojené státy americké
8.
Brazílie
9.
Japonsko

Úryvek

"JAPONSKO

V roce 1947 dostalo Japonsko ústavu určující jeho politický systém. Jde o parlamentní demokracii, císař je „symbolem jednoty Japonska a jednoty japonského národa". Země je národnostně jednolitá a 99 % obyvatelstva jsou Japonci. Nábožensky vedle sebe existuje šintoismus a buddhismus, ale i křesťanství. V Japonsku lze cítit vedle sebe vliv tisíciletých tradic a zároveň působení západních kultur. Ostrovní izolace se dodnes projevuje v určité uzavřenosti vůči cizincům.
Japoncům je vštěpována úcta k stáří, k autoritám, což se projevuje v rodině, a zvláště v práci disciplinovaností i sounáležitostí s firmou nebo institucí, v níž pracují. Typickými vlastnostmi jsou houževnatost a tvrdošíjnost při prosazování vlastních názorů. Další vlastností, vycházející ze zdvořilosti, je neschopnost vyjádřit přímo nesouhlas. Japonci nemají rádi tělesný dotyk, a to ani při pozdravu. Naproti tomu velký význam mají pohyby hlavy, rukou a gesta. K rozhovoru přistupují s úctou k druhé osobě. Projevuje se to navenek tak, že Japonec považuje za netaktní dívat se druhé osobě do očí. Naslouchá druhému a hledí přitom do země.
Ve vzájemném styku osob, a to na jakékoli úrovni, ať soukromé, úřední a zvláště v obchodní sféře, má etiketa větší význam než jinde na světě. Pro začátek obchodního jednání jsou důležité pozdravy a představování účastníků, které jsou velkou formalitou, na niž je nutno se připravit a zvládnout ji. Japonci se mezi sebou zdraví výhradně úklonem a slovním doprovodem, což se doporučuje i cizincům. Nezbytným předpokladem osobního jednání je velké množství vizitek tištěných oboustranně, a to na jedné straně anglicky, na opačné straně japonsky. Je nutno dbát na správné označení funkcí a přizpůsobit je japonským zvyklostem tak, aby byly pro příjemce srozumitelné. Výměna vizitek jako součást představování je obřadem, který je nutno vždy absolvovat.
Pro cizince přichází v úvahu jako jediný dorozumívací jazyk angličtina. Vedoucí představitelé firem hovoří s cizinci téměř výhradně prostřednictvím tlumočníka. Sám průběh obchodního jednání s japonskými partnery se vyznačuje obezřetností, pomalostí, několikanásobným opakováním týchž dotazů. Naprosto nutným předpokladem jednání je trpělivost. Japonský partner chce mít důkladné informace o firmě, s níž jedná, o činnosti firmy, o jednajících osobách, jejich funkcích, pravomocích a působnosti atd.
Rozhodovací proces postupuje od návrhů středních vedoucích ke konečnému rozhodnutí firemních špiček. V hierarchii nejvýše postavení pracovníci se vlastních jednání účastní někdy na začátku a to jen formálně a krátce, a na konci jednání, pokud bylo dosaženo dohody. Rozhodnutí zásadního charakteru nepadají. Nelze proto očekávat, že na přímý dotaz se japonský partner jednoznačně vyjádří odpovědí typu ano - ne. V průběhu jednání se musí japonský partner sám přesvědčit o tom, že ujednání, které uzavře, je pro něj výhodné.
Jakmile však japonská firma podepíše kontrakt, má zájem jej rychle a přesně plnit a bude naléhat všemi prostředky na smluvního partnera, aby dostál svým závazkům.
Nezbytnou součástí jednání s japonskými partnery je výměna dárků či pozorností. Japonští partneři za ně považují předměty specifické pro danou zemi, nikoli firemní propagační materiály. Pro obchodní a podobné jednání přichází v úvahu výhradně oblek s košilí a kravatou. Oblečení musí být vždy čisté, šaty a košile vyžehlené."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10527
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse