Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etopedie na školách

Etopedie na školách

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá problematikou etopedie na školách. Nejdříve etopedii definuje, poté vysvětluje základní termíny, které s etopedií souvisí. Popisuje čtyři hlediska poruchy chování. V závěru vypisuje systém péče o jedince s poruchami chování v ČR.

Obsah

1.
Úvod - definování etopedie
2.
Základní termíny s etopedií související
3.
Rozvoj definice "porucha chování"
3.1.
Poruchy chování podle stupně společenské nebezpečnosti.
3.2.
Poruchy chování z hlediska věku.
3.3.
Poruchy chování podle převládající složky osobnosti
3.4.
Poruchy chování se syndromem lehké mozkové dysfunkce (LMD)
4.
Závěr - péče o jedince s poruchami chování

Úryvek

"Pokud bychom hledali takovou definici etopedie, která by měla postihnout veškeré oblasti jejího působení, dostali bychom se na půdu právně-pedagogicko-psychologickou. Etopedie není pouze vědou o výchově či přesněji převýchově mravně narušených jedinců. Rovněž se zabývá působením prostředí na postiženého jedince, snaží se nalézt možnosti jeho nápravy a prevence a v případě neúspěšného postupu převýchovy rovněž definuje možné právní postihy.
Co tedy etopedie představuje? Dříve používaný termín „mravní narušenosti“ byl v roce 1977 v československém Defektologickém slovníku nahrazen M. Sovákem za „sociálně patologický jev“ spadající do poruch chování. Často se rovněž setkáváme s kombinací obtížně vychovatelného dítěte trpícího mentální retardací; méně obvyklé je pak spojení smyslového či tělesného postižení s již zmíněnou poruchou chování.
V této práci se budu věnovat pouze kapitole etopedie na školách. Učitel by si měl uvědomit, že při prevenci vzniku jakékoli duševní poruchy u jeho žáka hraje podstatnou roli začlenění dítěte do společnosti. Onen obraz, který si dítě o svých schopnostech vytváří, je pro něj jedinou reflexí sebe samého.ZÁKLADNÍ TERMÍNY S ETOPEDIÍ SOUVISEJÍCÍ

1. Nejčastěji se spolu s termínem etopedie objevuje pojem delikvence. Delikvencí rozumíme takové chování, které porušuje zákonné či jiné normy. V podstatě můžeme hovořit o asociálním chování, což je termín užívaný pro společnost ohrožující jednání. Delikvence však není to samé co kriminalita – ta je pouze součástí větší skupiny protispolečenského chování. V pedagogice speciální najdeme tento termín pro postihnutí podstaty protispolečenského jednání osob neplnoletých, případně jej můžeme rozdělit na dvě podsložky: na delikvenci dětskou – do 15 let věku – a delikvenci juvenilní – od 15 do 18 let.
2. Dalším pojmem etopedie je deprivant, označení pro člověka, který nedosáhl lidské normality nebo o ní z nějakých důvodů (biologických, psychologických či sociokulturních) přišel. Chování deprivanta pak nazýváme deprivantstvím.
3. Mravní narušení je znakem jedinců s určitou poruchou chování, který je charakterizován nezdravým vztahem k systému lidských hodnot.
4. Výše zmiňovanými poruchami chování rozumíme narušený vztah jedince k výchově a mravní nezralost. Obvykle se vyznačují hyperaktivním chováním, poruchou soustředěnosti a agresivními výbuchy.
5. Co se prevence týče, etopedie zachází s jejími třemi typy (primární, sekundární a terciární). Prevence má zamezovat a předcházet vzniku poruch chování, případně již vzniklou poruchu definovat a zabránit jejímu dalšímu rozvoji. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18901
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse