Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Etopedie - výpisky z přednášek

Etopedie - výpisky z přednášek

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek etopedie (obor zabývající se výchovně vzdělávacím procesem sociálně narušených - obtížně vychovatelných jedinců). Formou výpisků představuje etopedii jako speciální pedagogickou disciplínu. Definuje nejen její předmět a cíle, ale také vztah etopedie k ostatním vědním disciplínám, i fáze etopedického procesu. Popisuje
bio-psycho-socio-spirituální model přístupu k poruchám chování a emocí u klientů. Uvádí klasifikaci poruch chování podle stupně závažnosti, i z hlediska věku. Charakterizuje suicidální chování, rizika pro suicidálního jednání, i jeho fáze. V závěru se věnuje nejen syndromu vyhoření, ale také vězeňství a trestům. Zmiňuje především drogové služby ve vězení, Harm reduction a sociální práci ve vězeňské službě.

Obsah

1.
Etopedie jako speciálně pedagogická disciplína
1.1.
Předmět a cíle etopedie
1.2.
Vztah etopedie k ostatním vědním disciplínám
1.3.
Fáze etopedického procesu
1.4.
Pojmy
1.4.1.
Delikvence
1.4.2.
Delikventní chování
1.4.3.
Sociální kontrola
1.4.4.
Deprivant
1.4.5.
Sociální patologie
2.
Bio-psycho-socio-spirituální model přístupu k poruchám chování a emocí u klientů
2.1.
V 80. a 90.letech spirituální potřeby
2.2.
Ekonomický pohled, přelom 20. a 21. století
3.
Klasifikace poruch chování
3.1.
Porucha chování x Problémové chování
3.2.
Diagnostika
3.3.
Klasifikace poruch chování
3.3.1.
Medicínského hlediska
3.3.2.
Školského hlediska
3.3.3.
Sociálního hlediska
3.3.4.
Myshkerova (dává do souvislosti psychiatrické a školské hledisko zároveň)
3.4.
Poruchy chování podle stupně závažnosti
3.4.1.
Disociální chování
3.4.2.
Asociální chování
3.4.3.
Antisociální chování
3.5.
Poruchy chování z hlediska věku
3.5.1.
Prekriminalita
3.5.2.
Juvenilní delikvence
3.5.3.
Kriminalita dospělých
4.
Suicidální chování
4.1.
Sympton
4.2.
Suicidiální pokus
4.3.
Dokonaný suicidium
4.4.
Motivy
4.5.
Dispozice
4.6.
Rizika pro suicidiálního jednání
4.7.
Fáze suicidiálního jednání
5.
Syndrom vyhoření (SV)
5.1.
Projevy – příznaky
5.2.
Stádia SV
5.3.
Vliv na vznik SV
5.4.
Prevence
6.
Vězeňství a tresty
6.1.
Drogové služby ve vězení
6.2.
Harm reduction
6.3.
Sociální práce ve vězeňské službě

Úryvek

"ETOPEDIE JAKO SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DISCIPLÍNA

- spadá do systému speciální pedagogiky  pedagogické vědy
- speciální pedagogika je vědní obor zabývající se výchovou, vzděláváním, pracovními a společenskými možnostmi handicapovaných lidí
- speciální pedagogika se dělí na dílčí obory, podle předmětu jejich zájmu a to na:
• etopedie – zabývá se výchovně vzdělávacím procesem sociálně narušených – obtížně vychovatelných jedinců
• psychopedie – zabývá se mentálně postiženými jedinci a možnostmi jejich výchovy a vzdělávání
• somatopedie – obsahem je výchova a vzdělávání osob tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených
• tyflopedie – věda o výchově a vzdělávání zrakově postižených
• surdopedie – věda o výchově a vzdělávání sluchově postižených
• logopedie – zabývá se výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči
- 1969 se etopedie vyčlenila z psychopedie – v té době se na to nazíralo jako na poruchy myšlení

PŘEDMĚT A CÍL ETOPEDIE

- pojem etopedie pochází z řeckého slova éthos (mrav) a paideia (výchova)
- má mnoho definic jako např.:
o je disciplínou spec. pedagogiky, která se zabývá poznáváním, výchovou, vzděláváním, eventuelně léčbou osob, které se v důsledku biologických, psychologických a sociálních příčin, dostaly do problémů s normami dnešního světa (Kuja)
o zabývá se problematikou výchovy, převýchovy a vzdělávání dětí a mládeže s poruchami chování, se sociálně maladaptivním chováním, které bývá primárně zapříčiněno poruchou v sociálních vztazích jedince směrem k majoritní společnosti (Průcha)
o řeší poruchy chování z pohledu pedagogického, jejich etiologii, projevy, možnosti nápravy a jejich prevenci
- předmětem zkoumání v etopedii jsou jedinci, kteří pro své výchovné potíže nemohou být vychováváni, vzděláváni, ovlivňováni běžnými, dostupnými, standardními obecně pedagogickými metodami, prostředky a postupy; předmětem tak jsou sekundární důsledky sociálního defektu jedince, které označujeme jako funkční defektivitu, projevem této defektivity jsou pak konkrétní poruchy chování"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15692
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse