Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Etruskové - maturitní otázka

Etruskové - maturitní otázkaKategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka pouze bodově informuje o umění, sochařství, architektuře a malířství Etrusků.

Obsah

1.
Dělení období
2.
Umění
3.
Sochařství
4.
Architektura
5.
Malířství

Úryvek

"Umění:
- především zdobení předmětů denní potřeby a praktické věci. Díla 8. a 7. století př. n. l. jsou ovlivněna především orientálním uměním, což se projevilo především zdobením ornamenty
- později bylo etruské umění konfrontováno s řeckým a římským uměním od něž převzalo řadu prvků
- snaha nevytvářet typy, ale zdůrazňovat individuální rysy. To se často dělalo narušením proporcí těla a hlavy ve prospěch hlavy
- trvalo velmi krátce a prakticky mělo velmi málo času na svůj vývoj, silnější státy jej pohltily
Sochařství:
- dřevo, vápenec, tuf, alabastr – archaické období
- nedotčeno pohřební sochařství, kamenné náhrobní stély a sarkofágy, které mají podobu nízkého, dlouhého dvojlůžka ( na kterém jsou zpravidla realistické sochy manželů
- převzetí některých řeckých technik i motivů
- klasické období - bronzové figurky, které sloužily jako dekorace kandelábrů (ozdobný svícen, nebo stojan pouliční svítilny)
- v pozdním období se prosadila keramika
- Vlčice Kapitolská (Řím), dva vlčicí kojení pidimužíci (někdy bez jakýchkoliv důkazů označovaných jako Romulus a Remus) byly přidělány neznámým vandalem až v renesanci a sochu značně poškodily
Architektura:
- první chrámy (Veje Chrám v Portonacci a Řím Chrám Jova Kapitolského) - lomená střecha, skupinové sochy bohů, řešení trámů, …). Chrámy zpravidla byly na podstavci k němuž vedlo čelní schodiště, přední část tvořil portikus, zadní část mívala až tři celly vedle sebe. Půdorys těchto staveb používalo později mnoho římských chrámů.
- mohylovité hroby o několika (až třech) místnostech s chodbou a předsíní
- začali budovat města plánovitě, jakýsi druh urbanismus, Římané od nich převzali stavby silnic, vodovodů, kanalizace
Malířství:
- za nejstarší malby jsou považovány malby z Vejských hrobů, které mají čistě dekorativní ráz
- tématy byla zvířata a netvoři, velmi brzy přibyly i pohřební témata
- později symboly a pozadí"

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etrusk%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b6461b8593b5.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Etruskove.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse