Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Eutanazie - pro a proti etického problému - esej

Eutanazie - pro a proti etického problému - esej


Kategorie: Sociologie, Medicína

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací, Zlín

Charakteristika: Tento text se formou eseje velmi stručně zamýšlí nad eutanázií. Nejdříve tento termín vysvětluje, poté seznamuje s postojem lékařů k eutanazii. Dále jsou vypsány obecné pro a proti tohoto etického problému.

Obsah

0.
Úvod
1.
Co to znamená eutanazie?
2.
Jak se má zachovat lékař?
3.
Argumenty pro eutanazii
4.
Argumenty proti eutanazii
5.
Závěr

Úryvek

"2 Jak se má zachovat lékař?
Přestože druhá varianta se zdá více etická, a lékař může mít pocit, že má na rukou »méně krve«, i tak porušil Hippokratovu přísahu, která říká: „Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu.“ „Problémy spojené s eutanazií jsou způsobeny hlavně tím, že lékař musí vykonat něco, co nespadá do jeho lékařské kompetence. Jeho posláním je život chránit.“
V literatuře, která radí zdravotním sestrám, jak se chovat v případě, že je někdo požádá o eutanazii, jsem se dočetla o ženě, která byla přesvědčená, že chce zemřít. Sestra jí poskytla kontakt na jakousi společnost, která je pro eutanazii. Ani tam ale ženě »nepomohli«. Stará žena se nakonec smířila s tím, že zemře. Lékař jí vysvětlil, jak přesně bude její tělo chřadnout, a jak zemře. A ona už nikdy o eutanazii nepromluvila, protože zjistila, že nebude »dementní«.

Je těžké zabývat se otázkou, zda lidé myslí prosbu o smrt vážně. Je možné, že to řekne v agónii, a za týden už by takovou prosbu nevypustil z úst. Kdy tedy máme poznat, že chce nemocný opravdu zemřít? To je jedna z otázek, na které se ptám, a na které nejspíš nenajdu odpověď.
Odpůrci i zastánci dobrovolné smrti se shodnou na tom, že má nevyléčitelně nemocný pacient právo na důstojnou smrt, tedy právo netrpět. Jak ale zmírnit utrpení pacienta? Podle zastánců smrtí, podle odpůrců kvalitní péčí, která zmírní bolest.

3 Argumenty pro eutanazii
Pokud pacient trpí neuvěřitelnými bolestmi, jeho život je pro něj utrpením, a nepřeje si už nic jiného, než zemřít, pak bychom ho podle mého názoru měli poslechnout. Je to jeho přání, jeho vůle, tak proč ho trápit? Vím, že to zní trochu drsně, ale je to tak. Když má opuštěný manžel deprese, může skočit pod vlak. Pokud je ale člověk upoutaný na lůžko, sám se prostě zabít nedokáže, ale přeje si to, mělo by se mu vyhovět. Pokud to však nedělá jen proto, aby ulehčil příbuzným. To už je jiná stránka věci. Nemocný musí být přesvědčený, že chce zemřít ne kvůli ostatním, nýbrž kvůli sobě. Bohužel však nastávají i momenty, kdy už nemocný nemůže vyjádřit své přání, a rozhodují za něj právě příbuzní. Někteří dají souhlas pro to, aby se již jejich blízký netrápil, bohužel se však najdou i případy, kdy to lidé dělají pro rychlé nabytí dědictví. Podle zastánců eutanazie má každý člověk právo rozhodovat sám o sobě, tudíž i o svém životě nebo případné smrti. Také si myslím, že pokud již člověku není pomoci, je hloupost pokračovat ve finančně náročné péči, která mu stejně v bolestech neuleví.
"

Poznámka

Práce pro předmět Etika - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Katedra marketingových komunikací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b5cacac3d0cd.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Eutanazie_pro_proti.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse