Euthanasie

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce objasňuje pojem euthanasie a termíny s ní související. Věnuje se také otázce právního zakotvení euthanasie jak v českém právním řádu, tak v právním řádu vybraných států světa. Cituje také Hippokratovu přísahu a zkoumá názory české veřejnosti k euthanasii.

Obsah

1.
Co to je euthanasie
2.
Euthanasie v právních řádech
2.1
Euthanasie v právním řádu České republiky
2.2
Euthanasie v jiných právních řádech
2.2.1
V Nizozemsku
2.2.2
V australském Severním teritoriu
2.2.3
V Belgii
2.2.4
Ve státě Oregon
3.
Hippokratova přísaha
4.
Ženevská deklarace WMA
5.
Průzkum
6.
Příklady článků věnovaných euthanasii

Úryvek

“ Euthanasie v právních řádech

Euthanasie v právním řádu České republiky
Základními normami upravujícími otázky péče o zdraví je zákon č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu a Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a medicíně) ratifikována Českou republikou v roce 1998.
Již osnova trestního zákona z roku 1936 brala euthanasii v potaz.
§271 – odst. 3 – Usmrtí-li viník úmyslně jiného ze soucitu, aby uspíšil jeho neodvratnou, nedalekou smrt a tím jej vysvobodil z krutých bolestí způsobených nezhojitelnou nemocí nebo z jiných tělesných muk, proti nimž není pomoci, může soud trest mimořádně zmírnit nebo od potrestání upustit. 1
Podle platného právního řádu ČR jde v případě euthanasie o vraždu s příslušnou trestní sazbou. Nejedná se o privilegovaný trestný čin.
Návrh nového trestního zákona, který by z euthanasie vytvořil privilegovaný trestný čin, neprošel při hlasování Parlamentu ČR v roce 2006.
Toto je znění navrhované úpravy:
§118 – Usmrcení na žádost
Odst. 1 – Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně nemocnou osobu, která trpí somatickou nemocí, na její vážně míněnou žádost, bude potrestán odnětím svobody až na šest let. (Význam úpravy tkví v tom, že není stanovena dolní hranice trestu a tedy čin může zůstat odnětím svobody nepotrestán.)
Odst. 2 – Vážně míněnou a naléhavou žádostí se rozumí svobodný a určitý projev vůle osoby starší osmnácti let, která není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním úkonům a není stižena duševní poruchou, jednoznačně a důrazně směřující k jejímu vlastnímu usmrcení. 2
Dále je zde etický kodex Práva kriticky nemocného, který ale není zákonnou normou.
1. Kriticky nemocní pacienti mají právo na specializovanou péči, aby se minimalizovala rizika smrti nebo trvalé invalidity.
4. Kriticky nemocní mají právo léčbu odmítnout. V těchto případech by měl být nemocný poučen o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí, toto rozhodnutí by mělo být dokumentováno v plném rozsahu. Lékaři i zdravotní sestry oborů intenzívní medicíny mají povinnost jednat v souhlase se zákony dané země.
5. Kriticky nemocní mají právo být léčeni v plně odpovídajících specializovaných zařízeních a být do nich přiměřeným způsoben transportováni.3

Euthanasie v jiných právních řádech
V Nizozemsku byla euthanasie legalizována dodatkem Coroner’s code, článek 10, který platí od června roku 1994. Dodatek zaručoval beztrestnost lékaři, který by pomohl zemřít pacientovi, ale tento lékař musí být schopný dokázat, že byly splněny určité podmínky.
1. žádost musí pocházet jen od pacienta a musí být svobodná a chtěná
2. pacientova žádost musí být dobře uvážená, pevná a nezvratná
3. pacientův stav musí působit nesnesitelné útrapy bez perspektivy zlepšení
4. euthanasie musí být poslední opatření; musí být vzaty v úvahu a hledány všechny alternativy ke zmírnění pacientovy situace
5. euthanasie musí být provedena lékařem
6. lékař musí provést konzultaci s jiným nezávislým lékařem, který má zkušenosti z této oblasti.4

Pacientova žádost je tedy v nizozemském právu nezbytnost, která činí lékaře beztrestným.
11. dubna nizozemský Senát schválil zákon o euthanasii a asistované sebevraždě. Tento zákon učinil oficiální beztrestnost, kterou užívali lékaři, kteří ukončili život vážně nebo smrtelně nemocných pacientů smrtelnou dávkou léku nebo ukončením obvyklé léčby nezbytné k životu.
Jedinou podmínkou je dodržování některých pravidel, v podstatě těch samých jako byly ustanoveny zákonem z roku 1994, jen upřesněných v detailech. Například nejnižší možný věk pro zažádání o euthanasii je 16 let. Pokud je pacient ve věku od 12-ti do 16-ti let nebo mentálně nezpůsobilý, je nutný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud pacient nemůže vyjádřit svou vůli, je možné uznání Vůle k životu, pokud existuje.
Euthanasie už tedy není pod kontrolou soudů, ale je přenesena na lékaře stejně jako ostatní léčba."

Poznámka

Obsahuje tabulku a screeshoty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14155
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse