Eutrofizace vody


Kategorie: Biologie, Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce v rozsahu několika vět objasňuje podstatu eutrofizace vody.

Obsah

1.
Kdy se vyskytuje
2.
O jaký jev se jedná
3.
Co ho způsobuje

Úryvek

"Je to jev, který se vyskytuje převážně v létě. Jedná se o rozmnožení řás a sinic ve vodních nádržích. Tyto řasy a sinice bohužel negativně ovlivňují kvalitu vody. Řasy a sinice ze svého těla uvolňují toxiny, které jsou jedovaté, způsobují podráždění kůže.
Čím je způsobena? Vylouhováním dusíku a fosforu z půdy a rozkladu odumřelých organismů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5113b919667d8.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Eutrofizace_vody.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse