Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Evidence zásob zboží - maturitní otázka z účetnictví 4/15

Evidence zásob zboží - maturitní otázka z účetnictví 4/15


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví zaměřená na evidenci zásob zboží se nejprve zmiňuje o oceňování a účtování zboží a o jeho předání do vlastních prodejen. Nezapomíná na inventarizaci nebo účetní uzávěrku a v závěru si všímá účtování zásob vlastní výroby. Předchozí část série naleznete zde Hospodářský výsledek - maturitní otázka z účetnictví 3/15 a následující zde Zvláštní případy účtování materiálových zásob - maturitní otázka z účetnictví 5/15.

Obsah

1.
Začlenění do aktiv
2.
Oceňování
3.
Účtování
4.
Předání zboží do vlastních prodejen
5.
Účtování zboží
6.
Inventarizace
7.
Účetní uzávěrka
8.
Obchodní marže
9.
Zásoby vlastní výroby

Úryvek

"Evidence zásob zboží
zboží = movité věci zakoupené za účelem prodeje
- vyrobené výrobky předané do vlastních prodejen
- u realitních kanceláří nakoupené pozemky(nemovitosti), zakoupené za účelem prodeje

Začlenění do Aktiv
132 / 131 ZP „A“
neúčtuje se ZP „B“

Oceňování
Ocenění ve vlastních nákladech – při výrobě vlastní činností
Ocenění reprodukční pořizovací cenou - dar, nově zjištěný majetek(při inventarizaci), vklad do společnosti – stanovuje soudní znalec
Ocenění v pořizovací ceně – v případě nákupu

Účtování – obdobně jako u mat.jen s tím rozdílem, že pro účtování zboží používané účty
- 131 – Pořízení zboží (kalkulační, nepatří do rozvahy)
- 132 – Zboží na skladě a v prodejnách
- 139 – Zboží na cestě (rozvahový)
- 504 – Prodané zboží
- 604 – Tržby za zboží

Předání zboží do vlastních prodejen – některé podniky (pekárny, pivovary) vyrábí výrobky, které prodávají odběratelům a kromě toho je mohou předat do vlastních prodejen, čímž mění výrobky na zboží
Účtování 123/613 vyrobené a předané výrobky na sklad
613/123 úbytek výrobků
132/621 převzetí zboží na prodejnu"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek, důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce je schéma o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f9e6ceaeaf85.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Evidence_zbozi_MO.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse