Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Evropská centrální banka v kontextu Evropské unie

Evropská centrální banka v kontextu Evropské unie

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Diplomová práce poskytuje komplexní obraz Evropské centrální banky a jejího postavení v rámci Evropské unie. Sleduje její vznik a vývoj v kontextu vývoje evropské měnové integrace a odtud se přesunuje k úkolům a cílům Evropské centrální banky. Dále popisuje její vnitřní organizační strukturu a zabývá se problematikou nezávislosti Evropské centrální banky i jejími rozhodovacími orgány. Pozornost patří rovněž evropské měnové politice, platebním systémům a obsaženy jsou informace také o statistikách Evropské centrální banky a její zaměstnanecké politice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik a vývoj Evropské centrální banky
2.1.
Vývoj měnové integrace
2.2.
Vznik a vývoj měnové unie
2.2.1.
Evropský měnový institut (EMI)
2.2.2.
Měnový výbor
2.2.3.
Konvergenční kritéria
2.2.4.
Mechanismus směnných kurzů
2.3.
Vznik Evropské centrální banky
2.4.
Vznik Evropského systému centrálních bank (ESCB)
2.4.1.
Dva modely Evropského systému centrálních bank
3.
Úkoly a cíle Evropské centrální banky
3.1.
Provádění měnové politiky
3.2.
Provádění devizových operací a správa devizových rezerv
3.3.
Vydávání eurobankovek a euromincí
3.3.1.
Emise Eurobankovek
3.3.2.
Emise mincí
3.4.
Další úkoly
3.5.
Centrální banky členských států EU a jejich spolupráce s Evropskou centrální bankou
3.5.1.
Národní banky Eurosystému
3.5.2.
Národní centrální banky mimo Eurosystém
3.6.
Evropská a mezinárodní spolupráce
3.6.1.
Spolupracující organizace a možnosti ECB při jejich ovlivnění
4.
Vnitřní organizační struktura Evropské centrální banky
4.1.
Základní organizační složky struktury Evropské centrální banky
4.2.
Podpůrné složky Evropské centrální banky
4.3.
Poradní výbory Evropské centrální banky
4.3.1.
Vnitřní poradní výbory Evropské centrální banky:
4.4.
Kontrolní mechanismy Evropské centrální banky
4.4.1.
Vnější kontrolní mechanismy
4.4.2.
Vnitřní kontrolní mechanismy
5.
Nezávislost Evropské centrální banky
5.1.
Funkční a provozní nezávislost
5.2.
Institucionální nezávislost
5.3.
Finanční nezávislost
5.4.
Lisabonská smlouva a vliv na fungování Evropské centrální banky
5.4.1.
Změny pro Evropskou centrální banku
6.
Rozhodovací orgány Evropské centrální banky a evropského systému centrálních bank
6.1.
Rada guvernérů
6.2.
Výkonná rada
6.3.
Generální rada
6.4.
Prezident ECB
7.
Měnová politika
7.1.
Měnové strategie Evropské centrální banky
7.1.1.
První pilíř strategie ECB v oblasti měnové politiky
7.1.2.
Druhý pilíř strategie ECB v oblasti měnové politiky
7.2.
Nástroje měnové politiky
7.2.1.
Operace na volném trhu
7.2.2.
Stálé facility (prostředky)
7.2.3.
Minimální rezervy
7.2.4.
Služby vládám
7.2.5.
Přímé transakce
7.2.6.
Emitování dlužných certifikátů Evropské centrální banky
7.2.7.
Měnové swapy
7.2.8.
Termínované vklady s fixními podmínkami
7.2.9.
Strategie Evropské centrální banky v době finanční krize
7.2.10.
Spolupráce ECB s úvěrovými institucemi
8.
Platební systémy
8.1.
Systém TARGET 2
9.
Statistika Evropské centrální banky
9.1.
Typy statistik
10.
Zaměstnanecká politika Evropské centrální banky
11.
Evropská rada pro systémová rizika
11.1.
Organizační struktura
11.1.1.
Generální rada
11.1.2.
Řídící výbor
11.1.3.
Sekretariát
11.1.4.
Poradní vědecký výbor
11.1.5.
Poradní technický výbor
12.
Závěr

Úryvek

"2. VZNIK A VÝVOJ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

2.1. Vývoj měnové integrace

Vznik a vývoj Evropské centrální banky je přímo závislý na vývoji celého Evropského společenství, respektive Evropské unie. Na počátku všeho byly tzv. Římské smlouvy, skládající se ze Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), jenž vstoupily v platnost 1. ledna 1958. Nesmím opomenout Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), které se na 50 let stalo součástí novodobé evropské integrace .

Pravděpodobně nejdůležitější částí a také jednou z nejsložitějších byla snaha o realizaci Hospodářské a měnové unie (HMU) . V počátcích evropského sjednocování se vůbec nehovořilo o společné měně, jen o jakési vyšší spolupráci mezi signatáři Římských smluv. Již v polovině 60. let minulého století však začaly přicházet první pokusy o měnovou integraci. De facto až do roku 1988, kdy byl založen tzv. Delorsův výbor, se snahy o měnovou integraci vyznačovaly rozličnou mírou úspěšnosti. Získané výsledky a zkušenosti však významnou měrou pomohly při samotném procesu sjednocování, který byl odstartován počátkem devadesátých let minulého století. 17. dubna 1989 doporučil Delorsův výbor v tzv. Delorsově zprávě vytvoření hospodářské a měnové unie ve třech na sobě navazujících krocích:

1. etapa = dokončení realizace vnitřního trhu, posílení měnové spolupráce, rozdíly mezi hospodářskými politikami jednotlivých členských států a snaha o jejich zmenšení, odstranění překážek pro finanční integraci;
2. etapa = určité přechodné období před finální fází integrace. V této fázi se tvořily základní orgány a organizační struktura hospodářské měnové unie

3. etapa = v této části byly neodvolatelně stanoveny směnné kurzy, orgány Společenství a jejich jednotlivé instituce začaly být zodpovědné za měnovou a hospodářskou politiku.

2.2. Vznik a vývoj měnové unie

V současné době a při současném modelu Evropské unie bychom mohli říci, že v právním smyslu je měnová unie určena zavedením jednotné společné měny EUR a založení jediné společné centrální banky, Evropské centrální banky. Ta je jako jediná zodpovědná za provádění měnové politiky."

Poznámka

Fakulta ekonomických studií, Katedra podnikové ekonomiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27197
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse