Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská ekonomická integrace - vyppracované otázky

Evropská ekonomická integrace - vyppracované otázky


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky do předmětu Evropská ekonomická integrace. Text pouze heslovitě seznamuje s vývojem EU od roku 1993 po její současnost. Prostřednictvím mnohačetných tabulek a grafů předkládá příjmovou a výdajovou část rozpočtu EU. Uvádí pilířovou strukturu EU, její ekonomickou a regionální diferenciaci. Závěrečná otázka se věnuje demografickým trendům EU, zejména populaci, stárnutí, i sociálním modelům.

Obsah

1.
Vývoj EU od 1993 po současnost
1.1.
Vývoj měnové integrace v EU
1.2.
Etapy vzniku Hospodářské a měnové unie
1.3.
Maastrichtská konvergenční kritéria – tabulka
1.4.
Deficity veřejných rozpočtů v EU (v % k HDP) – tabulka
1.5.
Veřejný dluh (v % na HDP), 1995, 2000, 2005 – tabulka
1.6.
Míra inflace (rok 2005), zdroj EUROSTAT – tabulka
1.7.
Plnění kritérií pro zavedení eura podle konvergenčních zpráv EK a ECB – tabulka
1.8.
Očekávané pozitivní efekty přistoupení k eurozóně
1.9.
Možná rizika přistoupení k eurozóně
1.10.
Teorie optimální měnové oblasti – podmínky fungování
2.
Příjmová a výdajová část rozpočtu EU
2.1.
Specifika rozpočtu
2.2.
Víceletá finanční perspektiva
2.3.
Finanční perspektiva 2007-2013 – tabulka
2.4.
Průměrný podíl výdajů v období 2007-2013
2.5.
Rozpočet EU – výdaje a příjmy
2.6.
Rozpočet EU a Česká republika - tabulka
Rozpočet EU a Česká republika - výdaje
3.
Pilířová struktura EU
3.1.
Etapizace integračního procesu
3.1.1.
Etapa integračních východisek formovaných výsledky 2. světové války 1945-1951
3.1.2.
Etapa ekonomického a sociálního rozvoje a mimořádné integrační dynamiky1952-1972
3.1.3.
Etapa strukturálních krizí a stagnace integračního procesu 1973-1985
3.1.4.
Etapa oživení integrační dynamiky 1986-1992
3.1.5.
Etapa formování EU a jejího východního rozšíření 1993-2004
3.1.6.
Etapa rozšířené Evropské unie 2004-
3.2.
Primární právo ES, EU
3.3.
Principy fungování EU – pilířová struktura
4.
Ekonomická diferenciace EU ( HDP na obyvatele)
4.1.
Konkurenceschopnost EU – tabulka
4.2.
Zaměstnanost (rok 2006) – tabulka
4.3.
Podíl daní a výdajů na sociální zabezpečení na HDP – tabulka
4.4.
HDP na obyvatele 2006 (EU_27=100 ) – tabulka
4.5.
Konvergence v rámci EU (1997-2005) - tabulka
5.
Regionální diferenciace EU
5.1.
Regionální HDP na obyvatele – tabulka
5.2.
Konvergence regionů EU-27 Variační koeficient – tabulka
5.3.
Vývoj regionálních rozdílů v rámci jednotlivých zemí (1995-2004)
6.
Demografické trendy EU (populace, stárnutí,…)
6.1.
Evropský sociální model
6.2.
Trh práce EU: základní ukazatele – grafy a tabulky
6.3.
Míra nezaměstnanosti, 2006 (v %) – tabulka
6.4.
Vztah míry zaměstnanosti a účasti v celoživotním vzdělávání – graf
6.5.
Trendy trhu práce v EU
6.5.1.
Nezaměstnanost
6.5.2.
Zaměstnanost
6.5.3.
Demografická situace EU – grafy
6.5.4.
Míra zaměstnanosti starších osob v roce 200
6.5.5.
Demografická situace – diferenciace v EU
6.6.
Evropský sociální model
6.6.1.
Liberální – anglosaský
6.6.2.
Severský – skandinávský
6.6.3.
Kontinentální – konzervativní
6.6.4.
Jihoevropský model
6.7.
Ideální sociální model – diskuse
6.8.
Sociální politika v zemích EU
6.9.
Evropské sociální modely – problémy a výzvy
6.10.
Evropské sociální modely – řešení?
6.11.
Flexicurity

Úryvek

"1. Vývoj EU od 1993 po současnost
Vývoj měnové integrace v EU
- Wernerova zpráva – počátek 70. let
- Evropský systém směnných kurzů (1979)
- Strategie Evropské hospodářské a měnové unie (1989)
- 1993 – Smlouva o Evropské unii (právní základ pro HMU)

Etapy vzniku Hospodářské a měnové unie
I. fáze: 1990 – 1993
- Liberalizace pohybu kapitálu
- Účast všech zemí v mechanismu směnných kurzů
- Koordinace hospodářských politik
- Podepsání a ratifikace Smlouvy o EU (maastrichtská konvergenční kritéria)

II. fáze: 1994 – 1998
- 1994 - Evropský měnový institut
- 1995 - zasedání Evropské rady v Madridu (euro)
- 1997 - Příprava legislativních aktů pro zavedení eura, podklady pro hodnocení zemí
- 1998 – Rozhodnutí Evropské rady o členech eurozóny
- 1998 – Zahájení činnosti Evropské centrální banky + Evropský systém centrálních bank

III. fáze: 1999 – dosud
- 31.12. 1998 - Kurzy měn 11 zemí eurozóny zafixovány
- 1.1. 1999 - Zavedení bezhotovostního eura
- 2001 - Řecko 12. členem eurozóny
- 1.1. 2002 - Bankovky a mince v euru
- Leden-únor 2002 - souběžná existence národních měn a eura,
- 28. 2. 2002 - ukončení platnosti většiny národních měn
- 1.1. 2007 - Slovinsko vstupuje do eurozóny
- 1.1. 2008 – Malta, Kypr vstupují do eurozóny

Důležité dokumenty v oblasti plnění konvergenčních kritérií
- Maastrichtská konvergenční kritéria
- Pakt stability a růstu
- Stabilizační program
- Konvergenční program
- Konvergenční zprávy

Pakt stability a růst
- Nástroj k udržení fiskální rovnováhy i po spuštění měnové unie
- Schválen na zasedání ER v Dublinu 1997
- 3 %, 60 %, střednědobě vyrovnanost nebo přebytky veřejných rozpočtů
- Kdy neplatí – pokles ekonomiky 2 % nebo 0,75 – 2 %
- Nefunguje automaticky
- Výsledky ????
- Revize v roce 2005, zachování pravidel, ale větší míra flexibility a značné množství podmínek, které umožňují překračování, spíše prevence než sankce
- Růst x fiskální stabilita"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 18 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://nf.vse.cz/download/vyuka/prochazka.pdf.; http://www.fpvmv.umb.sk/fpvmv_www/phprs/storage/File/NKEU/2008/Vstup%20SR/BA%20-%20prezentace.ppt.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18405
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse