Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská integrace

Evropská integrace

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá tématikou evropské integrace. Nejprve charakterizuje proces integrace a vymezuje dva základní přístupy. Poté seznamuje s průběhem evropské integrace od jejích počátků, které sahají do doby vzniku Evropského společenství uhlí a oceli, až po současnou podobu Evropské unie. Popisuje problémy, které se v průběhu integrace vyskytly, poukazuje na negativa rozšiřování unie a také se zmiňuje o jejích významných orgánech.

Obsah

1.
Evropská integrace
2.
Nadstátní instituce
3.
Přístupy k integraci
4.
ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli
4.1.
Stoupenci myšlenky evropského federalismu
4.2.
Neofunkcionalismus
5.
EHS – Evropské hospodářské společenství
6.
EU - Evropská unie
6.1.
Ekonomické obtíže 70. let
6.2.
Evropský parlament a další orgány
6.3.
Maastrichtská smlouva
6.4.
Rozšiřování unie
7.
Zákonitosti vyplývající z dosavadního integračního vývoje
8.
Závěrečné shrnutí
9.
Ideální model – podoba EU
10.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Přesto zkušenosti z fungování ESUO ale ukázaly, že jsou-li některé sektory hospodářského života zemí integrovány a postaveny pod kontrolu společným orgánům, mohou být zpuštěny procesy, které rozšiřují společnou aktivitu o další sektory. Konkrétněji to znamenalo, že účastníci ESUO došli k závěru, že realizace společného trhu bude účinná jen tehdy, budou-li podniknuty integrační kroky i v jiných oblastech (Tomášek, 1994:11). Tato koncepce - označovaná jako neofunkcionalismus- je typická svým odklonem od federalismu, tedy posílením pravomocí členských států v orgánech Společenství, což se projevilo při vytváření Římských smluv. Rychlý hospodářský růst v zemích EHS přičítaný úspěchům všech tří Společenství opravdu vedly k rozšiřování o další sektory a ke zrychlení tempa integračních procesů. Zároveň docházelo k přelévání (spillover) pravomocí do nadnárodních institucí, které fakticky začaly získávat stále větší vliv. Jak ale ve své knize uvádí Pinder (1994, 207):" neofunkcionalisté brzy zjistili, že podcenili sílu národní loajality a národního státu". V 60.tých letech došlo k významnému ústavnímu konfliktu, hovoří se o tom, že prakticky zkolabovala ambice vytvořit nadstátní federaci.
Francouzský prezident de Gaulle demonstroval svůj odpor k zavedení většinového hlasování politikou prázdné židle, která vyústila ve známý Lucemburský kompromis. Ten ovlivnil proces rozhodování ve Společenství na několik příštích let, neboť díky němu přestalo právně platit pravidlo většinového rozhodování, nicméně politicky platné bylo, jak je uvedeno v Malé encyklopedii EU (1997:119), ostatní státy - nejen Francie - si "počínaly tak, jakoby bylo dohodnuto právo veta proti většinovým rozhodnutím Rady". Jak je zde dále uvedeno, následkem byla ochromující stagnace a výrazné zpomalení procesu nadnárodní integrace.
Ekonomicky obtížné období 70.tých let dále jen přispělo k tomu, že většina států se začala chovat defenzivně, "každý jednal sám za sebe a pro sebe" (Pinder, 1994:200). Velká Británie, která byla připuštěna do Společenství teprve v roce 1973, je známa pro své obavy z omezení národní suverenity a namísto ní propagovala spolupráci mezi nezávislými svrchovanými státy. Svou jasnou podporou volného trhu dala najevo, že chápe ekonomickou integraci odděleně od integrace politické. Britové zůstali skeptičtí vůči posilování a rozšiřování pravomocí Evropského parlamentu. Ne náhodou je právě národní parlament v této kolébce demokracie pokládán za jediného garanta legitimnosti politického procesu. Jachtenfuchs (1997:21) ve své studii uvádí, že se v 70.tých letech celkově projevila u všech členských států tendence obracet se spíše na národní parlamenty, právě kvůli "vnímanému demokratickému deficitu" ve Společenství. V 80.tých letech to byla právě Británie, která se ve velké míře zasadila o prosazení Aktu o svobodné Evropě. Komise, která byla Aktem právně zakotvena, byla posílena od další pravomoci a v případě Rady ministrů byla dokonce schválena možnost, jak uvádí Tomášek (1994:13): "rozhodovat kvalifikovanou většinou, namísto jednomyslného souhlasu". Došlo také k posílení pravomocí Evropského parlamentu, který se nyní směl podílet na procesu rozhodování spolu s Radou ES. Fakt, že ale právě Rada a Komise mají právo přijímat evropské právní normy - jedná-li se navíc o exekutivní orgány, které nejsou na rozdíl od Parlamentu demokraticky voleny - nutně vedl k tomu, že se stal předmětem kritiky.
Německo známé pro svůj důraz na občanský princip a tedy na podporu myšlence volených zástupců evropského lidu ze své federalistické pozice argumentovalo, jak popisuje Tomášek (1994:14): "nebude-li Evropský parlament moci ovlivňovat detaily tvorby práva, nebudou Evropská společenství ani federací ani prostým obchodním blokem". Ze specifického uspořádání Evropského společenství však vyplývá, že dělba státní moci, tak jak ji známe od Montesquieu, zde není přímo aplikovatelná a tudíž nutně vykazuje odchylky. Přestože se ale jedná o nově utvářenou moc nadstátní, musí se odvozovat od běžných demokratických zásad. Podepsáním Maastrichtské smlouvy, která je považována za určitý předěl integračního procesu, byly opět kompromisně spojeny dva modely mezinárodní spolupráce: integrační model s nadstátními prvky a tradiční model mezivládní spolupráce (Had, 1997:19). Realizace hospodářské a měnové unie, která vyžaduje společnou monetární politiku, opět vnáší do celého systému nerovnováhu a vyžaduje další institucionální změny. Vedle toho změny klimatu v Evropě v souvislosti s koncem Studené války a další rozšiřování Evropské unie znamenaly přispěly k novým tlakům na reformu institucí, nicméně spolu s ekonomickými a sociálními problémy došlo k tomu, jak ve své práci poznamenává Schmidhuber (1997,205), že:" dynamika integračního procesu citelně polevila..ve velkých částech veřejného mínění členských států EU vznikly základní pochybnosti o maastrichtském konceptu"."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22447
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse