Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská integrace a environmentální ekonomika - výpisky z přednášek

Evropská integrace a environmentální ekonomika - výpisky z přednášek

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek popisují evropskou integraci a environmentální ekonomiku. Formou odrážek seznamují s historií evropské integrace, vyjmenovávají evropská společenství. Text se dále zabývá legislativou EU a charakterizuje jednotlivé instituce EU. Věnuje se nejen vnitřnímu trhu EU, hospodářské a měnové unii, ale také jednotlivým politikám EU. Pojednává o rozpočtu EU, i teorii udržitelného rozvoje. V závěru jsou vypsány summity, kde byly řešeny environmentální otázky.

Obsah

1.
Historie evropské integrace
1.1.
Myšlenka evropského sjednocení
1.2.
Počátky integrace
2.
Evropská společenství
2.1.
Velká Británie a integrace
2.2.
Vznik ES
2.3.
Formování Evropské unie
3.
Legislativa EU a rozhodovací proces
3.1.
Právo EU
3.2.
Legislativní procedury
4.
Instituce EU
4.1.
Evropská rada
4.2.
Rada EU (Rada ministrů)
4.3.
Evropská komise
4.4.
Evropský parlament
4.5.
Evropský soudní dvůr
4.6.
Evropský účetní dvůr
4.7.
Poradní orgány EU
5.
Vnitřní trh EU
5.1.
Vývoj budování vnitřního trhu (1)
5.2.
Evropský hospodářský prostor (EHP) a vnitřní trh
5.3.
Základní ekonomické svobody
6.
Hospodářská a měnová unie
6.1.
Evropský měnový systém
6.2.
Evropský systém centrálních bank - ESCB
7.
Politiky EU
7.1.
Společná obchodní politika
7.2.
Společná zemědělská politika - SZP
7.3.
Společná politika rybolovu (je součástí SZP)
7.4.
Společná dopravní politika
7.5.
Politika životního prostředí
7.6.
Energetická politika
7.7.
Politika evropského sousedství
7.8.
Regionální politika a strukturální fondy
8.
Rozpočet EU
8.1.
Historický vývoj
8.2.
Příjmy rozpočtu
8.3.
Výdaje rozpočtu
8.4.
Finanční perspektiva 2007 – 2013
8.5.
Struktura výdajů 2007 – 2013
9.
Náplň environmentální ekonomiky a TUR
9.1.
Teorie externalit
9.2.
Zásady udržitelného rozvoje (TUR)
9.3.
Pojetí udržitelného rozvoje
9.4.
Indikátory udržitelného rozvoje
10.
Globální řešení environmentálních otázek
10.1.
Vývoj v 60. – 80. letech
10.2.
Summit Země
10.3.
Komise OSN pro udržitelný rozvoj
10.4.
Summit země II
10.5.
Summit země III
10.6.
Kjótský protokol
11.
Environmentální politika EU
11.1.
Environmentální politika ve Smlouvách
11.2.
Akční programy
11.3.
Cardiffský proces
11.4.
Helsinská Evropská rada
11.5.
Lisabonský proces
11.6.
Summit v Goteborgu

Úryvek

"Myšlenka evropského sjednocení
- Řecko, Římská říše, Svatá říše římská (snaha Evropu sjednotit je stará)
- Pierre Dubois – přelom 13 a 14. století navrhl určitou spolupráci mezi Evropskými státy (cílem bylo posílení Francia a Anglie a současně zabezpečit bezpečí v celé Evropě)
- Dante Alighieri – myšlenka Římské říše
- Jiří z Poděbrad – roku 1462 předložil projekt, kdy chtěl, aby státy spolu spolupracovali v oblasti boje proti Turkům atd. Vyvíjel značné diplomatické úsilí, ale nepodařilo se mu to prosadit. Myšlenka ovšem zůstala a realizovala později Společenství Evropských národů.
- Emmanuel Kant
- Victor Hugo:“Spojené státy evropské“ roku 1848 hledal v modelu USA vzor pro Evropu (USA po sjednocení předběhla Evropu)
- 19. století – průmyslová revoluce – nutnost technické unifikace a mezinárodní spolupráce.
- Po 1. světové válce – mezinárodní spolupráce chápána jako prostředek proti hospodářské krizi a nezaměstnanost (začíná se brát ohled na ostatní státy)
- 1926: Mezinárodní ocelářský kartel
- 1930: Dohoda o zákazu zvyšování tarifu bez předchozí konzultace
- 1918: projekt Demokratické středoevropské unie (návrh USA, po skončení války, aby se evropské státy spojily a předsedou projektu se stal T. G. Masaryk, projekt však nikdy nebyl realizován, protože došlo k válečnému konfliktu mezi Polskem a Ukrajinou.)
- Panevropské hnutí, Coudenhove-Kalergi: Panevropa – 1923
Panevropa = rovnoprávný partner USA, Rusku, Číně, Britskému společenství
- první skutečně politický projekt výstavby sjednocené Evropy.
- politické hnutí Panevropská unie.
- model federace předložen 1930 Astridem Briandem, nezískal podporu (opět konzultace s T. G. Masarykem) a další osud ovlivnila krize 30 let.
- po 2. světové válce bylo to hnutí prohlášeno za utopistické
- myšlenka Panevropy obsahovala realistické postřehy
- výstavba jednotné Evropy měla být procesem, která vychází z vůle lidu
- 2. světová válka ukázala neschopnost států zabránit vzniklému nebezpečí.
- 1941: Manifest ventotene (Altiere Spinelli) dožil se realizace své myšlenky
- 1946 – Unie evropských federalistů, sdružovala hnutí z Belgie, Itálie, Velké Británie, Francie, Lucemburska, Švýcarska a Nizozemí, ale nedošlo ke koordinaci.
- 1946: projev W. Churchilla na univerzitě v Curychu – vize Spojených států evropských.
- základ ve spojenectví Francie a Německa (bývalých nepřátel)
- vize nezahrnovala VB - představa mostu mezi Evropou a USA,
- řešení bezpečnostní otázky nebylo naléhavé jako v kontinentální Evropě
- orientace na zámoří (preference otevřených obchodních vztahů)
- 1947: přípravný výbor tzv. Hnutí za spojenou Evropu, čestný předseda: W. Churchill
- 1948: Haag – Evropský kongres - nestal se výchozím bodem k zahájení procesu sjednocení
- krátká doba po ukončení války"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 44 stran. Práce obsahuje grafy a grafiku.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18406
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse