Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská integrace - výpisky z přednášek

Evropská integrace - výpisky z přednášek

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek předkládají problematiku evropské integrace. Informují o cílech, příčinách, formách a stupních evropské integrace. Poté objasňují postavení Evropské unie v kontextu teorií evropské integrace. Nechybí ani charakteristika jednotlivých orgánů a institucí Evropského společenství a Evropské unie.

Obsah

1.
Základní terminologie
2.
Hlavní teze k Evropské unii
3.
Obecné cíle
4.
Příčiny evropské integrace
5.
Evropské společenství a Evropská unie
6.
Obecné nástroje integrace
6.1.
Rozdíly mezi supranacionální a mezivládní organizací
6.2.
Faktory funkční integrace
7.
Stupně politické integrace
8.
Stupně ekonomické integrace
8.1.
Zóna volného obchodu
8.2.
Celní unie
8.3.
Společný trh
8.4.
Hospodářská a měnová unie
8.5.
Totální ekonomická unie a politická unie
9.
Formy integrace
9.1.
Poskytování informací
9.2.
Konzultace
9.3.
Koordinace
9.4.
Harmonizace
9.5.
Unifikace
10.
Dvě dimenze integrace
10.1.
Vertikální integrace
10.2.
Horizontální integrace
11.
Teorie evropské integrace
11.1.
Funkcionalismus
11.2.
Neofunkcionalismus
11.3.
Federalismus
11.4.
Intergovernmentalismus
12.
Evropská unie v kontextu teorií evropské integrace
12.1.
Modely a koncepty evropské integrace
13.
Historie evropské integrace
13.1.
Sekundární proudy integrace
13.2.
Prehistorie integrace Evropy
13.3.
První integrační kroky
13.4.
Rámcové historické podmínky evropské integrace
14.
Winston Churchill
15.
Marshallův plán
16.
Schumanův plán
17.
Plevenův plán
18.
Spaakův program
19.
Římské smlouvy
20.
Institucionalizace evropské integrace
21.
Lucemburský kompromis - celní unie
21.1.
Západní rozšíření Evropského společenství
21.2.
Jižní rozšíření Evropského společenství
21.3.
Grónsko
22.
Jednotná evropská akta - JEA
23.
Maastrichtská smlouva
24.
Euroland měnová unie
25.
Smlouva z Nice
26.
Konvent a ústava EU
26.1.
Lisabonská smlouva
27.
Orgány Evropského společenství
27.1.
Charakter orgánů Evropského společenství
27.2.
Další podpůrné instituce
27.3.
Hierarchická struktura Smlouvy o ES
28.
Evropská komise - EK
28.1.
Úkoly
28.2.
Rozhodovací mechanismus EK
28.3.
Modely komise
29.
Evropský parlament
29.1.
Sídlo
29.2.
Kompetence a úkoly
29.3.
Funkce
30.
Evropský soudní dvůr
30.1.
Funkce a složení
31.
Evropská rada
31.1.
Funkce a složení
32.
Evropský účetní dvůr
33.
Hospodářský a sociální výbor
34.
Výbor regionů
35.
Evropská investiční banka
36.
Právní systém EU
36.1.
Primární a sekundární právo
36.2.
Subjekty komunitárního práva
36.3.
Procedurální mechanismus

Úryvek

"OBECNÉ CÍLE
- Mír a politická stabilita
o bezkonfliktní vztahy mezi státy v Evropě (hlavní cíl)

- Ekonomický růst
o a růst životní úrovně obyvatel Evropy, (v oblasti energetiky, ocelářství… - dříve) od krize let 70. – hlavně ekonomický smysl (ekonomický růst, vysoká míra zaměstnanosti, růst životní úrovně)

- Sociální spravedlnost
o a rovnost příležitostí, solidaritou k sociální stabilitě (usiluje o to pravice i levice), ale sociální rovnost neakceptuje pravice
o Vychází z principu solidarity

- Udržení a zlepšení životního prostředí
o Od 70. let, od 90 let vychází z konceptu udržitelného rozvoje
o zlepšení stavu ovzduší, vod (dnes už nejsou zmiňovány v publikacích, ale jsou základem, dnes spíše zmiňovány explicitní)

- sekundární cíle
o zavedení evropské občanství
o prosazování evropské identity
o vytvoření prostoru bezpečnosti, svobody a práva
o zavedení společné měny
=>nástroje k dosažení primárních cílů

- Dříve - do 70. let - implicitně braná politika EU, po krizi spíše ekonomické cíle
- Levicové strany - 3. cíl, pravicové strany- nechtějí zasahovat do sociální spravedlnosti
- Od 80. let, kdy se začalo mluvit o klimatických změnách- více do popředí 4. cíl- problémem jsou zidealizované myšlenky

PŘÍČINY EVROPSKÉ INTEGRACE
- Existence vnějšího ohrožení
o např. nebezpečí agrese ze strany SSSR si vynucuje spolupráci „ohrožených“ (původně „Soviet threat“, dnes terorismus)
o nejstarší příčina už po 2. světové válce
o ekonomická a vojensko-politická integrace měla posílit obranyschopnost západních demokracií
- Existence dlouhodobých historických konfliktů
o rozporů a animozit mezi národními státy
o především nacionalismus
o snaha politiků je zmírnit až odstranit prostřednictvím kooperace na projektu společného zájmu (Německo vs. Francie), oslabit suverenitu států v některých bodech, přenést na vyšší úroveň, prapříčina"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23103
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse