Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská integrační seskupení

Evropská integrační seskupení


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s hospodářskou politikou. Zabývá se jednotlivými tendencemi k ekonomické integraci, se zvláštním zřetelem na jednotlivé události evropské integrace. Další část se věnuje mezinárodnímu obchodu a dohodám a organizacím, které jej upravují. Závěr patří mezinárodnímu měnovému systému, včetně Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj.

Obsah

1.
Hospodářská politika
2.
Tendence k ekonomické integraci
2.1
Vytváření nadnárodních integračních seskupení
2.2
Evropská společenství (ES)
2.3
Evropská unie (EU).
2.4
Severoamerická zóna volného obchodu – NAFTA
2.5
Středoevropská zóna volného obchodu - CEFTA
3.
Chronologie evropské integrace
4.
Mezinárodní obchod
4.1
Všeobecná dohoda o clech a obchodu – GATT
4.2
Světovou obchodní organizaci – WTO
5.
Mezinárodní měnový systém
5.1
Měnový kurs
5.2
Mezinárodní měnový fond – MMF
5.3
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj – IBRD

Úryvek

“ Evropa – chronologie evropské integrace:
1949 -podpis smlouvy o vytvoření Rady Evropy
1951 -založení ESUO = Montánní unie (uhlí a ocel)
1957 -založení EHS a EURATOM – plán budování celní unie, hospodářské, měnové unie i politické u.
1960 -vytvoření ESVO – Evropské sdružení volného obchodu (Dán., Nor., Port., Rak., Švýc.,VB, Švé)
1965 -sloučení ESUO, EHS, EURATOM do ES (Evropské společenství)
1968 -dokončení vybudování celní unie mezi státy v Es
1973 -smlouva o volném obchodu mezi ES a ESVO
1979 -začátek Evropského měnového systému, volby do Evropského parlamentu
1989 -vznik Evropského monetárního systému
1991 -ES a ESVO se dohodly vytvořit Evropskou ekonomickou oblast – jednotný trh 19 zemí
1993 -vznik EU
1999 -vytvoření společné měny

Mezinárodní obchod
Mezinárodnímu obchodu se staví do cesty mnoho překážek, jako celní překážky a jiné. Proto se v mezinárodním společenství v období po WWII zintenzivnilo úsilí o omezování překážek MO.
Již v r. 1947 byla podepsána Všeobecná dohoda o clech a obchodu – GATT. Jejím cílem je snížit cla a ostatní překážky cestou vzájemných jednání. V roce 1947 podepsalo dohodu 23 zemí (včetně ČSR), v současné době je podepsaných více než 120 zemí světa, které se podílejí více než 90% na celosvětovém obchodu.
V r. 1994 se pracovalo na přeměně GATT ve Světovou obchodní organizaci – WTO.

Mezinárodní měnový systém
Při vzájemném obchodu mezi zeměmi a při přesunech kapitálu mezi nimi musí existovat systém, který umožní jednak překlenout užívání různých měn v různých zemích, jednak stanovit poměr mezi těmito zeměmi, měnový kurs.
Měnový kurs byl kdysi určován podle tzv. zlatého obsahu národních měn, později byl odvozován podle amerického dolaru nebo určován vytvářením nadnárodních peněžních jednotek. Současné měnové kursy jsou určovány podle vztahu nabídky a poptávky na devizových trzích."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 0eux0004.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_a_tendence_sv_hospodarstvi.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse