Název Goodness Staženo

Evropská integrační seskupení

Práce stručně seznamuje s hospodářskou politikou. Zabývá se jednotlivými tendencemi k ekonomické integraci, se zvláštním zřetelem na jednotlivé událos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

861x

Obchodní politika

V této přednášce naleznete definici obchodní politiky a příklad dvou extrémních forem této politiky. Dále jsou popisovány nástroje obchodní politiky, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

473x

Historický vývoj obchodu ve světě

Práce ve stručných bodech shrnuje nejdůležitější události obchodu od starověku do současnosti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

413x

Podíl zahraničních investic jako prorůstový faktor v transformující se ekonomice

Tato přednáška se věnuje klasifikaci podílu zahraničního investora a efektům zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku. Zahraniční investice jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

185x

Světová banka

Co je to Světová banka. Historie. Subjekty Skupiny Světové banky - Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní finanční korporace (IFC),... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

169x

Zahraniční obchod

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika

111x

Světová ekonomika - přednášky slovensky

Jedná se o přepis přednášek z předmětu Světové ekonomiky u Prof. Kuzmišina dle uvedeného seznamu témat.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

67x

Kurzová politika ČR v souvislosti se zahraničním obchodem

Tato přednáška se zabývá definicí měny a kurzu, popisem vytváření kurzu, souborem pravidel a mechanismů kurzu a devizovými intervencemi. Představeny j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

55x

Mezinárodní obchod - přednášky

Mezinárodní měnový systém = Bretonwoodský systém, vytyčené úkoly MMS (stabilita v mezinárodních měnových vztazích, adaptabilita, směnitelnost. Problém... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Ekonomické - ostatní, Světová ekonomika

54x

Zahraniční obchod

Jedná se o studijní materiál, který se věnuje popisu forem importu, exportu a reexport. Dále hodnotí jeho význam a vývoj, subjekty a operace.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

50x
1  2  3  »