Název Goodness Staženo

Evropská integrační seskupení

Práce stručně seznamuje s hospodářskou politikou. Zabývá se jednotlivými tendencemi k ekonomické integraci, se zvláštním zřetelem na jednotlivé událos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

882x

Obchodní politika

V této přednášce naleznete definici obchodní politiky a příklad dvou extrémních forem této politiky. Dále jsou popisovány nástroje obchodní politiky, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

536x

Historický vývoj obchodu ve světě

Práce ve stručných bodech shrnuje nejdůležitější události obchodu od starověku do současnosti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

459x

Podíl zahraničních investic jako prorůstový faktor v transformující se ekonomice

Tato přednáška se věnuje klasifikaci podílu zahraničního investora a efektům zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku. Zahraniční investice jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

208x

Světová banka

Co je to Světová banka. Historie. Subjekty Skupiny Světové banky - Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní finanční korporace (IFC),... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

171x

Zahraniční obchod

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika

111x

Orgány OSN

Poznámky jmenují orgány Organizace spojených národů a u nejdůležitějších rozebírají jejich kompetence.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika


72x

Řízení multinacionálních firem

Práce obsahuje výpisky z předmětu Řízení multinacionálních firem.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika


72x

Světová ekonomika - přednášky slovensky

Jedná se o přepis přednášek z předmětu Světové ekonomiky u Prof. Kuzmišina dle uvedeného seznamu témat.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

67x

Kurzová politika ČR v souvislosti se zahraničním obchodem

Tato přednáška se zabývá definicí měny a kurzu, popisem vytváření kurzu, souborem pravidel a mechanismů kurzu a devizovými intervencemi. Představeny j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

55x
1  2  3  »