Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Evropská unie

Evropská unie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma Evropská unie. Charakterizuje ji, popisuje historii, současnost i orgány Evropské unie.

Obsah

1.
Charakteristika EU
2.
Historie EU
3.
Současnost EU
4.
Orgány EU
5.
Rozpočet EU
6.
Aktivity EU

Úryvek

"6.1. Charakteristika EU
• Evropa začala ve 2. polovině 20. století zaostávat v dynamice ekonomického vývoje za ostatními světovými hospodářskými centry (USA, Japonsko, jihovýchodní Asie)
• Jedním ze základních důvodů tohoto jevu byla značná rozdrobenost a zkostnatělost jednotlivých národních ekonomik starého kontinentu
• To si uvědomovali čelní představitelé nejvýznamnějších evropských států a od konce 2. Světové války začaly vyvíjet politické aktivity k hospodářskému sjednocení Evropy
• Mezinárodní integrace může mít v zásadě 2 podoby:
 Federalistická - Státy se sjednotí politicky a ekonomická integrace následuje po politické integraci (USA)
 Puncionalistická - Státy se propojují nejdříve ekonomickými vazbami a úplná politická integrace je završením tohoto ekonomického integračního procesu (Evropa)
• Stupně mezinárodní ekonomické integrace:
1. Pásmo volného obchodu (odstranění cel mezi státy)
2. Celní unie (společná celní politika vůči 3. Zemím)
3. Společný krk (celní unie + volný pohyb výrobních faktorů)
4. Hospodářská unie (společný trh + volný pohyb výrobních faktorů)
5. Úplná ekonomická ekonomie (hospodářská unie + společná měna)
6.2. Historie EU
• 1992 Maackstriská dohoda – smlouva o EU, je klíčovou smlouvou na cestě k jednotné Evropě (byla vytýčena pravidla hospodářské unie a učiněny první kroky k úplné ekonomické ekonomii včetně rozhodnutí o zavedení jednotné měny eura)
• Máme 3 pilíře:
1. Pilíř – Hospodářská a měnová unie, zavedení společné měny eura
2. Pilíř – Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí
3. Pilíř – Společná zahraniční a bezpečnostní politika
• Květen 2004 rozšíření EU o 10 států střední a východní Evropy – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Slovinsko, Malta a Kypr
6.3. Současnost EU
• EU má nyní 28 členských zemí (počet se mění):

 Německo
 Itálie
 Francie
 Španělsko
 Velká Británie
 Belgie
 Nizozemsko
 Švédsko
 Dánsko
 Rakousko
 Řecko
 Portugalsko
 Irsko
 Finsko
 Lucembursko
 ČR
 Slovensko
 Polsko
 Maďarsko
 Lotyšsko
 Litva
 Estonsko
 Slovinsko
 Malta
 Kypr
 Bulharsko
 Rumunsko
 Chorvatsko
 Švýcarsko a Norsko není členem EU


• Symboly EU:

 Vlajka
 Znak EU
 Jednotná měna
 Motto
 Hymna
 Den Evropy (9. Května)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e6dc200724b.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Evropska_unie_20.3..doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse