Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská unie

Evropská unie

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Obecné informace o Evropské unii. Historie Evropské unie - Evropské společenství uhlí a oceli – 50. léta, Evropské hospodářské společenství a Euratom – 1957, první rozšíření – 1973, Jižní rozšíření a dobudování Jednotného vnitřního trhu – 80. léta, období změn – 1989, podpis Maastrichtské smlouvy -1993, prováděcí Schengenská dohoda-1995, připojení dalších zemí -1995, od poloviny devadesátých let, ČR 1996, Agenda 2000 – r.1997, jednotná měna – 1999, uvedení společné měny euro (€)- 2002, podpis Přístupové smlouvy- 2003, 2004-Přístup deseti kandidátských zemí. Struktura Evropské unie - instituce evropské unie, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr, Účetní dvůr, důležité orgány Evropské unie (Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropská centrální banka, Evropský ombudsman, Evropská investiční banka.
Výhody a nevýhody vstupu České Republiky do Evropské unie - jednotná vnitřní politika EU, přebírání závazků, právních norem a předpisů EU, příspěvky z EU, členské příspěvky, přístup na jednotný trh EU, tlak konkurence, vyšší obranyschopnost, ztráta národní suverenity, zavedení společné měny

Obsah

1.Úvod
2.Obecná informace o Evropské unii
3.Historie Evropské unie
4.Struktura Evropské unie
4.1.Instituce evropské unie
4.1.1.Evropský parlament
4.1.2.Rada Evropské unie
4.1.3.Evropská komise
4.1.4.Soudní dvůr
4.1.5.Účetní dvůr
4.2
Důležité orgány Evropské unie
4.2.1.Evropský hospodářský a sociální výbor
4.2.2.Výbor regionů
4.2.3.Evropská centrální banka
4.2.4.Evropský ombudsman
4.2.5.Evropská investiční banka
5.
Výhody a nevýhody vstupu České Republiky do Evropské unie
5.1
Jednotná vnitřní politika EU
5.2
Přebírání závazků, právních norem a předpisů EU
5.3
Příspěvky z EU
5.4
Členské příspěvky
5.5
Přístup na jednotný trh EU
5.6
Tlak konkurence
5.7
Vyšší obranyschopnost
5.8
Ztráta národní suverenit
5.9
Zavedení společné měny
6.Závěr

Úryvek

"2.OBECNÁ INFORMACE O EVROPSKÉ UNII
Evropská unie (EU) není ani federací jako Spojené státy americké ani pouze organizací pro spolupráci mezi vládami jako OSN. Evropská unie (EU) je seskupení demokratických evropských států, které se zavázaly spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity. Státy, které tvoří EU (její "členské státy"), spojují svoji suverenitu, aby získaly sílu a světový vliv, který by žádný z nich sám mít nemohl.
To v praxi znamená, že delegují některé ze svých rozhodovacích pravomocí na jimi vytvořené a vzájemně sdílené instituce, aby rozhodování o specifických otázkách společného zájmu na evropské úrovni mohlo probíhat demokraticky.
Evropa je světadíl s mnoha různými tradicemi a jazyky, ale rovněž se společnými hodnotami. Evropská unie tyto hodnoty chrání. Podporuje spolupráci mezi národy Evropy, propaguje jednotu a současně chrání různorodost a dbá na to, aby přijímaná rozhodnutí byla co nejblíže občanům.

Ve stále nezávislejším světě 21. století bude pro každého občana Evropy stále důležitější spolupracovat s lidmi z jiných zemí v duchu otevřenosti, tolerance a solidarity.

3.HISTORIE EVROPSKÉ UNIE
Významným impulsem pro vzedmutí úvah o jednotné Evropě byla zejména tragédie II. světové války, která postihla především evropský kontinent způsobem do té doby zcela nemyslitelným.
O hospodářské integraci se však začalo v Evropě mluvit až po 2. světové válce. Byla chápána jako proces, v jehož průběhu se odstraňují obchodní bariéry mezi zeměmi, které si však jinak zachovávají samostatnost. Výhody ekonomické integrace mohou být na první pohled zřejmé: možnost vyrábět ve větších sériích, prohloubení specializací, snižování výrobních nákladů a urychlování technického pokroku. Také na větším trhu roste konkurenční tlak, což nakonec přináší výhody spotřebiteli ve větším výběru a kvalitě nabízeného zboží a služeb. Daná problematika je však tak široká, že to co se jeví na první pohled jako jednoznačné, může být po podrobnějším se seznámení s touto otázkou často až nepředvídatelně komplikované. Což se také průběhu času častokrát prokázalo.
• Evropské společenství uhlí a oceli – 50. léta

Skutečný zárodek evropské integrace představuje Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), stvrzené Pařížskou smlouvou z dubna 1951. Jejími účastníky bylo šest kontinentálních evropských zemí (Francie, Německo, Itálie, Belgie, Holandsko a Lucembursko).
Cílem tohoto Společenství bylo koordinovat vývoj dvou klíčových odvětví – uhlí a oceli vytvořením společného trhu. Ten měl umožnit racionálnější dělbu práce přispět ke zvýšení produktivity práce a udržení vysoké zaměstnanosti a tím i k ekonomickému vývoji poválečné západní Evropy.
• Evropské hospodářské společenství a Euratom – 1957"

Poznámka

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA PODNIKATELSKÁ.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4511
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse