Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská unie a podnikatel

Evropská unie a podnikatel


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na možnosti a povinnosti českých podnikatelů v Evropské unii. Dále se věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a volnému pohybu osob. Popisuje také ekologické standardy a pravidla uznávání odborných kvalifikací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2.1
Zákaz některých prací
2.1.1
Ženy
2.1.2
Mladiství
2.1.3
Děti
2.1.4
Dětská práce je zakázána
3.
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
4.
Ekologické standardy
4.1
Principy, nástroje a metody ochrany životního prostředí v EU
5.
Volný pohyb osob
5.1
Podmínky zaměstnání občanů ČR v zemích EU/EHP
6.
Uznávání odborných kvalifikací

Úryvek

“ Volný pohyb osob
Volný pohyb osob zabezpečuje právo usazovat, pracovat, podnikat a žít v jakékoli členské zemi.
Občané EU, kteří se z důvodu zaměstnání pohybují v rámci Evropské unie a překračují hranice jednotlivých členských států EU, musí mít jednoznačně určeno, kterým právním předpisům o sociálním zabezpečení budou podléhat (neboli, ve kterém státě budou důchodově, nemocensky a zdravotně pojištěny.) Určování příslušnosti k právním předpisům o sociálním zabezpečení řeší Nařízení Rady (EHS) 1408/71 v článcích 13 - 17.
V zásadě je zaměstnanec sociálně a zdravotně pojištěn pouze v jednom členském státě EU/EHP, a to v tom státě, kde pracuje, nezávisle na tom, kde zaměstnanec bydlí nebo kde má sídlo jeho zaměstnavatel nebo jaká je jeho státní příslušnost (za podmínky, že se jedná o občana některého z členských států EU/EHP).
Podmínky zaměstnání občanů ČR v zemích EU/EHP
V členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) je volný pohyb pracovníků základním právem, které umožňuje státním příslušníkům jedné země EHP pracovat v jiné zemi EHP za stejných podmínek, jaké mají občané tohoto členského státu.
Během přechodného období uplatňovaného od 1. května 2004 (Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika) na občany 10 nových členských států a od 1. ledna 2007 (Rumunsko, Bulharsko) na občany 2 nových členských států se po dobu maximálně 7 let mohou vztahovat určité podmínky, které omezují volný pohyb pracovníků z a do těchto zemí a také jejich pohyb mezi nimi.
Uznávání odborných kvalifikací
Uznávání odborných kvalifikací v ČR upravuje zákon č.18/2004 Sb.
- Zákon o uznávání odborné kvalifikace.
Ústředním správním orgánem odpovědným za koordinaci správních činností v oblasti uznávání odborné kvalifikace v ČR je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Uznávacími orgány oprávněnými rozhodnout v konkrétní věci o uznání odborné kvalifikace jsou ústřední správní úřady České republiky (ministerstva či profesní komory), do jejichž působnosti regulovaná činnost náleží. Příslušné uznávací orgány přijímají mj. také žádosti o uznání odborné kvalifikace. V případě, že uchazeč hodlá vykonávat regulovanou činnost ve formě živnosti (jako podnikatel), je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) je poradním orgánem příslušných resortních ministerstev a profesních komor, které jsou podle zákona č.18/2004 Sb. - Zákon o uznávání odborné kvalifikace, uznávacími orgány. S uznávacími orgány NÚOV spolupracuje a na jejich žádost vydává odborné stanovisko nebo poskytuje vysvětlení."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpá i z těchto zdrojů: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/evropska-politika-ochrany-zivotniho/1000521/4271/ a
http://www.nuov.cz/index.php?page=u_o_kval.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11269
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse