Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská unie: evropský integrační proces, orgány, rozpočet

Evropská unie: evropský integrační proces, orgány, rozpočet

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje informace vztahující se k evropskému integračnímu procesu a vybraným okruhům činnosti Evropské unie. Úvod přibližující počátky myšlenky evropské hospodářské integrace střídá rozlišení několika stupňů integračního procesu. Představeny jsou následně organizace předcházející vzniku Unie, uveden je způsob jejich vzniku či cíle, jež stály u jejich zrodu. Práce dále přechází k heslovitému výčtu význačných událostí evropské integrace, pojednává o orgánech Evropské unie a v závěru se zmiňuje o struktuře jejího rozpočtu.

Obsah

1.
O integraci obecně
2.
Stupně integračního procesu
3.
Organizace předcházející Evropské unii
3.1.
Evropské společenství uhlí a oceli
3.2.
Evropské hospodářské společenství
3.2.1.
Klíčové úkoly a cíle
3.2.2.
Nástroje dosažení cílů
3.2.3.
Otázka bývalých kolonií
3.2.4.
Evropský sociální fond a Evropská investiční banka
3.3.
Euroatom
3.3.1.
Cíle a činnost
4.
Historický přehled evropského integračního procesu 1946–2004
5.
Orgány Evropské unie
5.1.
Evropská komise
5.2.
Rada Evropské unie
5.3.
Evropská rada
5.4.
Evropský parlament
5.5.
Evropská centrální banka
5.6.
Vydávání právních norem a jejich typy
6.
Rozpočet Evropské unie
6.1.
Vztah státního rozpočtu k rozpočtu Evropské unie
6.2.
Schéma rozpočtu Evropské unie

Úryvek

"O INTEGRACI OBECNĚ
O hospodářské integraci se začalo v Evropě mluvit až po druhé světové válce. Byla chápána jako proces,v jehož průběhu se odstraňují obchodní bariéry mezi zeměmi,které si však jinak zachovávají svou samostatnost. Mělo jít tedy o proces slučování národních trhů do větších komplexů čímž mezi zeměmi v určitých sférách zanikají dřívější rozdíly.Nově vzniklý trh se však nemusí zásadně lišit od trhu domácího,až na svůj rozsah.Výhody ekonomické integrace jsou na první pohled viditelné – je možno vyrábět ve větších sériích,prohloubit specializaci,snižovat výrobní náklady a urychlovat technický pokrok,Zároveň roste na větším trhu konkurenční tlak,což nakonec přináší výhody i spotřebiteli ve větším výběru a kvalitě zboží a služeb.

ODBORNÁ LITERATURA ROZEZNÁVÁ NĚKOLIK STUPŇŮ,JIMIŽ INTEGRAČNÍ PROCES PROBÍHÁ
1. pásmo volného obchodu, spojené s odstraňováním překážek tohoto obchodu mezi integrovanými zeměmi,zajištující volný pohyb zboží a služeb,
2. celní unie, kdy navíc tyto země provádějí společnou obchodní politiku spojenou s ustanovením jednotných celních tarifů vůči ostatním zemím
3. společný trh, kdy k volnému pohybu zboží a služeb mezi zúčastněnými zeměmi přistupuje ještě volný pohyb výrobních faktorů – pracovních sil a kapitálu
4. hospodářská a měnová unie, kdy se ke společnému trhu přidává také společná politika v měnové a rozpočtové oblasti a nakonec –
5. politická unie, kdy se členské země stávají součástí jednoho státu (federace),jehož centrální orgán provádí nejen společnou hospodářskou politiku,ale také zahraniční a bezpečnostní.
Pozoruhodná historie vzniku EU se zapsala do moderních dějin, zatímco organizace, které jí předcházely, jsou méně známé.

Evropské společenství uhlí a oceli
Skutečný zárodek evropské integrace představovalo ESUO,stvrzené Pařížskou smlouvou z dubna 1951,jež byla ratifikována v červenci 1952 s platností 50 let.Jejími účastníky bylo šest kontinentálních evropských zemí – Francie, Německo, Itálie,Belgie, Holandsko a Lucembursko. Cílem tohoto společenství bylo koordinovat vývoj dvou klíčových odvětví uhlí a oceli,proto se toto společenství také nazývalo Montánní unie,v celém regionu,a to utvořením společného trhu.Ten měl umožnit racionální dělbu práce,přispět ke zvýšení její produktivity a udržení vysoké zaměstnanosti, tím i k lepšímu ekonomickému vývoji poválečné Evropy.Za tím účelem byly zřízeny společné orgány složené ze zástupců zúčastněných zemí,především tzv. Vysoký komisariát,Společné shromáždění,Rada ministrů a Soudní dvůr.Tyto společné orgány vybavené značnou pravomocí rozhodovaly o rekonstrukci obou odvětví v celém regionu, o investicích,rozdělení produkce, společném výzkumu, zvyšování kvalifikace pracovníků a mnoha dalších otázkách.
Podstatné bylo, že suverénní práva, kterými disponovaly dříve jen jednotlivě, byla přenesena na uvedené nadnárodní orgány.
Nápad vzešel z iniciativy Francie, ve které po válce rostly obavy z nekontrolovatelného německého těžkého průmyslu, který se stal dříve podporou obou světových válek.
Vytvoření ESUO zahájilo novou etapu v politice západoevropských zemí. Poprvé se spojilo šest zemí k tomu,aby formulovaly společný zájem a přešly od soupeření ke spolupráci.
V roce 1954 ztroskotal naproti tomu pokus o zřízení tzv. Evropského obranného společenství- EOS.Byla to velmi odvážná iniciativa francouzského předsedy René Plevena ,tento pokus však narazil na odpor právě v zemi svého vzniku,neboť‘ francouzské Národní shromáždění odmítlo v srpnu 1954 ratifikovat smlouvu podepsanou šesti zeměmi ESUO již v květnu 1952.Obavy ze zastavení integračního procesu v Evropě se však nepotvrdily."

Poznámka

Klíčové informace jsou zvýrazněny tučně a podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22489
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse