Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská unie - judikáty

Evropská unie - judikáty

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozhodnutí ESD - rysy komunitárního práva, soudní ochrana, řízení o předběžné otázce, volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb, ochrana lidských práv, rozhodnutí ESLP, soutěžní právo. Rysy komunitárního práva - právní problematika, skutkový stav, z rozhodnutí. Nadřazenost/ přednost komunitárního práva - 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration,[1963] SbSD 1, 9/70 Franz Grád v. Finanzamt Traunstein [1970] SbSD 825, 2/74 Jean Reyners v. Belgie [1974] SbSD 631, 41/74 Yvonne van Duyn v. Home Office [1974] SbSD 1337, 152/84 M. H. Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Marshall I.) [1986] SbSD 723, 188/89 A. Foster a ostatní v. British Gas plc. [1990] SbSD 1-3313, C-91/92 Paola Faccini Dori v. Recreb Srl. [1994] SbSD 1-3325, 14/83 Sabině von Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen [1984] SbSD 1891, 80/86 trestní řízení proti Kolpinghuis Nijmegen BV [1978] SbSD 3969, C-106/89 Marleasing SA v. La Comercial Internacional de Alimentacion SA [1990] SbSD 1-4135, C-129/96 Inter-Environnement Wallonie ASBL v. Region wallonne [1997] SbSD 1-7411, C-6 & 9/90 Andrea Francovich and Danila Bonifáci a další v. Itálie [1991] SbSD 1-5357, C-46 a 48/93 Brasserie du Pêcheur SA v. Německo a R. v. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd a ostatní (Factortame III.) [1996] SbSD 1-1029, C-392/93 The Queen v. H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc.
[1996] SbSD 1-1631, C-283, 291 a 292/94 Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV a Voormeer BV v. Bundesamt fiir Finanzen [1996] SbSD 1-5063, C-224/01 Gerhard Köbler v. Rakousko [2003] SbSD 1-10239, 6/64 Flaminio Costa v. Ente Nazionale EnergiaElettrica (E.N.E.L.) [1964] SbSD 585, 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle fiir Getreide und Futtermittel [1970] SbSD 1125. Princip proporcionality - 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr-
und Vorratsstelle ftir Getreide und Futtermittel [1970] SbSD 1125, 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA (Simmenthal II.) [1978] SbSD 629, C-213/89 The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd a ostatní (Factortame I.) [1990] SbSD 1-2433, C-430 a 431/93 Jeroen van Schijndel a Johannes Nicolaas Cornelis van Veen v. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
[1995] SbSD 1-4705. Soudní ochrana - 25/62 Plaumann & Co. v. Komise [1963] SbSD 95, 314/85 Foto-Frost v. Hauptzollamt Lubeck-Ost [1987] SbSD 4199, C-50/00P Union de Pequenos Agricultores v. Rada [2002] SbSD 1-6677. Řízení o předběžné otázce - 102/81 Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH v. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG a Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG, 283/81 Srl CILFIT and Lanifkio di Gavardo SpA v. Ministry of Health [1982] SbSD 3415, 28-30/62 Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV v. Nederlandse Belastingadministratie
[1963] SbSD 31. Volný pohyb zboží - 24/68 Komise v. Itálie [1969] SbSD 193, 2 a 3/69 Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders v. S.A. Ch. Brachfeld & Sons a Chougol Diamond Co. [1969] SbSD 211, 8/74 Procureur du Roi v. Benoít a Gustave Dassonville [1974] SbSD 837, 120/78 Rewe-Zentral AG v.Bundesmonopolverwaltung fur Branntwein
[1979] SbSD 649, 249/81 Komise v. Irsko [1982] SbSD 1-4005, C-267 a 268/91 trestní řízení proti Bernard Keck a Daniel Mithouard
[1993] SbSD 1-6097, C-112/00 Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planziige v. Rakousko [2003] SbSD 1-5659. Volný pohyb osob - 2/74 Jean Reyners v. Belgie [1974] SbSD 631, 41/74 Van Duyn v. Home Office [1974] SbSD 1337, 67/74 Carmelo Angelo Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Koln [1975] SbSD 297, 36/75 Roland Rutili v. Ministře de l'intérieur [1975] SbSD 1291, 66/85 Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Wurttemberg [1986] SbSD 2121, 222/86 Union nationale des entraineurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) v. Georges Heylens a další [1987] SbSD 4097, 81/87 The Queen v. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail a General Trust plc. [1988] SbSD 5483, C-340/89 Irěne Vlassopoulou v. Ministerium tur Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Wiirttemberg
[1991] SbSD 1-2357, C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association
ASBL v. Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v. Jean-Marc Bosman a další a Union des associations européennesde football (UEFA) v. Jean-Marc Bosman [1995] SbSD 1-4921, C-55/94 Reinhard Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995] SbSD 1-4165. Volný pohyb služeb - 33/74 Johannes Henricus Maria van Binsbergen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid [1974] SbSD 1299, 286/82 a 26/83 Graziana Luisi a Guiseppe Carbone v. Ministero del Tesoro [1984] SbSD 377, C-154/89 Komise v. Francie (průvodci ve Francii) [1991] SbSD 1-659. Ochrana lidských práv - 29/69 Erich Stauder v. City of Ulm-Sozialamt [1969] SbSD 419, 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle fiir Getreide und Futtermittel [1970] SbSD 1125, 4/73 J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrofíhandlung v. Komise (Nold II.) [1974] SbSD 491, 60 a 61/84 Cinéthěque SA v. Fédération nationale des cinémas francais [1985] SbSD 2605, 222/84 Marguerite Johnson v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] SbSD 1651, 5/88 Hubert Wachauf v. Bundesamt fur Ernahrung und Forstwirtschaft [1989] SbSD 2609, C-260/89 Elliniki Radionphonia Tiléorassi AE (ERT) a Panellinia
Omospondia Syllogon Prossopikou v. Dimotiki Etairia Pliroforissis
a Sotirios Kouvelas a Nicolaos Avdellas a další [1991] SbSD 1-2925, Stanovisko 2/94 [1996] SbSD 1-1759. Rozhodnutí ESLP - Matthews v. Spojené království č. podání 24833/94, M. & Co. v. Německo č. podání 13258/87. Soutěžní právo - 56 a 58/64 Etablissement Consten S.á.R.L. a Grundig-Verkaufs-GmbH v. Komise [1966] SbSD 299, 27/76 United Brands Company a United Brands Continentaal BV v. Komise [1978 ] SbSD207. Příklad zneužití dominantního postavení - 27/76 United Brands Company a United Brands Continentaal BV v. Komise [1978 ] SbSD207. Identifikace relevantního trhu, kde firma působí dle hledisek rozsahu trhu produktu a geografického prostoru, aby bylo možno zjistit, zda je firma vůbec dominantní
- 322/81 NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v. Komise [1983] SbSD 3461.

Obsah

1) Rozhodnutí ESD
2) Rysy komunitárního práva
3) Nadřazenost/přednost komunitárního práva
4) Princip proporcionality
5) Soudní ochrana
6) Řízení o přeběžné otázce
7) Volný pohyb zboží
8) Volný pohyb osob
9) Volný pohyb služeb
10) Ochrana lidských práv
11) Rozhodnutí ESLP
12) Soutěžní právo
13) Příklad zneužití dominantního postavení
14) Identifikace relevantního trhu, kde firma působí dle hledisek rozsahu trhu produktu a geografického prostoru, aby bylo možno zjistit, zda je firma vůbec dominantní


Úryvek

27/76 United Brands Company a United Brands Continentaal BV
v. Komise [1978 ] SbSD207
Právní problematika
Zneužití dominantního postavení
Řízení na neplatnost
Skutkový stav
United Brands mj. omezila dodávky banánů firmě Olesen, když tato firma, dánský distributor, odebírala více konkurenční banány firmy Dole.
Řízení na neplatnost
Z rozhodnutí
„podnik v dominantním postavení... nemůže přestat dodávat dlouhodobému odběrateli, který následuje obchodní zvyklosti, pokud objednávky odběratele nevybočí z normálu " (odst. 182).
„ ...Fakt, že podnik je v dominantním postavení jej nemůže připravit o nárok chránit své obchodní zájmy, pokud jsou atakovány, a že takovému podniku musí být povoleno učinit rozumné kroky (reasonable steps) jaké uzná za vhodné chránit své zájmy, takové jednání ale nemůže být tolerováno pokud jeho skutečným účelem je posílit dominantní postavení a zneužít jej" (odst. 189). Soud došel k závěru, že firma United Brands zneužila svého postavení k narušení soutěže.

Poznámka

Přehledně zpracované.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5564
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse