Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropské fondy a jejich využívání

Evropské fondy a jejich využívání

Kategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, Lovosice

Charakteristika: Obsahem práce jsou hlavní body tématiky evropských fondů, zejména fondů strukturálních, a způsobů jejich využívání. Text se otevírá nastíněním vývoje regionální a strukturální politiky Evropské unie a představením strukturálních fondů jako jejího nástroje pro dosažení hospodářské a politické soudržnosti. Charakterizuje dva strukturální fondy a jeden fond určený na podporu rozvoje slabších zemí a poté přibližuje cíle evropské regionální politiky. Závěrečná část se zajímá o možnosti získat prostředky z fondů Evropské unie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Regionální a strukturální politika EU
2.1.
Vývoj regionální a strukturální politiky EU
2.2.
Strukturální fondy
2.2.1.
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
2.2.2.
Evropský sociální fond (ESF)
2.3.
Fond soudržnosti (FS)
2.4.
Regionální cíle
2.4.1.
Konvergence
2.4.2.
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
2.4.3.
Evropská územní spolupráce
3.
Základní předpoklady pro získání prostředků z EU
3.1.
Jakým způsobem se žádá o podporu
3.2.
Kolik může ČR z evropských fondů získat

Úryvek

"1.2. Strukturální fondy
Snižování rozdílu mezi regiony a vyrovnávání odlišné ekonomické situace členských zemí patří k prioritám EU. Strukturální fondy představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a politické soudržnosti. V současnosti existují dva strukturální fondy – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF).

1.2.1. Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF
ERDF byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky za účelem financování strukturální pomoci a snižování rozdílů mezi regiony. Je nejvýznamnějším fondem EU a pomáhá financovat nejvíce postižené oblasti. Podporovány jsou investiční projekty, např. výstavba silnic a železnic, budování stokových systémů, rozvoj a obnova sportovních zařízení, úprava koryt řek, rekonstrukce kulturních památek a jiné.

1.2.2. Evropský sociální fond – ESF
Podporuje neinvestiční projekty. Jeho hlavním posláním jsou investice na rozvoj lidských zdrojů, boj s nezaměstnaností a rozvoj trhu práce (zvyšování konkurenceschopnosti podniků). Jeho část podpory, např. kombinované a distanční (dálkové) formy studia, stáže studentů, se mne, ale i pedagogů týká zřejmě nejvíce.

1.3. Fond soudržnosti - FS
Na rozdíl od strukturálních fondů je určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Spolufinancuje velké projekty v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury, např. dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, námořní a letecká doprava a další.

1.4. Regionální cíle
V současné době sleduje regionální politika tři cíle: cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, cíl Evropské územní spolupráce.

1.4.1. Konvergence
Zabývá se podporou hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru. V ČR do něj zapadají všechny regiony kromě Hl. města Prahy

1.4.2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Jde o podporu regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Spadá do něj Praha.

1.4.3. Evropská územní spolupráce
Jedná se o podporu přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů.

2. Základní předpoklady k získání prostředků z EU
Při žádání o podporu se obvykle jedná o vyjmenování možných typů žadatelů jako např. kraje, obce, malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, vysoké školy atp. Základem identifikace je jeho IČO. Například u firem jsou specifikována různá omezení, jako je počet zaměstnanců, max. velikost obratu atp."

Poznámka

Zpracováno na Gymnáziu Lovosice pro Společenskovědní seminář.
V závěru práce je uveden seznam použitých zkratek. Formuláře, o nichž se hovoří v úvodu práce, do ní nejsou zahrnuty.
Součástí práce je tabulka a mapa o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22909
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse