Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Evropské křesťanství do počátku vrcholného středověku

Evropské křesťanství do počátku vrcholného středověku

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky s ne zcela ucelenou tématikou přibližují významné událostmi i osobnosti spjaté s křesťanstvím raného a počátku vrcholného středověku, ale zmiňují se také o založení městského státu Vatikánu ve 20. století. Věnují se boji o investituru, oltářním svátostem, křížovým výpravám a jejich důsledkům, vzniku a rozvoji křesťanské církve nebo také rytířství.

Obsah

1.
Boj o investituru
2.
Oltářní svátosti
3.
Křížové výpravy
4.
Důsledky křížových výprav
5.
Vatikán
6.
Rytířství
7.
Vznik a rozvoj křesťanské církve

Úryvek

"BOJ O INVESTITURU

- investitura= uvádění do funkce
- mniši byli velice vzdělaní  dobré postavení  začali toho zneuž., začali hromadit městské statky, nevěnovali se vzdělání, nedodržovali bezženství  v klášteře Cluny (rom. sloh) se rodí Clunyjské hnutí (patřil tam sv. Vojtěch)
- požadovali: 1) zavedení kázně v mnišstvu
2) celibát i pro kněží
3) aby se kněží vzdělávali
4) odmítali Simonii (svatokupectví- od Šimona Mága, který se snažil uplatit apoštoly, aby měl úřad duchovního  vyhoštěn z církve)
5)aby světská moc nemohla zasahovat do církevní

- 962 vznik Sv. říše římské – císařové si osvojili právo, že mohou dosazovat papeže  celé 10. stol papežové něm. původu
- 1059 papež Mikuláš vydal Dekretum in nomine Domini (ve jménu papeže)- papeže bude volit rada kardinálů
- v době jeho vydání byl panovník ve SŘŘ Jindřich IV. (1056- 1106), byl ještě malý  žádný odpor
- 1. papež podle tohoto dekretu byl zvolen 1073 Řehoř VII. – to už Jindřich protestoval
- spor vrcholí 1076- 7: císař vyzval papeže, aby se vzdal funkce  papež ho dal do klatby  prohlášen za kacíře- přestala ho poslouchat římská knížata  1077 se Jindřich vypravil do S. Itálie na hrad Canossa za papežem, čekal 3 dny na přijetí (= největší ponížení světské moci před církevní), po 3 dnech přijat, papež ruší klatbu, ale nedošlo mezi nimi k žádné dohodě
- Jindřich začíná hledat spojence X papežovi- našel Vratislava II.  vydal se do Říma  papež se ukryl na Andělském hradě, z obléhání mu pomáhají Normani, kteří ale přitom poničili Řím  stahují se, berou s sebou papeže, který 1085 v Salermu umírá
- Vratislav II. za pomoc Jindřichovi získ. královský titul, ale boj o investituru nekončí, až za papeže Kalixta II a císaře Jindřicha V.- 1122 podepsali Konkordát wormský- světská moc ztratila právo jakkoli zasahovat do církve

OLTÁŘNÍ SVÁTOSTI

- bylo jich 7, přijaty 1215
- jsou to církevní akce, provázející člověka celý život

1) S. KŘTU- uděluje ji kněz v kostele- buď se dítě ponoří do svěcené vody, nebo je jeho hlavička pomazána (symbolika očištění od 1. hříchu  stává se křesťanem)
2) S. OLTÁŘNÍ- lidé do stávají od kněze do úst hostii (oplatka, symbol. tělo Kristovo)
3) S. POSL. POMAZÁNÍ- k umírajícímu je přizván kněz, on se mu vyzpovídá  dostane rozhřešení  duše odchází očištěna
4) S. BIŘMOVÁNÍ- dospívající chlapec nebo dívka jsou pomazání olejem (symbol. ucelení a podporování víry)
5) S. MANŽELSTVÍ- předchází tomu mnoho zpovědí s farářem, vzniká církevní sňatek- když se rozvedou, před Bohem jsou stále manželi  musí je rozvést církev, která k tomu musí mít pádný důvod- např. když je jeden impotentní
6) S. KNĚŽSKÉHO POVOLÁNÍ
7) S. POKÁNÍ- zpověď  farář dá rozhřešení"

Poznámka

Data jsou barevně značena. Část Vznik a rozvoj křesťanské církve odpovídá práci Vznik a rozvoj křesťanské církve, část Rytířství práci Rytířství.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24888
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse