Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropský sociální fond

Evropský sociální fond

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje Evropskou unii a poté se věnuje procesu vstupu ČR do EU a veškerým aspektům, které tento vstup přinesl. Druhá část se zabývá funkcí, charakteristikou a využíváním sociálního fondu jak v ČR tak i v Evropě.

Obsah

1.
Fakta o Evropské unii
2.
Historie vstupu České republiky do Evropské unie
3.
Zásadní mezníky stanovené Českou republikou pro vstup do EU
4.
Výhody, které přinesl ČR vstup do Evropské unie
5.
Návrh nových nařízení k politice soudržnosti ze strany EU v roce 2004
6.
Programy Evropského sociálního fondu pro ČR pro rok 2007 - 2013
7.
Základní informace o Evropském sociálním fondu
8.
Využívání možností Evropského sociálního fondu v zemích EU
9.
Strukturální fondy EU a cíle strukturální politiky Evropské unie
10.
Evropský sociální fond v České republice
11.
Programové dokumenty
12.
Seznam použití literatury

Úryvek

“Základní informace o Evropském sociálním fondu
Evropský sociální fond je nedílnou součástí politiky Evropské unie v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a evropské sociální politiky. Jako jeden ze čtyř strukturálních fondů přispívá k překlenutí rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony v celé Evropské unii. Ze zdrojů Evropské unie financuje Evropský sociální fond pomoc členským státům při plnění společně odsouhlasených cílů a podporuje tyto aktivity směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání nové práce a získávání požadovaných kvalifikací. K hlavním oblastem politiky Evropského sociálního fondu patří :
1. Rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce
2. Podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce
3. Podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součástí politiky celoživotního vzdělávání
4. Podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly
5. Opatření na zlepšení přístupu žen na trh práce

Evropský sociáoní fond se přednostně soustřeďuje na podporu potřeb jednotlivců s jasným cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost. Využít lze i pro podporu zlepšení systémů a struktur tak, aby se zlepšil trh práce. Tato politika posilování hospodářské a sociální politiky, jejímž cílem je vyrovnaný rozvoj evropských regionů a odstraňování příliš významnch rozdílů ve vývoji, je realizována prostřednictvím strukturálních fondů, Kohezního fondu, Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu - záruční sekce, Evropské investiční banky a dalších.

VIII.
Využívání možností Evropského sociálního fondu v zemích EU
Česká republika má možnost z prostředků ESF spolufinancovat aktivity podporující rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, rozvoj a zdokonalování systému vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně vzdělávání učitelů, dále aktivity podporující vytváření vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími, výzkumnými a školícícmi institucemi a zlepšení přípravy lidí na své uplatnění na trhu práce.
V jiných státech Evropské unie, např Řecko, Irsko nebo Portugalsko, je více než polovina těchto prostředků poskytnutých ze strany EU určena pro rozvoj a posílení systému vzdělávání. Zbytek je určen na boj s nezaměstnaností. Odpovědnost za Evropský sociální fond je rozdělena mezi více instituací a ministerstev, které vzájemně spolupracují, v různých státech. Mezi hlavní body, na jejichž základě žádají a získávají členské státy finanční podporu z ESF, patří především priority vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu, technického a odborného vzdělávání, podpora vzdělávání učitelů, nové realizace kurikulárních inovací a prevence předčasného opouštění školy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11723
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse