Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropský zatýkací rozkaz

Evropský zatýkací rozkaz


Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá vřazením evropského zatýkacího rozkazu do českého právního systému. V první části popisuje soudní případ se smyšlenými osobními údaji, který vyústil ve vydání evropského zatýkacího rozkazu. Druhá část sleduje přijetí zatýkacího rozkazu na úrovni Evropské unie a jeho implementaci do českého práva. Závěr textu zachycuje dohru uvedeného soudního případu a zmiňuje výhody implementace evropského zatýkacího rozkazu v členských zemí EU.

Obsah

1.
Úvod
2.
Narativní část
3.
Normativní část
4.
Závěr

Úryvek

"Muž slovenské národnosti byl odsouzen okresním soudem V Žilině č. k. 15 Nc/50/198 ze dne 19.12.1996 závazně platit výživné na syna narozeného v roce 1985 a syna 1986 a to ve výši 500,- Sk / 16,60,- E k 15. dnu v měsíci. Neplacením této vyživovací povinnosti vznikl celkem dluh k rukám matky dětí ve výši 8.906,- Sk / 295,63 E.
Dne 21.7.2008 byl Okresním ředitelstvím PZ v Žilině pod sp. Zn. ČV: OÚV-11/02 sděleno obvinění podle § 207 odst. 1 odst. 3 písm. c trestního zákona pro přečin zanedbání povinné výživy.
Okresní soud v Žilině stanovil termín hlavního projednávání na den 29.9.2009 a 16.10.2009, přitom v obou případech bylo hlavní líčení odloženo pro nepřítomnost obviněného.
Vyživovací povinnost obžalovaného skončila na mladšího syna dne 30.6.2006. Vyživovací povinnost kterou si neplnil obviněný na staršího syna byla v době od 1.1.1998 do 21.7.2008. V době od 1.8.2000 do 30.11.203 bylo Úřadem práce, sociálních věcí rodiny Bytča poskytováno matce dětí náhradní výživné. Celkem vznikl dluh matce dětí ve výši 44.500,- Sk 1.477,13 E, staršímu synovi ve výši 1250,- Sk 41,49 E a mladšímu synovy ve výši 6.500,- Sk / 215,76 E, Úřadu práce, sociálních věcí rodiny Bytča ve výši 64,850,- Sk 2.152,63 E.
Trestní stíhání bylo v období od 31.12.1998 do dne 21.7.2008 vícekrát přerušené, 31.3.1998 přerušené, 6.4.1999 pokračování, 19.5.1999 přerušené, 21.7.2008 pokračování a to z důvodu nepřítomnosti obviněného.
Okresní prokuratura v Žilině podala dne 11.9.2008 na okresní Soud Žilina obžalobu na obviněného pro přečin zanedbání povinné výživy dle § 207 . 1 odst. 3 písm. c trestního zákona pro přečin zanedbání povinné výživy.

Jak vyplynulo z vyšetřovacího spisu Okresního ředitelství PZ v Žilině, Úřadu justiční a kriminální policie PZ sp. zn. ČVS: OÚV-11/02 ze dne 21. 7. 2008 obviněný, byl soudcem při přípravě konání po zadržení na základě příkazu na zatčení upozorněný, že pokud se nebude zúčastňovat na projednávání soudu, bude na něj opětovně vydaný příkaz k zatčení. Obviněný do zápisu uvedl, že se bude projednávání soudu zúčastňovat. Termíny hlavních projednávání byly obviněnému sděleny i telefonicky, kdy přislíbil účast. Na žádné ze dvou projednávání soudu se nedostavil. Při předvolávání soudem byl obviněný zároveň poučen, že pokud se bude vyhýbat trestnímu řízení, bude na něj vydán evropský zatýkací rozkaz. I přesto obviněný v průběhu trestního řízení písemnosti Okresního soudu v Žilině nepřebíral. Na základě písemných skutečností bylo důvodně se obávat, že se obviněný bude vyhýbat trestnímu stíhání pobytem v zahraničí. Proto je zde odůvodněné vydání evropského zatýkacího rozkazu.
Konkrétně se jedná o rámcové rozhodnutí rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SW). Rámcové rozhodnutí ze dne 13. června 2002 vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství."

Poznámka

Důležité informace jsou v textu tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f5f16dfd7721.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Evropsky_zatykaci_rozkaz.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse