Exekuce

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi podrobně zabývá problematikou exekucí. Nejdříve je vysvětlena obecná právní úprava exekuce a výklad základních právních pojmů. Dále jsou detailně analyzovány druhy exekuce podle správního řádu, a také podle občanského soudního řádu. Podrobněji je rozebrán relativně nový typ exekuce, tj. exekuce prostřednictvím soudního exekutora. Práce se rovněž věnuje samotnému exekučnímu řízení. Poukazuje na současnou běžnou praxi při výkonu rozhodnutí, na konkrétních případech z praxe se snaží zdokumentovat některé problémy provázející soudní exekuce, a nastínit možná řešení. Závěr seznamuje s novelou exekučního řádu připravovanou ministerstvem spravedlnosti, která by měla napravit současný stav a exekuční řízení.

Obsah

0.
Úvod
1.
Právní úprava exekuce
1.1.
Základní právní pojmy
1.1.1.
Exekuce
1.1.2.
Exekuční úkon
1.1.3.
Příslušnost
1.1.4.
Účastníci řízení
1.1.5.
Exekuční titul
1.1.6.
Náklady exekuce
2.
Druhy exekuce
2.1.
Druhy exekuce dle správného řádu
2.1.1.
Exekuce na nepeněžitá plnění
2.1.2.
Exekuce na peněžitá plnění
2.2.
Druhy exekuce podle občanského soudního řádu
2.2.1.
Exekuce na nepeněžitá plnění
2.2.2.
Exekuce na peněžitá plnění
2.2.3.
Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
2.2.4.Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným
3.
Zákon o soudních exekutorech
3.1.
Soudní exekutor
3.2.
Územní působnost soudního exekutora
3.3.
Činnost soudního exekutora
3.4.
Exekutorská komora České republiky
3.5.
Druhy exekuce dle zákona o soudních exekutorech
3.5.1.
Exekuce na peněžitá plnění
3.5.2.
Exekuce na nepeněžitá plnění
3.5.3.
Exekuce prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku
4.
Exekuční řízení
4.1.
Správní a daňové exekuční řízení
4.2.
Exekuční řízení dle OSŘ
4.2.1.
Pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
4.2.2.
Prohlášení o majetku
4.2.3.
Nařízení výkonu rozhodnutí
4.3.
Exekuční řízení dle zákona o soudních exekutorech
5.
Současná praxe při výkonu rozhodnutí
5.1.
Exekuce věcí nepodléhajících výkonu rozhodnutí
5.2.
Odvoz věcí z bytu, které nepatří povinnému
5.3.
Exekuce sociálních dávek
5.4.
Správní orgány vymáhají pomocí soudních exekutorů
6.
Návrh novely zákona o soudních exekutorech
7.
Závěr
8.
Přílohy
8.1.
Návrh na exekuci – vzor
8.2.
Grafy

Úryvek

"5. 1 Exekuce věcí nepodléhajících výkonu rozhodnutí

Okruh věcí, které nejsou exekučně postižitelné, stanoví ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu. Z exekuce jsou vyloučeny věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly, tedy
• běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti,
• snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
• zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
• hotové peníze do částky 1.000,- Kč.
Je–li dlužník podnikatelem, pak jsou z exekuce vyloučeny rovněž i věci, které dlužník nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Má–li však být uspokojena pohledávka věřitele, v jehož prospěch vázne na těchto věcech zástavní právo, pak tyto věci exekučnímu postihu neuniknou.

Z praxe – příklad č. 1:
Skutečnost, že určité věci tvoří typické vybavení domácnosti (kupř. barevný televizor, přehrávací aparatura, sedací souprava apod.), ještě sama o sobě neznamená, že jsou tyto věci ve smyslu ustanovení § 322 OSŘ vyloučené z exekuce. Exekuci totiž nepodléhají pouze takové věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, které jsou pro dlužníka či členy jeho rodiny nezbytně potřebné. I když jsou tedy dotyčné věci součástí tzv. obvyklého vybavení domácnosti, nejsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny, jestliže jsou současně věcmi k uspokojování dlužníkových potřeb zbytnými.
Otázkou se Nejvyšší soud ČR zabýval např. ve svém usnesení ze dne 26. 2. 2002, sp. zn. 20 Cdo 2133/2001. V dané věci soudy nižších instancí shodně zamítly návrh dlužnice na zastavení výkonu rozhodnutí postihující věci, které podle dlužnice nepodléhaly výkonu rozhodnutí, a sice sedací soupravu, barevný televizor, dřevěné nástěnné hodiny, prádelník, skříň a dva noční stolky. Oba soudy totiž tyto věci nepovažovaly za věci, které povinná či členové její rodiny nezbytně potřebují k uspokojování základních potřeb. Nejvyšší soud ČR dovolání dlužnice zamítl jako neopodstatněné, přičemž vyslovil tento právní názor:
"Základním hlediskem pro určení toho, zda věci zahrnuté do soupisu mohou být prodány v dražbě, je jejich nezbytnost při uspokojování hmotných potřeb povinné a její rodiny; ve vztahu ke konkrétním poměrům povinné platí, že výkonem rozhodnutí nelze postihnout jen takový majetek, který slouží k uspokojování základních životních potřeb povinné a její rodiny. (…) Okolnost, že povinná věci postižené výkonem rozhodnutí každodenně (…) užívá, není sama o sobě rozhodná a nevylučuje potřebnost při uspokojování hmotných potřeb ve smyslu § 322 odst. 1 o.s.ř. kvalifikovat jako nikoliv nezbytnou. Kritérium nezbytnosti se totiž neodvíjí pouze od četnosti a způsobu užívání věcí, nýbrž má základ (…) v úvaze, zda lze po povinné požadovat, aby při uspokojování základních životních potřeb svých a své rodiny se bez uvedených věcí obešla."

Poznámka

Obsahuje grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14524
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse